22ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα

17ο τεύχος Ην-Ων

Το  22ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Ατομικό Πρωτάθλημα που θα ενσωματωθεί στο διεθνές τουρνουά «Ίσμθια 2012» και θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από 18 έως 25 Αυγούστου 2012  στο Βραχάτι Κορινθίας.
Ο πρώτος Έλληνας-ίδα  στην γενική κατάταξη ανακηρύσσεται πρωταθλητής-τρια του  22ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωταθλήματος.
Οι τρεις πρώτοι Έλληνες-ίδες του 22ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωταθλήματος προκρίνονται για το 62ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί από 30 Νοεμβρίου  έως 11 Δεκεμβρίου  2012.
Δικαίωμα πρόκρισης για το 62ο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα έχουν κατοχυρώσει ήδη οι: Παυλίδης Αντώνιος (Πρωταθλητής Ελλάδας 2011),  Μαλικέντζος Σωτήριος (Πρωταθλητής Νέων Ανδρών 2011), Μαστροβασίλης Δημήτριος (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 – ΙΑΝ 2012), Μπανίκας Χριστόδουλος (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 – ΙΑΝ 2012), Παπαϊωάννου Ιωάννης (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 – ΙΑΝ 2012), Χαλκιάς Στυλιανός (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 – ΙΑΝ 2012), Κοτρωνιάς Βασίλειος (ΜΟ διεθνούς ΕΛΟ ΙΟΥΛ 2011 – ΙΑΝ 2012) Οι Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τα πρωταθλήματα της περιοχής τους  μέχρι και τις 16 Ιουλίου 2012.
Οι Ενώσεις-Τοπικές Επιτροπές πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή του πρωταθλητή-τριας τους μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2012 απευθείας στους διοργανωτές του διεθνούς τουρνουά «Ίσθμια 2012» με παράλληλη γραπτή κοινοποίηση στην ΕΣΟ Οι διοργανωτές προσφέρουν χρηματικά έπαθλα συνολικού ύψους 600 € στους 3 πρώτους-τες του 22ου Πανελλήνιου Ανοιχτού Ατομικού Πρωταθλήματος (1ος 300 €,2ος 200 €,3ος 100 €).

Επιστροφή στο 17ο τεύχος Ην-Ων