Οι Δρόμοι του Μεταξιού γίνονται το κέντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης

Για αιώνες, η δόξα και ο πλούτος μπορούσε να βρεθεί στη Δύση – στο Νέο Κόσμο στην Αμερική. Σήμερα είναι η Ανατολή που καλεί εκείνους που αναζητούν δόξα, περιπέτεια και πλούτο. Οι χώρες της Κεντρικής Ασίας μέχρι την Κίνα και την Ινδία επανέρχονται στην κεντρική σκηνή για να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια πολιτική, στο εμπόριο και στον πολιτισμό. Μια επανεκτίμηση της παγκόσμιας ιστορίας ήδη συμβαίνει η οποία σύντομα θα ξαναγραφτεί. Οι αρχαίοι Δρόμοι του Μεταξιού ανέδειξαν εντυπωσιακές δυνάμεις που είχαν οδηγήσει στην άνοδο και την πτώση αυτοκρατοριών, είχαν καθορίσει την ροή των ιδεών και των προϊόντων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σήμερα οι μοντέρνοι Δρόμοι του Μεταξιού προαναγγέλλουν μια νέα εποχή στις διεθνείς υποθέσεις και στο παγκόσμιο εμπόριο η οποία περνά απαρατήρητη ή παραβλέπετε από την Δύση.
Ο Μέγας Αλέξανδρος μαζί με τον Πατροκλή δημιούργησαν τον πρώτο εμπορικό δρόμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης μέσω της Κασπίας Θάλασσας και του Όξου ποταμού. Οι αρχαίοι χερσαίοι και θαλάσσιοι Δρόμοι του Μεταξιού ήταν ζωτικής σημασίας για τη διεθνή οικονομική ανάπτυξη, τη διάδοση της ευημερίας, της συνεργασίας και των πολιτιστικών ανταλλαγών για περισσότερο από δύο χιλιάδες χρόνια. Σήμερα οι σύγχρονοι Δρόμοι του Μεταξιού ονομάζονται «One Belt, One Road» (OΒΟR) και έχουν ως στόχο να αναζωογονήσουν και να επεκτείνουν τους δρόμους του μεταξιού μέσα από σημαντικές επενδύσεις του δημόσιου τομέα, την ενίσχυση των διπλωματικών και οικονομικών δεσμών μεταξύ των λαών κατά μήκος και πέρα του αρχαίου Δρόμου του Μεταξιού, και με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας να ανοίξει νέους δρόμους για το εμπόριο και την ανάπτυξη.
Στις 10 Δεκεμβρίου 2015, πάνω από 300 ηγέτες και στελέχη επιχειρήσεων από 36 χώρες συγκεντρώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ για να ξεκινήσει επίσημα το «Δρόμος του Μεταξιού Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο» (Silk Road Chamber of International Commerce – SRCIC) ως μέρος του πρώτου Διεθνούς Φόρουμ Επενδύσεων Δρόμου του Μεταξιού (Silk Road International Investment Forum-SRIIF), με στόχο να φέρει τον ιδιωτικό τομέα στενότερα στο OBOR συνδέοντας τη παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα με τις πρωτοβουλίες του OBOR.
Οι συμμετέχοντες στο Φόρουμ συμφώνησαν σε ένα πρόγραμμα εργασίας για το SRCIC με τίτλο «Δρόμος του Μεταξιού Διεθνούς Συνεργασίας στον 21ο αιώνα: Η Δήλωση του Χονγκ Κονγκ». Η διακήρυξη διατυπώνει το  σχέδιο-όραμα SRICC για τον νέο Δρόμο του Μεταξιού, με θεμελιώδη στόχο της να προωθήσει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο για τις ευκαιρίες εμπορίου και επενδύσεων που παρέχονται από το χερσαίο, θαλάσσιο και τον ψηφιακό Δρόμο του Μεταξιού του 21ου αιώνα.
Οι πρωτοβουλίες για τον OBOR ξεκίνησαν από την Κίνα το 2013 και αναμένεται να επενδυθούν περίπου 5 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία για την επιτάχυνση της ανάπτυξης στις 64 χώρες του Δρόμου του Μεταξιού, και θα επηρεάσουν το πληθυσμό των χωρών αυτών ο οποίος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια. Στόχος της SRCIC είναι να συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις για να διευκολυνθεί η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε έργα του OBOR.
Ο Δρόμος του Μεταξιού φέρνει τεράστια ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο και στις διεθνής διασυνδέσεις μέσω της αναβάθμισης υπαρχόντων υποδομών, νέων έργων υποδομών και την   διευκόλυνση του εμπορίου, σε μια πολύ μεγάλη γεωγραφική περιοχή που επηρεάζει τουλάχιστον 63 χώρες οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού και παράγουν το 30% του παγκόσμιου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
Αυτό το τεράστιων διαστάσεων έργο αναπτύσσεται μέσω χερσαίων και μέσω θαλάσσιων Δρόμων του Μεταξιού για την μεταφορά των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Οι χερσαίοι Δρόμοι επικεντρώνονται στην δημιουργία υποδομών για μεταφορές και για ενέργεια και οι θαλάσσιοι σε επενδύσεις σε στρατηγικής σημασίας λιμάνια. Και οι δύο Δρόμοι αναμφίβολα θα επηρεάσουν την Ευρώπη. Η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει μέρος στην δημιουργία αυτών των υποδομών οι οποίες θα φθάσουν έξω από την πόρτα της, δίνοντας έμφαση στην συνεργασία για τις μεταφορές και τις υποδομές. Η Ευρώπη έχει πολλά να κερδίσει από την δημιουργία των μεταφορικών υποδομών, αφού το κόστος κατασκευής επωμίζονται οι χώρες του Δρόμου του Μεταξιού, οπότε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υποδομές αυτές για εξαγωγές χωρίς να έχει επενδύσει για το κόστος κατασκευής τους. Το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αυξηθεί κατά 6% και στις χώρες του Δρόμου του Μεταξιού κατά 3%.
Ενδεχομένη ζημιά για την Ευρώπη μπορεί να υπάρξει στην περίπτωση όπου υπογραφεί συμφωνία ζώνης ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των Χωρών του Δρόμου του Μεταξιού χωρίς να συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή την περίπτωση θα είναι κερδισμένες οι χώρες του Δρόμου του Μεταξιού όπου το εμπόριο θα αυξηθεί κατά 15% περίπου. Επίσης και οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες θα μπορούν μεμονωμένα να υπογράψουν συμφωνία εισδοχής στην ζώνη θα είναι κερδισμένες.
Το εγχείρημα αυτό υλοποιείται μέσω του Διεθνές επιμελητηρίου του Δρόμου του Μεταξιού (Silk Road Chamber of International Commerce (SRCIC)).
Το SRCIC θεμελιώθηκε το Δεκέμβριο του 2015. Απαρτίζεται από εμπορικές ενώσεις και επιμελητήρια των χωρών του Δρόμου του Μεταξιού, συγκεντρώνοντας σημαντικές εμπορικές δυνάμεις, σημαντικούς πόρους, παγκόσμια επιρροή και αξιοπιστία. Το SRCIC υποστηρίζει τη πρωτοβουλία του Δρόμου του Μεταξιού «ειρήνης και συνεργασία, ειλικρίνεια και συνεργασία και αμοιβαίο όφελος» για να γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα για την επικοινωνία των επιχειρήσεων, συν-ανάπτυξη και win-win συνεργασία.
Συγκεντρώνοντας επενδυτικά σχέδια, κεφάλαια, πληροφορίες, τεχνολογία και ταλέντα από κάθε μέλος, το SRCIC στοχεύει να γίνει μια βασική πλατφόρμα για να προωθήσει την συνεργασία στην παραγωγικότητα και στα επενδυτικά σχέδια και να βελτιώσει τις διεθνείς πολιτιστικές ανταλλαγές. H SRCIC έχει καθιερώσει τις παρακάτω πέντε επαγγελματικές επιτροπές: χρηματοδότησης, εμπορίου και ανταλλαγών, κουλτούρας, μεταφορών και ενέργειας. Οι επιτροπές είναι αφοσιωμένες στην διευκόλυνση των επενδύσεων και στη χρηματοδοτική συνεργασία σε επενδυτικά έργα κλειδιά μεταξύ των μελών, επιταχύνοντας τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων μελών, προωθώντας τη θέσπιση διεθνών επιχειρηματικών και εμπορικών κανόνων, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της υψηλής απόδοσης και ενισχύοντας την επικοινωνία και τις πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ των πολιτισμών. Το SRCIC φιλοξενεί ετήσια επενδυτικά φόρουμ ετήσιων επενδύσεων, συνόδους κορυφής και φεστιβάλ τέχνης του Δρόμου του Μεταξιού.
Μια σειρά από σημαντικούς θεσμούς του δρόμου του μεταξιού έχουν δημιουργηθεί και δραστηριοποιούνται ήδη στη χρηματοδότηση έργων του OBOR. Αυτές περιλαμβάνουν την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, το ταμείο του Δρόμου του Μεταξιού, και διάφορα ταμεία που αφορούν τη κινεζική ανάπτυξη. Ένας βασικός στόχος της SRCIC είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και προγραμμάτων συνεργασίας με τις οργανώσεις αυτές, ώστε η SRCIC να μπορεί να γίνει η κύρια πηγή πληροφοριών για τις επιχειρήσεις για το πώς να:
• Λαμβάνονται τακτικές ενημερώσεις από το SRCIC για τις νέες πρωτοβουλίες OBOR και τα έργα σε συγκεκριμένες χώρες του δρόμου του μεταξιού.
• Αποκτηθούν πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με την επιλεξιμότητα έργων για να λάβουν μέρος στη διαδικασία του διαγωνισμού και τις σχετικές απαιτήσεις.
• Ληφθεί υποστήριξη για το πώς να υποβάλλονται προτάσεις για να ληφθούν χρηματοδοτήσεις για πρωτοβουλίες και έργα του OBOR.

Πηγή 26ο Τεύχος Ην-Ων

Written by