Οι Πρώτες Κυρίες – Ελένη Παπαδάκη

«Δωρεά του ομφαλιοπλακουντιακού αίματος ΟπΑ γίνεται από τους γονείς ενός νεογνού, το οποίο συλλέγεται εύκολα αμέσως μετά τον τοκετό και το κόψιμο του ομφαλίου λώρου από το μαιευτήρα, με τρόπο ακίνδυνο και ανώδυνο για το νεογνό και τη μητέρα».

Η δημιουργία επαρκούς αποθέματος μονάδων ΟπΑ και εμπλουτισμό του Εθνικού Μητρώου Δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρωνσυμβάλλοντας έτσι ενεργά στη θεραπεία ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων είναι ο σκοπός της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων, τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» η Διευθύντρια της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων, καθηγήτρια Ελένη Παπαδάκη.
Ερ. Ποιά η προσφορά της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων:
Απ. Η Δημόσια Τράπεζα Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης είναι μια δομή για τη συλλογή, επεξεργασία, έλεγχο, τυποποίηση, κρυοδιατήρηση των μονάδων ομφαλιοπλακουντιακού αίματος (ΟπΑ) και διάθεση των επεξεργασμένων μονάδων για μεταμόσχευση. Λειτουργεί με άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας (ΦΕΚ 3014, τ. Β, 21/09/2016) υπό την ευθύνη της Αιματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) σε σύγχρονες εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Στη ΔηΤΟΒ Κρήτης όπως και σε κάθε Δημόσια Τράπεζα ΟπΑ ή αλλιώς Τράπεζα Αλλογενούς Χρήσης γίνεται δωρεά του ομφαλιοπλακουντιακού αίματος ΟπΑ από τους γονείς ενός νεογνού, το οποίο συλλέγεται εύκολα αμέσως μετά τον τοκετό και το κόψιμο του ομφαλίου λώρου από το μαιευτήρα, με τρόπο ακίνδυνο και ανώδυνο για το νεογνό και τη μητέρα. Το ΟπΑ που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ως βιολογικό απόβλητο περιέχει κυρίως αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα (αντίστοιχα με αυτά που βρίσκονται στο μυελό των οστών) που χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια στις μεταμοσχεύσεις, κυρίως σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες (π.χ. λευχαιμίες), σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας (π.χ. απλαστική αναιμία), συγγενείς ανοσοανεπάρκειες και κληρονομικά μη κακοήθη νοσήματα (π.χ. μεσογειακή αναιμία). Σύμφωνα με τα επιστημονικά δεδομένα δεν υπάρχει ιατρική ένδειξη για τη χρήση αυτών των κυττάρων του ΟπΑ από το ίδιο άτομο. Αντίθετα, συστήνεται από όλους τους αρμόδιους Επιστημονικούς Οργανισμούς η δωρεά σε Τράπεζες για αλλογενή χρήση, ώστε να ωφεληθεί κάποιος ασθενής.
Ο σκοπός της ΔηΤΟΒ Κρήτης είναι η δημιουργία επαρκούς αποθέματος μονάδων ΟπΑ και εμπλουτισμό του Εθνικού Μητρώου Δοτών αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρωνσυμβάλλοντας έτσι ενεργά στη θεραπεία ασθενών με αιματολογικές κακοήθειες που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διαθέσιμο ΟπΑ ως εναλλακτική πηγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για όσους ασθενείς δεν διαθέτουν συμβατό δότη μυελού των οστών και δεν εκπροσωπούνται ευρέως στις παγκόσμιες δεξαμενές δοτών/αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
Ερ. Ποιό είναι το ιστορικό της Τράπεζας;
Απ. Η λειτουργία της ΔηΤΟΒ Κρήτης ως αυτόνομη δομή ξεκίνησε τον Απρίλιο 2016 έχοντας την έγκριση της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης και κατάθεση του σχετικού φακέλου στο Υπουργείο Υγείας, ενώ είχε προηγηθεί μια περίοδος προετοιμασίας, για τη δημιουργία των κατάλληλων χώρων και την εκπαίδευση του προσωπικού στις διάφορες λειτουργίες της.
Στη δημιουργία των χώρων και εγκατάστασης βασικού εξοπλισμού συνέβαλλε η χρηματοδότηση από ένα μεγάλο ανταγωνιστικό πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Transpot-FP7-2011-REGPOT-1) το 2011, ενώ κατά την περίοδο 2014-2015 η Τράπεζα λειτούργησε ως Κέντρο Ενημέρωσης και Συλλογής Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Κ.Ε.Σ.ΟΠ.Α.) σε συνεργασία με την Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στα πλαίσια ενός ανταγωνιστικού προγράμματος χρηματοδοτούμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (UMBISTEM, 11ΣΥΝ-10-668).
Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ και του Εργαστηρίου Μελέτης Αιμοποίησης της Ιατρικής Σχολής. Η λειτουργία της ΔηΤΟΒ Κρήτης βασίζεται στις προδιαγραφές που επιβάλλονται από την Ελληνική Νομοθεσία και τους Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοποιήσεων για τη συλλογή, έλεγχο, επεξεργασία, συντήρηση και διάθεση των Μονάδων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.
Ερ. Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται ώστε οι γονείς να προχωρήσουν στην δωρεά ομφαλοπλακουντιακού αίματος;
Απ. Οι γονείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάς ΟπΑ της Τράπεζας, θα πρέπει αρχικά να έχουν λάβουν με τεκμηριωμένο τρόπο ενημέρωση από την Τράπεζα, και στη συνέχεια τους δίνεται ο εξοπλισμός συλλογής ΟπΑ με τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσουν. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να καλούν την Τράπεζα στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 6930847253 & 2810-394726 (Δευτέρα-Παρασκευή 12.00 π.μ. – 14.00 εκτός επίσημων αργιών) και να επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας www.cordbloodbankcrete.gr

Βιογραφικό
Η Διευθύντρια της Δημόσιας Τράπεζας Ομφαλικών Βλαστοκυττάρων Κρήτης είναι Καθηγήτρια Αιματολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Διευθύντρια της Αιματολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ Ελένη Παπαδάκη Απεφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με Άριστα, ολοκλήρωσε τις Διδακτορικές της Σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης με Άριστα και έλαβε την Ειδικότητα της Αιματολογίας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης. Έκανε τις μεταδιδακτορικές της Σπουδές στο Saint George’s Medical School του Λονδίνου. Είναι εκλεγέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αιματολογικής Εταιρείας, μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Βιολογικών Προϊόντων και Προϊόντων Αίματος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) και μέλος της αρμόδιας Εθνικής Αρχής για τους Ιστούς και τα Κύτταρα. Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης (2013-2015). Η κ. Παπαδάκη έχει πάνω από 150 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μετά από κρίση, πάνω από 4000 βιβλιογραφικές αναφορές, έχει συντονίσει διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα και έχει συμμετάσχει ως ομιλήτρια σε μεγάλο αριθμό διεθνών Αιματολογικών Συνεδρίων και Επιστημονικών Συναντήσεων. Στην καθημερινότητα η κ. Παπαδάκη μοιράζει το χρόνο μεταξύ της Κλινικής, της Τράπεζας Βλαστοκυττάρων, της Έρευνας και της Διδασκαλίας.

Πηγή 28ο Τεύχος Ην-Ων

Written by