Οι Πρώτες Κυρίες – Βιργινία Μανασάκη Ταβερναράκη

Η διερεύνηση του σεναρίου «Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασμού» (φυσικό αέριο) κρίθηκε αναγκαία για την Κρήτη και λόγω της αλληλεπίδρασης με άλλα έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που γίνονται στη Μεσόγειο.

 

Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν από το 2015 ο κύριος στόχος της Αντιπεριφερειάρχη για την Ενέργεια και τη Βιομηχανία Βιργινία Μανασάκη Ταβερναράκη, η οποία είχε πραγματοποίηση μια σειρά συναντήσεων με όλους τους εμπλεκόμενους με το θέμα φορείς (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΕ, ΔΕΗ κλπ) προκειμένου να αποφασιστεί από κοινού τόσο το σημείο πόντισης του καλωδίου και των συνοδών έργων και εγκαταστάσεων, όσο και η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί (εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος) και η χωρητικότητα του καλωδίου διασύνδεσης.
Σύμφωνα με τον απολογισμό που κατέθεσε στην Περιφέρεια για το 2016 η Αντιπεριφερειάρχης είχε τονίσει «Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα είχε περιληφθεί στο προκαταρκτικό σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ (Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) για την περίοδο 2014 – 2023, το οποίο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τον Ιανουάριο του 2013. Ο ΑΔΜΗΕ το συμπεριέλαβε εκ νέου στο προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που αφορά στην περίοδο 2017 – 2026, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 09-02-2016 και στο οποίο προτείνεται η υλοποίηση ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την Πελοπόννησο μικρής μεταφορικής ικανότητας.
Είχε ήδη προκηρυχθεί από το Νοέμβριο του 2016, η προμελέτη της αναγνωριστικής ωκεανογραφικής και βυθομετρικής έρευνας από τον Κόλπο Νεάπολης της Νότιας Πελοποννήσου, μέχρι τον Κόλπο Κισσάμου και αφορά στην πρώτη,  μικρότερη ηλεκτρική διασύνδεση (2x150kW).
Στις 15 Ιανουαρίου 2016 βρέθηκαν στην Κρήτη υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας Euroasia Interconnector Ltd, που αποτελεί το φορέα υλοποίησης του υποθαλάσσιου καλωδίου, συνοδευόμενα από τον στρατηγικό αναλυτή Νίκο Λυγερό, και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη παρουσία του Περιφερειάρχη, των Αντιπεριφερειαρχών και εκπροσώπων της μελετητικής ομάδας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκπονεί τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης. Στη σύσκεψη έγινε αναλυτική παρουσίαση του έργου και της προόδου υλοποίησής του, καθώς και εκτενής ενημέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις, ώστε να ληφθούν υπόψη από τους μελετητές του Ενεργειακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.
Παράλληλα με τις εξελίξεις και την πρόοδο στα θέματα υλοποίησης των δύο διασυνδέσεων και δεδομένου ότι το θέμα της μεγάλης διασύνδεσης είναι έργο σύνθετο, η Αντιπεριφέρεια σε συνεργασία με την ομάδα μελέτης του Ενεργειακού Σχεδιασμού εξέτασε ένα συνθετικό σενάριο «Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασμού». Ο σκοπός αυτού του σεναρίου είναι η βιώσιμη ενεργειακή διασφάλιση του νησιού σε όλα τα ενδιάμεσα στάδια εξέλιξης, με εισαγωγή στο ενεργειακό μίγμα της Κρήτης ενός εναλλακτικού και φιλικότερου προς το περιβάλλον καυσίμου για την τοπική θερμική παραγωγή ενέργειας (φυσικό αέριο).
Η διερεύνηση του σεναρίου «Ασφάλειας Ενεργειακού Εφοδιασμού» κρίθηκε αναγκαία και λόγω της αλληλεπίδρασης με άλλα έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που γίνονται στη Μεσόγειο, όπως ο αγωγός EastMed, καθώς και η εφαρμογή που βρίσκει το φυσικό αέριο στον τομέα της Ναυτιλίας. Η ανάπτυξη υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) μικρής κλίμακας (small-scale LNG) σε κεντρικά λιμάνια και οι κατάλληλες μετατροπές στα πλοία, μέσω του οδικού χάρτη του Ευρωπαϊκού προγράμματος Poseidon Med II, προάγουν την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου για τη ναυτιλία.»

Βιογραφικό
Η Βιργινία Μανασάκη γεννήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 1974 στο Ηράκλειο, πολιτικός μηχανικός και Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στην Ενέργεια και στην Βιομηχανία. Πέθανε  τον Ιανουάριο του.2017.
Σπουδές:
• Το 1997 αποφοίτησε από την Πολυτεχνική σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ως Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός.
• Το 1999 έγινε δεκτή με υποτροφία στο τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης απ’ όπου και αποφοίτησε το 2000 ως κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον έλεγχο ποιότητας και τη διαχείριση περιβάλλοντος.
• Ήταν υποψήφια διδάκτωρ και ολοκλήρωνε τη διδακτορική διατριβή της σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (Ανάλυση των εναλλακτικών τεχνολογιών αξιοποίησης βιοαερίου των ΧΥΤΑ και εξεύρεση βέλτιστου σεναρίου εφαρμογής) στον τομέα Υγειονομικής Μηχανικής του τμήματος μηχανικών περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Επαγγελματική εμπειρία:
• Από το 1997 έως το 1999 εργάσθηκε ως συνεργάτης πολιτικός μηχανικός σε μεγάλη Τεχνική εταιρεία Δημοσίων και ιδιωτικών έργων.
• Το 1999 προσελήφθη μέσω διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου (ΑΝ.Η. Α.Ε.) πρώην Ο.Α.Τ.Ε.Π. Α.Ε. με έδρα τις Αρχάνες, όπου και εργάσθηκε για τέσσερα έτη αρχικά στην υλοποίηση του προγράμματος «Leader ΙΙ» και στη συνέχεια στη σύνταξη των προτάσεων των προγραμμάτων Leader+ και Ο.Π.Α.Α.Χ. (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου) καθώς και στην αξιολόγηση των προς ένταξη επενδυτικών σχεδίων.
• Το 2003 μετείχε με επιτυχία σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και επελέγη να στελεχώσει ως πολιτικός μηχανικός τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.), θέση στην οποία υπηρετεί έως και σήμερα από τη θέση της προϊσταμένης του τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας με κύριο αντικείμενο την επίβλεψη και παρακολούθηση έργων στερεών αποβλήτων καθώς και την ωρίμανση των σχετικών μελετών.
Πολιτική δράση:
• Από 01.01.2011 έως σήμερα εκλεγμένη Περιφερειακός σύμβουλος Κρήτης.
• Από το 2011 έως σήμερα Εντεταλμένη σύμβουλος Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
•Βασική Εισηγήτρια του Αναθεωρημένου -Επικαιροποιημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΠΕΣΔΑΚ) τόσο στην Περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης το 2012 όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης στις 02.07.2013.
• Από το 2011 έως σήμερα ανέλαβε την εκπροσώπηση της Περιφέρειας Κρήτης ως Εισηγήτρια Περιβαλλοντικών θεμάτων σε διάφορα συνέδρια και ημερίδες και ως μέλος συμβουλίων, επιτροπών, και ομάδων εργασίας όπως το Περιφερειακό Τεχνικό συμβούλιο Δημοσίων έργων, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και χωροταξίας κ.α.
• Μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.).
• Πρόεδρος της Επιτροπής Εκτίμησης Εικαστικών Έργων της Περιφέρειας.
Κοινωνική και άλλη δράση
• Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 1998, με συμμετοχή στις επιτροπές «περιβάλλοντος» και «επαγγελματικών θεμάτων» του ΤΕΕ ΤΑΚ, από το 2003 έως σήμερα.
• Μέλος του Πανελλήνιου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ».
• Αντιπρόεδρος του Ροταριανού ομίλου Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Πηγή 27ο Τεύχος Ην-Ων

Written by