Νέο μοντέλο τουρισμού

«Το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι αποτελεί για όλους μας μια μεγάλη πρόκληση. Από τη λειτουργία του θα πυροδοτηθεί ένας αναπτυξιακός μηχανισμός που θα ωφελήσει συνολικά τον τουρισμό για την Κρήτη. Δεν είναι όμως μόνο το Καστέλι. Η αναβάθμιση των υπολοίπων αεροδρομίων της Κρήτης, των Χανίων και της Σητείας, η ενίσχυση του ρόλους τους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για όλους τους τοπικούς φορείς» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-ΩΝ» ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Ερ. Ποιές είναι οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού;
Απ. Σήμερα, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχουν τόσο πολλές διαστάσεις που θα έλεγε κανείς ότι είναι σχεδιασμένες στις προσωπικές ανάγκες του καθενός επισκέπτη χωριστά.
Αποτελούν ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αξιοποιούν το φυσικό κάλλος μιας περιοχής λιγότερο γνωστής από τα παραδοσιακά θέρετρα και έχουν στόχο να μυήσουν τον επισκέπτη στα μυστικά της κάθε περιοχής που συνιστούν την «τοπική ταυτότητα», όπως η τοπική αρχιτεκτονική, η κουλτούρα, τα τοπικά προϊόντα, η γαστρονομία και γενικότερα όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του κάθε τόπου.
Για την Κρήτη μια περιοχή όπου οι ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν το τουριστικό ρεύμα κατά τους περισσότερους μήνες, ζητούμενο παραμένει η μετάβαση σε ένα μοντέλο ανάπτυξης του πολυθεματικού τουρισμού.
Για το λόγο αυτό έχουμε ήδη εκπονήσει μια στρατηγική που αποτυπώνεται στην έκδοση 12 τουριστικών οδηγών που βασίζονται πάνω στους 12 θεματικούς άξονες, στοχεύοντας στην προσέλκυση επισκεπτών καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.
Οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίχθηκε η συγκεκριμένη θεματική αρχιτεκτονική για τον τουρισμό είναι:
• Η Κρητική διατροφή, τα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα
• Η φύση, οι περιηγήσεις, δηλαδή ο αγροτουρισμός
• Ο πολιτισμός και η ιστορία
• Ο θρησκευτικός τουρισμός
• Η Κρητική παράδοση, οι τέχνες και ο τρόπος ζωής
• Οι εναλλακτικές δραστηριότητες
• Το ενδιαφέρον για τον αθλητισμό πχ γκολφ
• Ο ήλιος, η θάλασσα
• Για τους χειμερινούς μήνες, το βουνό
• Οι διακοπές για οικογένειες με παιδιά
• Ο ιατρικός τουρισμός
• Ο τουρισμός και η εργασία.
Ερ. Ποιές οι στρατηγικές προβολής της Περιφέρειας;
Απ. Μέσα σε ένα πλαίσιο διεθνούς ανταγωνισμού στον τουριστικό κλάδο, η Κρήτη καλείται να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες των ντόπιων και ξένων επισκεπτών, που σε ετήσια βάση και με αυξητική πορεία τα τελευταία χρόνια επισκέπτονται το νησί.
Στην Περιφέρεια Κρήτης, υλοποιούμε το στρατηγικό μας σχεδιασμό για τη στήριξη του τουρισμού φέρνοντας στο προσκήνιο νέα δεδομένα αναδεικνύοντας, ακόμα περισσότερο, τις ιδιαιτερότητες του νησιού. Στοχεύουμε με αυτόν τον τρόπο στην ανάδειξη των παραδοσιακών πλεονεκτημάτων μας, που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, τις καλές κλιματολογικές συνθήκες, τη γεωμορφολογία του εδάφους και τα χιλιόμετρα των καθαρών ακτών.
Πέρα, όμως από αυτά, μέσα από μια ολοκληρωμένη στρατηγική προσέγγιση προσπαθούμε να αναδείξουμε την Κρήτη, ως έναν τουριστικό προορισμό που είναι ιδανικός για όλη τη διάρκεια του χρόνου, που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες εξειδικευμένων ομάδων τουριστών, αθλητών, επιστημόνων, μαθητών κ.α.
Τα τελευταία χρόνια η τουριστική προβολή της Περιφέρειας Κρήτης έχει αποσπάσει σημαντικά βραβεία σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η Περιφερειακή Αρχή της Κρήτης έχει χαράξει πενταετές στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Δημιουργεί συνέργειες με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς φορείς, το Υπουργείο Τουρισμού και άλλες Περιφέρειες της Ελλάδας και εφαρμόζει νέα λογική αξιοποίησης των τουριστικών εκθέσεων στις οποίες συμμετέχει, με στοχευμένες επαφές και παράλληλες δράσεις. Οι προσπάθειες της Περιφέρειας Κρήτης εστιάζονται στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού μας προϊόντος που αφορά τις υποδομές αλλά και την κατάρτιση του ανθρώπινου τουριστικού δυναμικού. Επιδιώκουμε την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κρητικής τουριστικής αγοράς και την αποτελεσματική προβολή της Κρήτης διεθνώς.
Για την Περιφέρεια Κρήτης η προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με την αειφορία του τουρισμού στην Κρήτη αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα και για τον λόγο αυτό δεσμεύσαμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την ωρίμανση των έργων, αναλαμβάνοντας πολιτικές πρωτοβουλίες για την άμεση ένταξη των έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα.
Στόχος μας είναι στη τρέχουσα προγραμματική περίοδο να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των προβλεπόμενων από το σχεδιασμό έργων υποδομής στον τομέα του περιβάλλοντος, κυρίως σε τουριστικές περιοχές.
Ερ. Ποιά η θέση της Περιφέρειας γύρω από τις πύλες εισόδου της Κρήτης και η αναβαθμισή τους;
Απ. Ένα σύγχρονο διεθνές αεροδρόμιο αναμφίβολα αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα μιας περιοχής. Πόσο μάλλον για την Κρήτη, έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό. Το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι αποτελεί για όλους μας μια μεγάλη πρόκληση. Από τη λειτουργία του θα πυροδοτηθεί ένας αναπτυξιακός μηχανισμός που θα ωφελήσει συνολικά τον τουρισμό για την Κρήτη. Τα πράγματα αναφορικά με την κατασκευή του φαίνεται να εξελίσσονται, προς το παρόν τουλάχιστον, σε θετική κατεύθυνση. Με δεδομένη την πολιτική βούληση της κυβέρνησης αλλά και τη σύμφωνη γνώμη κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι διαδικασίες αναμένεται να είναι ραγδαίες. Από τη δική μας πλευρά, ως Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τους επόμενους μήνες να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου. Και βέβαια δεν σταματήσουμε το λεπτό τη διεκδίκηση για τη δρομολόγηση όλων των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που έχει ανάγκη όλο το νησί.
Δεν είναι όμως μόνο το Καστέλι. Η αναβάθμιση των υπολοίπων αεροδρομίων της Κρήτης, των Χανίων και της Σητείας, η ενίσχυση του ρόλους τους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για όλους τους τοπικούς φορείς. Παράλληλα, στοχεύουμε και στην αναβάθμιση των λιμανιών της Κρήτης, καθώς μέσα από την κρουαζιέρα, παρέχουν απεριόριστες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης στο νησί.
Ερ. Ποιό είναι το Ιστορικό της Περιφέρειας Κρήτης;
Απ. Σε αυτόν τόπο άνθισε ο πρώτος πολιτισμός στον ευρωπαϊκό χώρο, ο Μινωικός. Από εδώ που πέρασαν σπουδαίοι βυζαντινοί αυτοκράτορες. Εδώ δίδαξε ο Απόστολος Παύλος. Ο τόπος μας φωτίστηκε από την ιερή φλόγα του Αρκαδίου. Δοξάστηκε μέσα από τα ερείπια των καμένων χωριών στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Έδωσε στον κόσμο τα μοναδικά δημιουργήματα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Άγγιξε τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων με τους στίχους του Ερωτόκριτου. Ταξίδεψε στα πέρατα της γης με τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη. Η Κρήτη ακολούθησε στο πέταγμά του τον εθνάρχη Ελευθέριο Βενιζέλο, εμπνεόμενη από τα οράματα και τους ανοιχτούς του ορίζοντες. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος ευλογημένος, σαν «το χαμόγελο όνειρο καθημερινό», όπως τραγούδησε ο Νίκος Ξυλούρης. Η Κρήτη σήμερα είναι ένας τόπος αυτάρκης και αυθύπαρκτος. Επενδύοντας στα ισχυρά συγκριτικά της πλεονεκτήματα, πέτυχε πολλά:
• Ανέπτυξε τον πρωτογενή τομέα. Τα προϊόντα που παράγει κερδίζουν συνεχώς έδαφος όχι μόνο στην εγχώρια, αλλά και στη διεθνή αγορά.
• Η τουριστική δραστηριότητα την ανέδειξε σε ναυαρχίδα του τουρισμού επί δεκαετίες.
• Οι επιστημονικές της υποδομές, το Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, το ΙΤΕ, το ΤΕΙ, το ΜΑΙΧ, το ΕΛΚΕΘΕ την κατέστησαν πρωτοπόρα στην επιστήμη, στην τεχνολογία και στην έρευνα.
• Το πλούσιο και πολυποίκιλο φυσικό της περιβάλλον, σε συνδυασμό με το πολιτιστικό και πολιτισμικό της απόθεμα, την καθιστά ελκυστική.
• Η κρητική διατροφή την κατοχύρωσε στον αγροτοδιατροφικό τομέα, προσφέροντας ευκαιρίες και δυνατότητες για την παραγωγική και οικονομική δραστηριότητα.
Στην πραγματικότητα, η Κρήτη, στηριζόμενη στις δυνάμεις της, ακολουθεί το δικό της αναπτυξιακό υπόδειγμα. Σε αυτό οφείλονται οι επιτυχίες της μέχρι σήμερα.
Βιογραφικό
Ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης γεννήθηκε το 1956 και μεγάλωσε στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης. Είναι Οικονομολόγος. Από το 1981 έως το 1991 ήταν στέλεχος ιδιωτικής επιχείρησης.
Στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1990 εκλέγεται σε ηλικία 34 χρονών Δήμαρχος Αρχανών. Διετέλεσε Δήμαρχος Αρχανών έως και το 2004 και αφού οι συνδημότες του τον είχαν επανεκλέξει για τέσσερις συνεχόμενες θητείες.
Ως Δήμαρχος Αρχανών ξεκίνησε την εφαρμογή ενός σχεδίου ανάπτυξης, η φιλοσοφία του οποίου βασίζονταν στην στενή συνεργασία των τοπικών αρχών και φορέων και στην αποτελεσματική χρήση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.
Στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου καταλυτικό ρόλο είχαν: η αξιοποίηση στο μέγιστο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η συνεργασία του Δήμου με επιστημονικούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα και η πρακτική αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνογνωσίας για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.
Στη διάρκεια της θητείας του οι Αρχάνες κατακτούν το:
• 2ο Βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό «Integrated and Sustainable Development of Exceptional Quality» το 2000, και
• 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο» το 2002.
Από το 1991 έως το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ηρακλείου ΑΕ. Από τη θέση αυτή διαχειρίστηκε την εφαρμογή πολλών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τα αποτελέσματα των οποίων είναι ιδιαιτέρως εμφανή τόσο στο Δήμο Αρχανών όσο και στους υπόλοιπους Περιφερειακούς Δήμους του Νομού Ηρακλείου. Με δική του πρωτοβουλία η Αναπτυξιακή Ηρακλείου γίνεται η πρώτη αναπτυξιακή εταιρεία στην Ελλάδα που απέκτησε δικό της γραφείο στις Βρυξέλλες με στόχο την καλύτερη διεκδίκηση και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Μετά από απόφαση του Προέδρου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Γιώργου Α. Παπανδρέου τοποθετείται στην 4η θέση του ευρωψηφοδελτίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2004.
Από το 2004 μέχρι το 2009 ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπή Αλιείας καθώς και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 εξελέγη Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ανέλαβε Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Στις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 εξελέγη ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Κρήτης.
Είναι μέλος Δ.Σ. Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).
Είναι μέλος Δικτύου Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης (CPMR).
Είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Πηγή 28ο Τεύχος Ην-Ων

Written by