Δράσεις προώθησης ελαιόλαδου

Οι δράσεις για την ανάδειξη και την προώθηση του ελαιόλαδου θα συνεχιστούν και κατά το 2017, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ) και θα επεκταθούν και σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων που σχετίζονται με όλη την διαδικασία, από την παραγωγή μέχρι την διάθεση του ελαιολάδου.
Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε όπως προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες για την ευρεία ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αλλά και την συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης από επιστήμονες αποδεδειγμένης εμπειρίας σχετικά με τα θέματα που θα προτείνονται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Επιστημονικούς φορείς κατά προτίμηση της Κρήτης. Στην προσπάθεια αυτή αποφασίστηκε όπως η έκδοση του ΣΕΔΗΚ «Ορθές Πρακτικές στην Παραγωγή, Έκθλιψη, Τυποποίηση και Διάθεση».

Πηγή 26ο Τεύχος Ην-Ων

Written by