Ανασύσταση μελισσοκομικού κεφαλαίου

«Τα Προγράμματα Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων είναι συγχρηματοδοτούμενα κατά 70% προγράμματα, διάρκειας από 1 έως 3 έτη, για την Εσωτερική Αγορά (Ε.Ε.) και τις Τρίτες χώρες βάσει των Κανονισμών 3/2008 και 501/2008. Δικαίωμα υποβολής έχουν επαγγελματικές ή διεπαγγελματικές οργανώσεις μεγάλης αντιπροσωπευτικότητας, Διαβάστε περισσότερα – Read more

Νέο σχέδιο παραγωγής ελαιόλαδου

Το νέο σχέδιο για την παραγωγή ελαιόλαδου από τις Οργανώσεις των Ελαιουργικών Φορέων για την τριετία 2012-2015 προβλέπει την αύξηση της. Συγκεκριμένα για την έγκριση των οργανώσεων παραγωγών το κριτήριο της παραγωγής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών αυξάνεται στο 5% της Διαβάστε περισσότερα – Read more