Ανασύσταση μελισσοκομικού κεφαλαίου

«Τα Προγράμματα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων είναι συγχρηματοδοτούμενα κατά 70% προγράμματα, διάρκειας από 1 έως 3 έτη, για την Εσωτερική Αγορά (Ε.Ε.) και τις Τρίτες χώρες βάσει των Κανονισμών 3/2008 και 501/2008. Δικαίωμα υποβολής έχουν επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις μεγάλης αντιπροσωπευτικότητας, Διαβάστε περισσότερα – Read more

Οι Πρώτες Κυρίες: Μαρία Πετράκη

Η συσπείρωση ομοειδών επιχειρήσεων είναι το μυστικό για περάσουν οι επιχειρηματίες την στενωπό της οικονομικής κρίσης. Συμβουλές για τους τρόπους ανάπτυξης των επιχειρήσεων προκειμένου να προστατευθούν από την οικονομική κρίση δίνει η κ. Μαρία Πετράκη από την θέση της  ως Διαβάστε περισσότερα – Read more