Αστάθεια στην αγορά γάλακτος

23ο τεύχος Ην-Ων

Οι συμβάσεις μεταξύ των αγροτών και των μεταποιητών είναι υποχρεωτικές σε 12 κράτη μέλη (Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Σλοβακία), εκτός από την Ελλάδα ενώ σε ορισμένα άλλα κράτη (Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο) έχουν συμφωνηθεί κώδικες ορθής πρακτικής μεταξύ των οργανώσεων των αγροτών και των μεταποιητών σύμφωνα με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων.
Προκειμένου να αξιοποιηθούν πραγματικά οι δυνατότητες της δέσμης μέτρων για τα γαλακτοκομικά προϊόντα, όπως η δημιουργία των Ομάδων Παραγωγών και η διοργάνωση συλλογικών διαπραγματεύσεων, οι αγρότες θα πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να αναπτύξουν έντονη δραστηριότητα.
Παρά τις θετικές προοπτικές για την παγκόσμια αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, με σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, στην έκθεση εκφράζονται αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα του ρυθμιστικού πλαισίου της ΕΕ να βοηθά στην αντιμετώπιση έντονης αστάθειας ή κρίσης στην αγορά μετά τη λήξη του καθεστώτος ποσοστώσεων, ιδίως για να εξασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη της γαλακτοκομικής παραγωγής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αποφευχθεί η εξαιρετικά μεγάλη συγκέντρωση στις πλέον παραγωγικές περιοχές.

Πηγή 23ο τεύχος Ην-Ων

Written by