Ανάπτυξη Συνεργασίας Βιομηχανικών Πάρκων

«Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Βιομηχανικών Πάρκων στις χώρες απ΄ όπου διέρχεται η σύγχρονη Οδός του Μεταξιού καθώς και η ίδρυση και κατασκευή νέων είναι ο στόχος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου» τόνισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ως Ιδρυτικός Αντιπρόεδρος του «Silk Road Chamber of International Commerce» και πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος.
Ερ. Ποιός ο ρόλος του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου;
Απ. Ο στόχος του Επιμελητηρίου είναι η προώθηση των επενδύσεων και του εμπορίου, γιατί πιστεύουμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για την εμπέδωση της ειρήνης και της αποφυγής πολέμου.
Στο πλαίσιο αυτό για τον «Δρόμος του Μεταξιού» σημαντικό ρόλο παίζει η γνώμη της κυβέρνησης της Κίνας και των κρατών απ΄όπου διέρχεται (ξηράς και θαλάσσης) για την κατάργηση κάθε εμποδίου στην διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων. Οι επενδύσεις που γίνονται και στους δύο δρόμους είναι σε έργα υποδομής όπως τα θαλάσσια λιμάνια. Πρέπει να σημειωθεί ότι πάνω από το 90% των αγαθών διακινείται μέσω θαλάσσης και οι Έλληνες εφοπλιστές κατέχουν το 20% της παγκόσμιας μεταφορικής ικανότητας. Δηλαδή είναι οι πρώτοι στην μεταφορά φορτίων.
Ερ. Ποιός ο ρόλος της Ελλάδας στον «Δρόμο του Μεταξιού»;
Απ. Η Ελλάδα θα επωφεληθεί από την ανάπτυξη του εμπορίου και της μετακίνησης των ανθρώπων στην διαδρομή του «Δρόμου του Μεταξιού» καθώς βρίσκεται σε στρατηγικό σημείο. Η επένδυση των Κινέζων στον Πειραιά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Πειραιάς είναι σήμερα ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος λιμένας στον κόσμο. Μεγάλες προοπτικές για ανάπτυξη έχουν και τα λιμάνια της Βορείου Ελλάδας (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης), γιατί μπορεί μπορούν να εξυπηρετήσουν την Ν.Α. Ευρώπη. Ένα άλλο λιμάνι με μεγάλες δυνατότητες, που σήμερα «κοιμάται», είναι στην Δυτική Ελλάδα, ο Αστακός, λόγω της γειτνίασης με την Ιταλία. Τα περισσότερα εμπορεύματα μετακινούνται με κοντέινερ. Από την ξηρά εξαρτάται να δημιουργήσουμε ένα φιλοεπιχειρηματικό κλίμα για να γίνουν επενδύσεις. Ειδικότερα στη μεταποίηση ασιατικών προϊόντων για να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, χωρίς δασμούς, στην ευρωπαϊκή αγορά.
Ερ. Ποιός είναι ο «Δρόμος του Μεταξιού»;
Απ. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του Προέδρου της Κίνας, Xi Jinping, για την αναβίωση της «Οδού του Μεταξιού» στον 21ο αιώνα, έναν οδικό και ναυτικό δρόμο που θα ενώνει την Ασία, την Αφρική, την Μέση Ανατολή και τη Ευρώπη, ιδρύθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2015 στο Hong Kong  το Silk Road Chamber of International Commerce (SRCIC). Συμμετέχω στα  ιδρυτικά μέλη ως  Πρόεδρος του ICC Ελλάς και είμαι Αντιπρόεδρος του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του SRCIC.
Στόχος του κινέζικου αυτού επιμελητηρίου είναι να προωθήσει την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων των λαών της οδού του μεταξιού του 21ο αιώνα, σύμφωνα με το από 28/2015 πρωτόκολλο συνεργασίας «One Belt One Road» μεταξύ Ε.Ε. & Κίνας, προβάλλοντας τις ευκαιρίες επένδυσης και εμπορίου.
Το International Chamber of Commerce (ICC) προτρέπει και συμβουλεύει και βοηθάει τα κράτη από τα οποία περνάει η Οδός του Μεταξιού να εκσυγχρονίσουν την τελωνειακή τους νομοθεσία και τα βοηθάει με ομοιομόρφους κανόνες για να μην υπάρχουν εμπόδια στη διακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών.
Υπολογίζεται στα επόμενα 5 χρόνια η Κίνα να εισάγει προϊόντα αξίας πάνω από $ 10τρις ενώ οι επενδύσεις της στο εξωτερικό θα ξεπεράσουν τα $ 500δις.
Υπολογίζεται επίσης ότι πάνω από 500 εκατομμύρια επισκέψεις θα γίνουν στις χώρες της οδού του μεταξιού από Κινέζους τουρίστες. Το SRCIC ενημερώνει τα μέλη του ότι θα δοθούν ευκαιρίες επενδύσεων στις τηλεπικοινωνίες & ιντερνέτ, στις μεταφορές, στις υποδομές, στην ενέργεια, στη διευκόλυνση του εμπορίου & logistics και σε επιχειρηματικές συνεργασίες και πολιτιστικές ανταλλαγές».
Το SRCIC στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, μεταξύ άλλων, θα δημιουργήσει μία online «silk road» πλατφόρμα που θα παρέχει πληροφορίες στα μέλη της, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ των κρατών απ΄ όπου διέρχεται η οδός του μεταξιού, για τις ευκαιρίες προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Θα προωθήσει τις πρακτικές του ICC για τη καταπολέμηση της διαφθοράς παρέχοντας πληροφορίες για τα εργαλεία που διαθέτει και θα προωθεί τα υποδείγματα διεθνών συμβάσεων του ICC.
Η «Οδός του Μεταξιού» θα δώσει ευκαιρίες για επενδύσεις και εμπόριο στις 60 χώρες που θα συνδέσει, με συνολικό πληθυσμό 4 δις κατοίκους, αλλά και σε χώρες του υπόλοιπου κόσμου. Υπολογίζεται ότι θα γίνουν επενδύσεις υποδομών, $ 1,5-2τρις στη πρώτη 10ετία και υπερδιπλάσιο ποσό στη δεύτερη, που θα προσθέσουν 1,5-2% στο παγκόσμιο ΑΕΠ.
Ερ. Ποιά τα στρατηγικά σχέδια του Επιμελητηρίου εν όψει του «Δρόμου του Μεταξιού»;
Απ. Να δημιουργηθούν βιομηχανικά πάρκα για να εξασφαλίζουν σιγουριά στον επενδυτή προκειμένου να μην μπλέξει με αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά, χωροταξικά, πολεοδομικά και άλλα προβλήματα που εμποδίζουν στην υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Το μεγαλύτερο βιομηχανικό πάρκο μπορεί να γίνει στο λιμάνι της Καβάλας, στους χώρους των βιομηχανιών που δεν λειτουργούν πλέον. Το βασικό θέμα είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των Βιομηχανικών Πάρκων στις χώρες απ΄ όπου διέρχεται η σύγχρονη Οδός του Μεταξιού καθώς και η ίδρυση και κατασκευή νέων.
Ο ρόλος των Βιομηχανικών Πάρκων είναι σπουδαίος, καθώς συμβάλουν:
• Στην ανάπτυξη των υποδομών της χώρας
• Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανικής εγκατάστασης
• Στη προώθηση του εκσυγχρονισμού
• Στη δημιουργία απασχόλησης
• Στη βιομηχανική αποκέντρωση
• Στην οικολογική διατήρηση και ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας και των υδάτινων πόρων
• Στη καθιέρωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τον εύρυθμο βιομηχανικό σχεδιασμό και την οριοθέτηση
• Στην αύξηση της φορολογικής βάσης και των εσόδων
• Στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κοινοτήτων όπου είναι εγκατεστημένα.
Επίσης ιδιαίτερη συμβολή στο παγκόσμιο εμπόριο θα είναι η δημιουργία ενός online ψηφιακού Δρόμου του Μεταξιού, που θα συνδέει τα μέλη της και όλες τις περιοχές του πλανήτη προβάλλοντας σε ευκαιρίες Silk Road στο για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Αυτό το μοναδικό online εγκατάσταση εγχείρημα αποτελεί προτεραιότητα του προγράμματος εργασίας του SRCIC..

Βιογραφικό
Ο κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος είναι Πρόεδρος Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC-Hellas) www.iccwbo.gr,
Αντιπρόεδρος Silk Road Chamber of International Commerce, Hong Kong (SRCIC),
Μέλος Δ.Σ. Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.nee.gr,
Μέλος Δ.Σ. Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) http://www.pcci.gr και
Mέλος Διοικητικής Επιτροπής Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (Ο.Π.Ε.Μ.Ε.Δ.).
Επίσης είναι: Πρόεδρος των ναυτιλιακών εταιρειών του ομίλου ΒΕΡΝΙΚΟΣ www.vernicos.name και της Νικ. Ε. ΒΕΡΝΙΚΟΣ Κοινοπραξία Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών www.vernicostugs.gr  που ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα.
Αντιπρόεδρος VERNICOS YACHTS A.E. www.vernicos.com.
Aντιπρόεδρος EUROCORP AEΠΕΥ www.eurocorp.gr.
Αντιπρόεδρος Consortium Travel SA www.consortium.gr
Με συνολική εμπειρία πάνω από 35 χρόνια σε διοικήσεις των μεγαλύτερων εταιρειών της χώρας, έχει διατελέσει Πρόεδρος και/ή μέλος Δ.Σ. στις εταιρείες: ΔΕΗ, Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Γαλλία), Ολυμπιακή Αεροπορία και των θυγατρικών της, Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών (ΚΑΕ), πολυκατάστημα ΜΙΝΙΟΝ, Αttica Group/ Superfast Ferries κλπ.
Νομαρχιακός Σύμβουλος Αττικής και Πειραιώς επί δεκαετία.
Μέλος Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών
Lloyd’s Underwriting Member.
Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε διεθνείς συνδιασκέψεις ΟΟΣΑ και UNCTAD.
Παράλληλα με τις επαγγελματικές του δραστηριότητες ασχολείται με θέματα πολιτισμού και περιβάλλοντος. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), διετέλεσε μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος & Πολιτισμού, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και της Εταιρείας για τη Δημιουργία Νέου Κτιρίου Ελληνικής Λυρικής Σκηνής & Ακαδημίας «Μαρία Κάλλας».
Ιδρυτής του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Καστέλλας.
Ο κ. Νικόλαος Α. Βερνίκος κατάγεται από τη Σίφνο και γεννήθηκε το 1945 και σπούδασε Οικονομικά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Πηγή 26ο Τεύχος Ην-Ων

Written by