Θερμοκοιτίδα Καινοτόμων Επιχειρήσεων

«Το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις που θέλουν να εγκατασταθούν στους χώρους του μέσω ποικίλων δυνατοτήτων, τεχνικών, υποδομών και προϊόντων με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούν να υλοποιήσουν τη δική τους καινοτομία και συμβάλλει στη δημιουργία Διαβάστε περισσότερα – Read more

Μέτρα στήριξης του τουριστικού κλάδου

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Δεκατέσσερα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και την υποστήριξη του τουριστικού κλάδου πήρε τον Δεκέμβριο του 2008 η ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Τουρισμού 2009 του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Διαβάστε περισσότερα – Read more