Διαπολιτιστικός διάλογος

Η προώθηση του πολιτισμού και του διαπολιτιστικού διαλόγου, η διάδοση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση των επιστημών και η προώθηση της επικοινωνίας, με σεβασμό στις αξίες κάθε πολιτισμού και κουλτούρας είναι οι βασικοί άξονες της UNESKO.
Στην Ελλάδα έχει 10 έδρες.
Συγκεκριμένα:
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο με επικεφαλής, την καθηγήτρια κ. Αγγελική Πιτσελά (έτος ίδρυσης 1997)
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με επικεφαλής, τον καθηγητή κ. Ιάκωβο Γκανούλη (έτος ίδρυσης 2003)
– Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με επικεφαλής την καθηγήτρια κ. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου (έτος ίδρυσης 2004)
– Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με επικεφαλής τον ακαδημαϊκό και Επόπτη τιυ Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Χρήστο Ζερεφό (έτος ίδρυσης 2006)
– Πανεπιστήμιο Κρήτης, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Βασίλειο Μακράκη (έτος ίδρυσης 2008)

– Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με επικεφαλής, τον καθηγητή κ. Μιχαήλ Σκούλλο
– Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον καθηγητή και Διευθυντή της Πρώτης Παιδιατρικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Γεώργιο Χρούστο
– Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου -Ντανιέλλα Μαρούδα
– Σχολή εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης, με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Φίλιππο Βαλλιανάτο
– ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με επικεφαλής τον κ. Δημήτριο Εμμανουλίδη
Ακόμη στον τομέα της εκπαίδευσης υπάρχει ένα παγκόσμιο Δίκτυο σε 180 χώρες, που αριθμεί από 8000 εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων, τα οποία δεσμεύονται να προωθήσουν τα ιδανικά της UNESKO υλοποιώντας πιλοτικά προγράμματα, με στόχο να καταστήσουν τους νέους ανθρώπους ικανούς να αντιμετωπίσουν αποτελέσματα, τις προκλήσεις ενός περίπλοκου και συνεχούς αναπτυσσόμενου κόσμου.
Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESKO συνεργάζεται με θέματα των Συνεργαζόμενων Σχολείων με την Διεύθυνση Διεθνών εκπαιδευτικών Σχέσεων, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχοντας μέχρι σήμερα αναπτύξει ένα δίκτυο Συνεργαζόμενων σχολείων σε όλη την Ελλάδα, που αριθμεί συνολικά 148 εκπαιδευτικές μονάδες.
Παράλληλα η UNESKO έχει Ελληνικές Επιτροπές Διεθνών Προγραμμάτων της, που έχουν συσταθεί από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή του Διεθνούς Οργανισμού και λειτουργούν στο πλαίσιο του.
Ειδικότερα λειτουργούν επτά επιστημονικές Επιτροπές:
– Επιτροπή για τον Σχεδιασμό Συστήματος Προειδοποίησης και Πρόληψης Παλιρροϊκών Κυμάτων καθώς και για τον Προσδιορισμό Γεωγραφικών Σημείων Ελέγχου (έτος σύστασης 2008), με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Συνολάκη και μέλη αξιόλογους καθηγητές και ερευνητές.
– Επιτροπή Νέων της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESKO (σύσταση το 2009), Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τον Διεθνή Οργανισμό, στο πλαίσιο τη απόφασης του 6ου Φόρουμ Νέων. Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων, στους τομείς της Εκπαίδευσης των Επιστημών, του Πολιτισμού και της Επικοινωνίας.
– Επιτροπή για το Πρόγραμμα της UNESKO «Κοινωνικός Μετασχηματισμός» (σύσταση το 2010), με επικεφαλής τον κ. Αλέξανδρο Ζαβό.
– Επιτροπή για το Διεθνές Πρόγραμμα της UNESKO «Μνήμη του Κόσμου» (σύσταση το 2011), με επικεφαλής τον Διευθυντή καθηγητή κ. Παναγιώτη Νικολόπουλο και μέλη αξιόλογους καθηγητές και ερευνητές. Στόχος είναι η προώθηση της προστασίας της τεκμηριωμένης κληρονομιάς, η κατάργηση Εθνικού Καταλόγου και η υποβολή προτάσεων προς τη Διεθνή Επιτροπή τους Διεθνούς Οργανισμού.
– Επιτροπή για το Διεθνές Πρόγραμμα «Παγκόσμια Γεωπάρκα» της UNESKO. Για να ανταποκριθεί στις Γεωεπιστήμιες και Γεωπάρκα ενώ επικεφαλής είναι ο κ. Νικόλαος Ζούρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και Πρόεδρος του Παγκοσμίου Δικτύου Γεωπάρκων UNESKO.
– Επιτροπή Επικοινωνίας (σύσταση το 2016)
– Επιτροπή Μετανάστευσης (σύσταση το 2016)

Πηγή 27ο Τεύχος Ην-Ων

Written by