Εθνικό τουριστικό brand

«Συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για ένα ενιαίο τουριστικό σχεδιασμό και μια ενιαία τουριστική προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να δημιουργήσουμε ένα εθνικό τουριστικό brand» υπογράμμισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» η Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.

Ερ. Ποιά είναι η νέα στρατηγική για τον τουρισμό στην Ελλάδα;
Απ. Η κυβέρνηση έχει ως προτεραιότητα την εθνική στρατηγική στον τουρισμό και την περαιτέρω ανάπτυξη του με στόχο ξεκινώντας από τώρα και τα επόμενα χρόνια, ώστε να αυξήσουμε τα έσοδα και να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας.
Πάντα με επίκεντρο τον ΑΝΘΡΩΠΟ και την Ποιότητα της ζωής του. Με βασική φιλοσοφία «Τουρισμός για Όλους». Με διάλογο και στενή συνεργασία με όλους εμπλεκόμενους  τους τουριστικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια.
Στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής μας:
1) Στοχεύουμε στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου με στέρεα βήματα. Ήδη από φέτος, κορυφαίοι tour operators  της παγκόσμιας αγοράς, επεκτείνουν την ενεργή τους περίοδο από 180 στις 215 ημέρες. Θέλουμε τουρισμό δώδεκα μήνες το χρόνο.
Επιβάλλεται λοιπόν, η συνεργασία με τις περιφέρειες, τους δήμους, τις τοπικές ενώσεις και τα επιμελητήρια, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα ενεργοποιηθεί και η τοπική κοινωνία έτσι ώστε οι επισκέπτες που ταξιδεύουν όλο το χρόνο να μας επιλέξουν, να μείνουν ικανοποιημένοι και να ξανάρθουν.
2) Αναπτύσσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θαλάσσιο, ιατρικό, συνεδριακό, θρησκευτικό κ.λ.π. που θα συμβάλλουν αποφασιστικά, αφ’ ενός στην περαιτέρω εδραίωση της επέκτασης της περιόδου, και αφ’ εταίρου θα ωφελήσουν περιοχές της πατρίδας μας που σήμερα δεν βρίσκονται ως προορισμοί διεθνούς ενδιαφέροντος.
Διασφαλίζουμε την ισόρροπη διάχυση του τουριστικού οφέλους, στις τοπικές κοινωνίες και στις τοπικές αγορές. Μέσα από τις αρχές και τις πρακτικές της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.
Μόνο ως ενδεικτικό παράδειγμα των ενεργειών μας σε αυτή τη κατεύθυνση, αναφέρω ότι ήδη συνεργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους μας που αναπτύσσουν «all-inclusive» προϊόντα με υψηλή ποιότητα, προκειμένου να αναπτυχθούν και στον τόπο μας καλές πρακτικές, ώστε τόσο σε επίπεδο  προμηθειών, όσο και στο επίπεδο αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού, να αξιοποιούνται τοπικοί πόροι, πόροι από τις τοπικές κοινωνίες δηλαδή, που δραστηριοποιούνται οι εταίροι μας.
3) Στόχος μας είναι η διείσδυση σε νέες αγορές, δημιουργώντας νέα τουριστικά προϊόντα, συνδέοντας τον πολυθεματικό τουρισμό, τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας.
Όπως την Κίνα, την Βραζιλία, τον Καναδά, την Κορέα, τη Μέση Ανατολή.
Εδραιώνουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους τοπικούς  πράκτορες και tour operators και προετοιμαζόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαιτερότητες  και τις απαιτήσεις των νέων αυτών αγορών, ώστε σύντομα να δρέψουμε τους απαραίτητους καρπούς.
4) Κωδικοποιούμε την τουριστική νομοθεσία. Την προηγούμενη περίοδο έγιναν αλλαγές σε υπηρεσιακούς τομείς και δομές οι οποίες άφησαν κενά λειτουργιών και αρμοδιοτήτων και τα οποία η πολιτική μας στοχεύει να καλύψει. Έχουμε ξεκινήσει την υλοποίηση ενός σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ξεκάθαρη περιγραφή αρμοδιοτήτων και διατάξεων που θα διευκρινίζουν και θα συμπληρώνουν τα νομοθετικά κενά σε όλα τα επίπεδα της νέας τουριστικής πολιτικής.
5) Συνεργαζόμαστε με την περιφέρεια, την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για ένα ενιαίο τουριστικό σχεδιασμό και μια ενιαία τουριστική προβολή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να δημιουργήσουμε ένα εθνικό τουριστικό brand.
6) Επίσης βασική μας προτεραιότητα είναι η προσέλκυση επενδύσεων στον τουριστικό κλάδο.
Ερ. Ποιά θα είναι η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού; Απ. Ο θρησκευτικός τουρισμός βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα του πολυθεματικού τουρισμού.
Απ. Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στους πιο διάσημους προορισμούς θρησκευτικού τουρισμού στον κόσμο. Κάθε εξωκλήσι, μοναστήρι, ναός ή μνημείο αποτελούν κομψοτέχνημα.
Στην χώρα μας υπάρχουν πολλές περιοχές όπως για παράδειγμα το Άγιο Όρος, τα Μετέωρα, η Τήνος και η Πάτμος κ.λ.π. με θρησκευτικά αξιοθέατα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εθνικής μας κληρονομιάς και προσελκύουν μεγάλο αριθμό τουριστών.
Επιπλέον το «Πρωτόκολλο Συνεργασίας» που έχει συναφθεί μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθώς επίσης και η συγκρότηση «Κοινής Επιτροπής» για Θέματα Θρησκευτικού Τουρισμού, θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη συνεργασία και την περαιτέρω ανάπτυξή του προσκυνηματικού τουρισμού στη χώρα μας.
Ερ. Στον ιατρικό τουρισμό θα υπάρχουν δομές για αποκατάσταση των αρρώστων σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας;
Απ. Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί μια ειδική μορφή τουρισμού που σχετίζεται με την επιστήμη, και όχι μόνο εμπλουτίζει το ελληνικό τουριστικό προϊόν αλλά πολύ περισσότερο  προσφέρει υπεραξία.
Είναι μια σύνθετη δραστηριότητα και απαιτεί τη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς και τα συναρμόδια υπουργεία.
Τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα για να εισέλθουμε στο διεθνή ανταγωνισμό είναι η υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού επιστημονικού δυναμικού, οι πολλές και επαρκείς υποδομές που διαθέτουμε και η ποιότητα των υπηρεσιών μας.
Από την πλευρά μας ολοκληρώνουμε το πλαίσιο που θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις του ιατρικού τουρισμού και θα ρυθμίζει με ξεκάθαρο τρόπο το μητρώο παροχών ιατρικού τουρισμού καθώς και τις λεπτομέρειες τήρησης αυτού του μητρώου.
Ο ιατρικός τουρισμός  ως ειδική κατηγορία του τουρισμού υγείας, αν και  είναι νέος  για τα ελληνικά δεδομένα έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Έλενα Κουντουρά γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού.
Επίσης είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας Στίβου επί σειρά ετών. Πρωταθλήτρια Ελλάδος στο άλμα εις ύψος και στα 100μ. με εμπόδια, με Πανελλήνια ρεκόρ, Πανελλήνιες νίκες και Διεθνείς διακρίσεις.
Είναι πτυχιούχος της Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλάει τρείς ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά.
Η επαγγελματική διαδρομή είναι από 1984 έως 1996:
– Διεθνή καριέρα στην βιομηχανία της μόδας 1996 έως 2003
– Εκδότρια περιοδικών με γυναικεία και κοινωνικά θέματα
Η πολιτική της διαδρομή είναι από 2004 έως 2007:
– Εξελέγη Βουλευτής σε 5 εκλογικές αναμετρήσεις
– Βουλευτής Α΄ Περιφέρειας Αθήνας με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας
– Μέλος επιτροπών Τουρισμού,Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Διετέλεσε Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Κορέας
– Μέλος των Ομάδων Φιλίας με την Ρουμανία, Ιορδανία, Ουζμπεκιστάν και Γαλλίας
Συμμετείχε επίσης στις ακόλουθες κοινοβουλευτικές επιτροπές:
– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος
– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, η οποία ασχολείται με θέματα Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Αθλητισμού
– Αναπληρωτής γραμματέας Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
Μετά τις εκλογές του 2009 επανήλθε στη Βουλή από τον Νοέμβριο του 2011 έως σήμερα.
Στις 12 Φεβρουαρίου του 2012 διαφώνησε με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, καταψηφίζοντας το Μνημόνιο και τους εφαρμοστικούς νόμους και διεγράφη με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά.
Παρέμεινε ανεξάρτητη Βουλευτής και εν συνεχεία με άλλους εννέα (9) βουλευτές δημιούργησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική Ομάδα του κινήματος «ΑNΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ».
Εξελέγει πρώτη Βουλευτής Ά Περιφέρειας της Αθήνας με το κίνημα των «Ανεξάρτητων Ελλήνων» στις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 καθώς και στις επαναληπτικές εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012.
Σε αυτή τη Κοινοβουλευτική περίοδο συμμετείχε στις ακόλουθες κοινοβουλευτικές επιτροπές:
– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου
– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
– Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος και
– Ως Γραμματέας στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή παρακολούθησης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Ακόμη διετέλεσε μέλος των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Φιλίας Ελλάδας-Κίνας.
Την περίοδο αυτή με ομόφωνη απόφαση των βουλευτών των Ανεξάρτητων Ελλήνων ορίστηκε Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κινήματος.
Στα πλαίσια αρμοδιοτήτων εντός κοινοβουλευτικής ομάδας επιπλέον ορίστηκε Τομεάρχης Τουρισμού.
Επίσης από τον Ιούνιο του 2014, συμμετείχε στην Ελληνική κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία (PACE) στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως τακτικό μέλος της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισθέντων Ατόμων και ώς αναπληρωματικό μέλος στην Επιτροπή Ισότητας και μη-Διακρίσεων.
Στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 επανεξελέγη πρώτη στην Α΄ Περιφέρεια Αθήνας με τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Με τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης ορίστηκε Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Παράλληλα αναπτύσσει έντονη κοινωνική, φιλανθρωπική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρόεδρος της οργάνωσης «EUROPA DONNA HELLAS», η οποία ασχολείται με την πρόληψη και ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού, και τη διεκδίκηση δικαιωμάτων για καλύτερες υπηρεσίες σε ασθενείς με καρκίνο.
Επίσης, έχει τιμηθεί για την υποστήριξή της στη διάδοση του Ελληνικού Παραολυμπιακού Εθελοντισμού, ενώ τον Δεκέμβριο του 2007 τιμήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία ως Πρέσβειρα Καλής Θέλησης για τον Κοινωνικό Εθελοντισμό.

Πηγή 24ο τεύχος Ην-Ων

Written by