Παγκόσμιος τουριστικός προορισμός Κρήτη

«Η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Η χώρα κάλλιστα μπορεί να βελτιωθεί  στη σχετική λίστα ανταγωνιστικότητας, εξορθολογίζοντας τη φορολόγηση των ξενοδοχείων, ούτως ώστε το προσφερόμενο πακέτο να είναι ελκυστικότερο στον διεθνή ανταγωνισμό. Είναι κρίμα μια χώρα που ζει -όπως καταγράφεται στο ΑΕΠ της- από τον τουρισμό υποχρεώνεται να αφομοιώσει το ΦΠΑ στη διανυκτέρευση και στην εστίαση και εν γένει υφίσταται μεγάλη  φορολογική πίεση προς τις επιχειρήσεις. Παρόλο που στην ΕΕ ισχύουν κοινοί κανόνες για τον ΦΠΑ» τόνισε ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Γιώργος Τσακίρης.
Ερ. Ποιά είναι τα αίτια που η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση τουριστικής προτίμησης;
Απ. Ανεξάρτητα με τη θέση που βρίσκεται στην παγκόσμια κατάταξη της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού, η Ελλάδα αποτελεί έναν προορισμό παγκόσμιας εμβέλειας. Η χώρα κάλλιστα μπορεί να βελτιωθεί στη σχετική λίστα ανταγωνιστικότητας, εξορθολογίζοντας τη φορολόγηση των ξενοδοχείων, ούτως ώστε το προσφερόμενο πακέτο να είναι ελκυστικότερο στον διεθνή ανταγωνισμό. Είναι κρίμα μια χώρα που ζει -όπως καταγράφεται στο ΑΕΠ της- από τον τουρισμό υποχρεώνεται  να αφομοιώσει το ΦΠΑ στη διανυκτέρευση και στην εστίαση και εν γένει υφίσταται μεγάλη  φορολογική πίεση προς τις επιχειρήσεις. Παρόλο που στην ΕΕ ισχύουν κοινοί κανόνες για τον ΦΠΑ, η εφαρμογή τους μπορεί να διαφέρει από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Η πολιτεία πρέπει να εναρμονίσει τον ΦΠΑ π.χ. στη διανυκτέρευση με την Ισπανία ούτως ώστε να ξεκινάμε από την ίδια γραμμή εκκίνησης στον στίβο του ανταγωνισμού.
Συνακόλουθα με σωστή στρατηγική ανομοίωση της εποχικότητας της τουριστικής περιόδου και ταυτόχρονης ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών και του city break, η Ελλάδα δύναται να αναρριχηθεί στην πρώτη δεκάδα της σχετικής λίστας. Αλλά πρέπει να προσφέρει ελκυστικότερα πακέτα. Ξέρετε να μην κοιτάμε μόνο τις αφίξεις αλλά και τα έσοδα. Η Ελλάδα παραμένει ως χώρα προορισμός μαζικού τουρισμού και γνωρίζετε ότι σε όλο τον κόσμο τα σχολεία ανοίγουν την ίδια περίοδο περίπου. Άρα οφείλεις να προσφέρεις ανταγωνιστικότερα προϊόντα, για παράδειγμα σε σχέση με την Ισπανία. Άλλωστε στις υποδομές ίσως και να υπερέχουμε. Όπως προείπα η χώρα οφείλει να αναδείξει τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως ο θαλάσσιος τουρισμός, ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας κ.α.
Ερ. Τι προτείνει η μελέτη για την ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας;
Απ. H αναφερόμενη μελέτη καταδεικνύει σύμφωνα με τη γλώσσα των αριθμών την ανάγκη φορολογικής ισότητας των ξενοδοχείων με τα καταλύματα της οικονομίας διαμοιρασμού και την προοπτική απομείωσης των φορολογικών βαρών των ξενοδοχείων, ως παρακαταθήκη για μια μελλοντική αύξηση των εσόδων του ελληνικού δημοσίου.
Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήσαμε ένας ισότιμος τρόπος φορολόγησης των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων οικονομίας διαμοιρασμού, θα μπορούσε να δημιουργήσει επιπλέον  εισροή εσόδων για το δημόσιο κατ΄ ελάχιστον 341 εκατ. ευρώ ετησίως.
Κατά την μελέτη η προώθηση της φορολογικής ισότητας στον τουρισμό και γενικά η ορθή αξιοποίηση της οικονομίας διαμοιρασμού στην Ελλάδα θα δημιουργήσει δυνατότητες αναδιανομής των φορολογικών βαρών προς όφελος των ασθενέστερων, θα βελτιώσει τον υγιή ανταγωνισμό, θα δημιουργήσει ώθηση στις υποδομές που δημιουργούν προστιθέμενη αξία και εν τέλει θα ενισχύσει το σύνολο της οικονομίας.
Όπως επισημαίνεται ο υψηλός βαθμός υποκατάστασης μεταξύ ξενοδοχείων και καταλυμάτων οικονομίας διαμοιρασμού σε συνδυασμό με το φαινόμενο της άνισης φορολογικής μεταχείρισης, προκαλεί στρεβλώσεις στον μεταξύ τους ανταγωνισμό, κυρίως σε επίπεδο τιμών. Ταυτόχρονα, η αγορά δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και δημιουργούνται αντικίνητρα παραγωγικότητας και βελτίωσης των προσφερόμενων αγαθών.
Στο πλαίσιο της φοροδοτικής ικανότητας των ελληνικών ξενοδοχείων η μελέτη της Grant Thornton σημειώνει ότι στο ξενοδοχειακό προϊόν στην Ελλάδα παρατηρείται η μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση σε σύγκριση με εκείνο των υπολοίπων ανταγωνιστριών χωρών στον τομέα του τουρισμού.
Ειδικότερα υπογραμμίζεται ότι η υπερφορολόγηση των ξενοδοχείων οδηγεί σε υψηλότερες τελικές τιμές κατά 2,20% έως 6,77% για να επιτευχθεί ένα αντίστοιχο ποσοστό κέρδους με τους ανταγωνιστές τους. Στην πράξη δηλαδή υποχρεώνει τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα σε σαφώς χαμηλότερα περιθώρια κέρδους, γεγονός που αδυνατίζει πλήρως τη δυνατότητά τους να διαδραματίσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο.
Τέλος η έρευνα της Grant Thornton αναφέρει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016 τα ξενοδοχεία συνεισφέρουν περίπου το 10% του ΑΕΠ και το 6,5% της απασχόλησης στη χώρα, ενώ ο τουρισμός στην ελληνική οικονομία συμβάλλει με ποσοστό 18,63%. Σε έρευνα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι αγκυλώσεις που προκύτπουν από πιθανή επιβολή του τέλους διανυκτέρευσης.
Ερ. Ποιό είναι το ιστορικό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος;
Απ. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος λειτουργεί από το 1935 ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Είναι νομοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα τουρισμού έχει εκ του νόμου ως μέλη όλα τα ξενοδοχειακά καταλύματα και τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις της χώρας.
Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο αιρετών αντιπροσώπων των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων όλης της χώρας και εκπροσώπων του κράτους είναι μέλος της Συνομοσπονδίας των Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείας Εστίασης και Αναψυχής των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Hotrec).
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μελών ανέρχεται σε 10.000 περίπου μονάδες, με τα ξενοδοχεία κλασικού τύπου να αποτελούν την κυριότερη κατηγορία. Η Κρήτη συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ξενοδοχείων/μελών και ακολουθούν η Μακεδονία και η Στερεά Ελλάδα.

Βιογραφικό
Ο Γεώργιος Τσακίρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής σχολής Αθηνών και στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.
Είναι ιδιοκτήτης 3 ξενοδοχείων στην Αθήνα, του Best Western Hotel Museum, Best Western Pythagorion Hotel, Best Westetn Zinon Hotel και του Rodian Gallery Hotel στη Ρόδο.
• Το 1996 εκλέχτηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής (ΕΞΑ-Α)
• Από το 1996 μέχρι το 2002 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της ΕΞΑ-Α.
• Από το 2002 μέχρι το 2009 διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΞΑ-Α.
• Από το 2009 έχει την ιδιότητα του Επίτιμου Προέδρου της ΕΞΑ-Α.
• Εκλέχτηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος το 1999, 2002, 2006 και το 2010.
• Το 2009 εκλέχτηκε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδία Ξενοδόχων.
• Από το 2010 είναι Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Πηγή 27ο Τεύχος Ην-Ων

Written by