«Σφραγίδα» περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ο τουρισμός

Η πορεία του τουρισμού κάθε χρόνο εξαρτάται τόσο από τις δική μας προετοιμασία, όσο και από το τι συμβαίνει στο εξωτερικό σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο» διευκρίνισε  ο Γεώργιος Δρακόπουλος Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) και Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων».
Ερ. Ποια η πορεία του ελληνικού τουρισμού στην διετία 2014-2015;
Απ. Η πορεία του τουρισμού κάθε χρόνο εξαρτάται τόσο από τις δική μας προετοιμασία, όσο και από το τι συμβαίνει στο εξωτερικό σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο.
Οι ελληνικές προσπάθειες οφείλουν να εστιασθούν σε τέσσερα (4) επίπεδα:
1. Στη θεσμική θωράκιση του τουρισμού, με την έννοια της αναγνώρισης της σημασίας του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι ο σχεδιασμός του κυβερνητικού προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τον τουρισμό και να συντονίζει τις δράσεις των Υπουργείων που εμπλέκονται άμεσα και έμμεσα με την τουριστική οικονομία. Πχ, από τη στιγμή που το κυριότερο πρόβλημα της χώρας είναι η ανεργία και ο τουρισμός μπορεί να προσφέρει σχετικά γρήγορα νέες θέσεις απασχόλησης και κυρίως στους νέους, στον αναπτυξιακό σχεδιασμό που θα πρέπει να έχει προτεραιότητα.
2. Στη βελτίωση της τουριστικής προσφοράς μας, τόσο σε επίπεδο ειδικών όσο και γενικών υποδομών. Βελτιώνουμε κάθε χρόνο τα αεροδρόμιά μας, το οδικό μας δίκτυο; Έχουμε λύσει το θέμα της καθαριότητας; Προσφέρουμε καλύτερο value for money;
3. Στη διαχείριση της διεθνούς τουριστικής ζήτησης. Αυτό απαιτεί συνεχή μελέτη και παρακολούθηση των αγορών και των μακρομεταβλητών που επηρεάζουν την ταξιδιωτική τους συμπεριφορά, άρα προϋποθέτει και αντίστοιχη επιστημονική υποστήριξη, κάτι που παραμένει διαχρονικό ζητούμενο για τον ελληνικό τουρισμό.
4. Στη συνεχή βελτίωση της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Την μεγαλύτερη διαφορά στην τουριστική εμπειρία την κάνει ο ανθρώπινος παράγοντας. Τα σοβαρότατα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας στο επίπεδο της εκπαίδευσης, κυρίως της τριτοβάθμιας, δυστυχώς ταλαιπωρούν και τον τουρισμό.
Ας έρθουμε τώρα στη φετινή χρονιά. Από πλευράς αφίξεων αναμένεται αύξηση, ως αποτέλεσμα των εξής παραγόντων: α. βελτιώσαμε κάτι τι το value for money (έστω και με τον λάθος και μη βιώσιμο τρόπο, αυτόν της μείωσης των τιμών, β. μας ευνοεί η πολιτική αστάθεια στην ευρύτερη ανατολική Μεσόγειο, κυρίως στην Αίγυπτο και πιθανώς στην Τουρκία, γ. έχουμε βελτιώσει πολύ την έκδοση βίζα στην Ρωσία, από την οποία όμως η εισερχόμενη κίνηση  θα επηρεασθεί σίγουρα από την υποτίμηση του ρουβλιού και πιθανώς από τις εξελίξεις στην Κριμαία.
Σε κάθε περίπτωση η χρονιά μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη, μόνο αν αυξηθεί η κατά κεφαλή δαπάνη των τουριστών και κυρίως να αυξηθεί η απασχόληση.
Ερ. Ποιος είναι ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού;
Απ. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) είναι ο οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών υπεύθυνος για την προώθηση του υπεύθυνου και αειφόρου και καθολικά προσβάσιμου τουρισμού.
Ως ο μεγαλύτερος διεθνής οργανισμός στον τομέα του τουρισμού, ο UNWTO προωθεί τον τουρισμό ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και προσφέρει καθοδήγηση και υποστήριξη στον τομέα των πολιτικών για την προώθηση της γνώσης και του τουρισμού σε όλο τον κόσμο.
Ο UNWTO ενθαρρύνει την εφαρμογή του παγκόσμιου κώδικα δεοντολογίας για τον τουρισμό, για να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικο-οικονομική συνεισφορά του τουρισμού με παράλληλη ελαχιστοποίηση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεών της, και έχει δεσμευτεί για την προώθηση του τουρισμού ως μέσου για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών Γκολ (ΑΣΧ), με στόχο την τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο UNWTO παράγει γνώση της αγοράς, προωθεί τις ανταγωνιστικές και βιώσιμες πολιτικές για τον τουρισμό και τα μέσα, προάγει την τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, και εργάζεται για να κάνει τον τουρισμό ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη μέσω σχεδίων τεχνικής βοήθειας σε πάνω από 100 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Ο UNWTO περιλαμβάνει 156 χώρες, 6 συνδεδεμένα μέλη και πάνω από 400 Συνδεδεμένα Μέλη που εκπροσωπούν τον ιδιωτικό τομέα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τις  ενώσεις και τις τοπικές τουριστικές αρχές.
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, ο τουρισμός γνώρισε συνεχή ανάπτυξη και εμβάθυνση της διαφοροποίησης για να γίνει ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας στον κόσμο. Ο σύγχρονος τουρισμός συνδέεται στενά με την ανάπτυξη και περιλαμβάνει έναν αυξανόμενο αριθμό νέων προορισμών. Αυτές οι τάσεις έχουν μετατρέψει τον τουρισμό σε μια βασική κινητήρια δύναμη για την κοινωνικο-οικονομική πρόοδο.
Σήμερα, ο όγκος των επιχειρήσεων του τουρισμού είναι ίσος ή ακόμα ξεπερνά και αυτή των εξαγωγών πετρελαίου, τροφίμων ή αυτοκίνητα. Ο τουρισμός έχει γίνει ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στο διεθνές εμπόριο, και αποτελεί ταυτόχρονα μία από τις κύριες πηγές εισοδήματος για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Η αύξηση αυτή συμβαδίζει με μια αυξανόμενη διαφοροποίηση και τον ανταγωνισμό μεταξύ των προορισμών.
Η συμβολή του τουρισμού στην οικονομική ευημερία εξαρτάται από την ποιότητα και τα έσοδα της τουριστικής προσφοράς.
Ο UNWTO βοηθά προορισμούς στη βιώσιμη θέση τους σε όλο και πιο πολύπλοκες εθνικές και διεθνείς αγορές.
Η ιστορική διαδρομή του UNWTO είναι:
1946
– Το Πρώτο Διεθνές Συνέδριο των Εθνικών Φορέων Τουρισμού, που συνήλθε στο Λονδίνο, αποφασίζει να δημιουργήσει μια νέα διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση για την αντικατάσταση της Διεθνούς Ένωσης Επίσημη τουριστική Προπαγάνδας Οργανισμοί (IUOTPO), που ιδρύθηκε το 1934.
1947
– Η πρώτη ιδρυτική συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Επίσημο Ταξιδιωτικό Οργανώσεων (IUOTO) πραγματοποιήθηκε στη Χάγη. Τα προσωρινή έδρα IUOTO με έδρα το Λονδίνο.
1948
– Δημιουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ETC), η πρώτη Περιφερειακή Επιτροπή εντός IUOTO. Ακολουθείται από εκείνους για την Αφρική (1949), Μέση Ανατολή (1951), την Κεντρική Ασία (1956) και την Αμερική (1957)
– IUOTO χορηγείται καθεστώς συμβουλευτικού των Ηνωμένων Εθνών
1951
– IUOTO μεταφέρει την έδρα της στη Γενεύη της Ελβετίας, όπου και παραμένει μέχρι το 1975
1954
– IUOTO λαμβάνει μέρος στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις Τελωνειακές Διατυπώσεις για την προσωρινή εισαγωγή ιδιωτικών οδικών οχημάτων με κινητήρα και για τον τουρισμό που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, η οποία υιοθετεί δύο βασικούς πολυμερείς μηχανισμούς για τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων ταξίδια και την προώθηση του τουρισμού
1957
– Robert Lonati (Γαλλία) γίνεται η πρώτη IUOTO Γενικός Γραμματέας, εντολή του θα παραταθεί μέχρι το 1974
1963
– Μετά από πρωτοβουλία IUOTO, η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τον Τουρισμό και την International Travel συνεδριάζει στη Ρώμη. Το συνέδριο αυτό υιοθετεί μια σειρά συστάσεων σχετικά με τον ορισμό των όρων «επισκέπτη» και «τουριστική» όσον αφορά τις διεθνείς στατιστικές. Η απλούστευση των διατυπώσεων των διεθνών ταξιδιών, και ένα γενικό ψήφισμα σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής συνεργασίας, της ελεύθερης κυκλοφορίας και της απουσίας διακρίσεων.
1965
– IUOTO λαμβάνει ενεργό μέρος στις εργασίες της Διεθνούς Διάσκεψης για τη διευκόλυνση των ταξιδιών και θαλάσσιας κυκλοφορίας που διοργανώνεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) στο Λονδίνο. Το Συνέδριο εγκρίνει τη Σύμβαση για τη Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης.
1966
– Η 79η συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της IUOTO στη Μαδρίτη, εγκρίνει μια πρόταση για την τροποποίηση των νομικών καθεστώτων της Ένωσης και δημιουργεί μια ομάδα εργασίας για να μελετήσει τις επιπτώσεις και τις συνέπειες αυτής της αλλαγής
1967
– Τα Ηνωμένα Έθνη, μετά από πρωτοβουλία IUOTO, δηλώνει το 1967 Διεθνές Έτος Τουρισμού (Τητα), με το σύνθημα Τουρισμού, Διαβατήριο για την Ειρήνη
1969
– Η Διακυβερνητική Διάσκεψη στη Σόφια (Βουλγαρία) και τον Τύπο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τη δημιουργία ενός διακυβερνητικού οργανισμού για την ανεξάρτητη τουρισμό
1970
– Στις 27 Σεπτεμβρίου, η συνάντηση IUOTO Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Πόλη του Μεξικού να εγκρίνει το καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (WTO). Από το 1980 και μετά, η ημέρα αυτή θα πρέπει να εορτάζεται ως «Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού»
1975
– Πρώτη Γενική Συνέλευση του ΠΟΕ συναντά τον Μάιο στη Μαδρίτη, μετά από πρόσκληση της ισπανικής κυβέρνησης. Robert Lonati ψηφίζεται ως ο πρώτος ΠΟΕ Γενικός Γραμματέας και η Συνέλευση αποφασίζει να δημιουργήσει την έδρα του στη Μαδρίτη
1976
– Η Γενική Γραμματεία του ΠΟΕ έχει συσταθεί στη Μαδρίτη την 1η Ιανουαρίου
– Η συμφωνία υπεγράφη για την ΠΟΕ να γίνει ένας οργανισμός εκτέλεσης του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), τη διενέργεια τεχνικής συνεργασίας με τις κυβερνήσεις
1980
– Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στη Μανίλα (Φιλιππίνες) υιοθετεί τη Διακήρυξη της Μανίλα για τον Παγκόσμιο Τουρισμό
1982
– Η Παγκόσμια Διάσκεψη Τουρισμού στο Ακαπούλκο (Μεξικό) εγκρίνει το έγγραφο Ακαπούλκο
1985
– Η Γενική Συνέλευση VI του ΠΟΕ, που πραγματοποιήθηκε στη Σόφια (Βουλγαρία), εγκρίνει το νομοσχέδιο Τουρισμού Δικαιωμάτων και Τουρισμού Κώδικα
– Willibald Pahr (Αυστρία) ψηφίζεται νέο ΠΟΕ Γενικό Γραμματέα
1989
– Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τον Τουρισμό, που διοργανώθηκε από κοινού με τη Διακοινοβουλευτική Ένωση, υιοθετεί τη Διακήρυξη της Χάγης για τον τουρισμό
– Γενική Συνέλευση του ΠΟΕ VIII, Παρίσι (Γαλλία)
– Antonio Enríquez Savignac (Μεξικό) ψηφίζεται νέο ΠΟΕ Secreteary Γενική
1991
– Η Διεθνής Διάσκεψη για Ταξίδια και Στατιστικές Τουρισμού στην Οττάβα (Καναδάς) υιοθετεί ψήφισμα για τον καθορισμό των στατιστικών αναγκών της τουριστικής βιομηχανίας
– Γενική Συνέλευση IX του ΠΟΕ στο Μπουένος Άιρες (Αργεντινή) εγκρίνει τις συστάσεις της Διάσκεψης της Οττάβα και υιοθετεί» τα συνιστώμενα μέτρα για την
Ασφάλεια στον Τουρισμό» και «Δημιουργία Τουρισμού ευκαιριών για άτομα με προβλήματα τη δεκαετία του ενενήντα»
1992
– ΠΟΕ συμμετέχει στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία), όπου «Agenda 21» δημιουργείται
1993
– Γενική Συνέλευση X ΠΟΕ που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί (Ινδονησία), Antonio Enríquez Savignac (Μεξικό) επανεκλέγεται ως Γενικός Γραμματέας. Η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών εγκρίνει τις συστάσεις της Οττάβας και υιοθετεί την Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Τουρισμού Δραστηριότητες (SICTA).
1994
– Κοινή συνάντηση του ΠΟΕ και της UNESCO στον Δρόμο του Μεταξιού, που πραγματοποιήθηκε στη Σαμαρκάνδη (Ουζμπεκιστάν), εγκρίνει τη δήλωση του Σαμαρκάνδη στο Silk Road Τουρισμού
1995
– Δήλωση της Άκρα για την ΠΟΕ-UNESCO πολιτιστικό πρόγραμμα «Το Slave Route» στην Άκρα (Γκάνα)
– I Φόρουμ του ΠΟΕ στις κοινοβουλίων και των τοπικών αρχών: Πολιτική του Τουρισμού-Makers, που πραγματοποιήθηκε στο Cadiz (Ισπανία), η οποία υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών
– ΠΟΕ, WTCC και το Συμβούλιο της Γης παράγουν Agenda 21 για την Τουριστική βιομηχανία, ως συνέχεια της Διάσκεψης του Ρίο
1996
– Φόρουμ του ΠΟΕ II για κοινοβούλια και τις Τοπικές Αρχές: Πολιτική του Τουρισμού-Makers, που πραγματοποιήθηκε στο Μπαλί (Ινδονησία), υιοθετεί τη Διακήρυξη του Μπαλί για τον Τουρισμό
1997
– Γενική Συνέλευση XII του ΠΟΕ στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) εγκρίνει μια Λευκή Βίβλο για τον καθορισμό της στρατηγικής του ΠΟΕ για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα. Francesco Frangialli (Γαλλία) ως νέος ΠΟΕ Γενικό Γραμματέα
1998
– Το Ίδρυμα WTO.THEMIS δημιουργείται στην Ανδόρα, την προώθηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας στην τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση
1999
– Η Παγκόσμια Διάσκεψη για τη μέτρηση του οικονομικού αντικτύπου του τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια (Γαλλία), εγκρίνει Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού
– XIII της Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΕ στο Σαντιάγο (Χιλή) υιοθετεί το Παγκόσμιο Κώδικα Δεοντολογίας για τον Τουρισμό
2000
– Η Στατιστική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών εγκρίνει τα διεθνή πρότυπα που περιλαμβάνονται στο Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (TSA)
– Τρίτο Φόρουμ του ΠΟΕ για τα κοινοβούλια και τις Τοπικές Αρχές: Πολιτική του Τουρισμού-Makers, στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία)
2001
– Πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο για τον Αθλητισμό και Τουρισμού, που διοργανώθηκε από τον ΠΟΕ και της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Βαρκελώνη (Ισπανία) από κοινού
– Διάσκεψη για τον Τουρισμό Δορυφορικών Λογαριασμών στο Βανκούβερ (Καναδάς), με στόχο την προώθηση της χρήσης των Λογαριασμών Τουρισμού
– Γενική Συνέλευση XIV του ΠΟΕ που διεξήχθη από κοινού στη Σεούλ (Δημοκρατία της Κορέας) και Οσάκα (Ιαπωνία), υιοθετεί η Διακήρυξη της Σεούλ για την Ειρήνη και Τουρισμού και τη Διακήρυξη Οσάκα για τη νέα χιλιετία. Francesco Frangialli (Γαλλία) επανεκλέγεται Γενικός Γραμματέας
– Η Συνέλευση ζητά την εξέταση της δυνατότητας μετατροπής του ΠΟΕ σε μια εξειδικευμένη υπηρεσία του ΟΗΕ.
2002
– 2002 έχει κηρυχθεί Διεθνές Έτος Οικοτουρισμού
– Κεμπέκ (Καναδάς) κατέχει την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής Οικοτουρισμού, το οποίο εγκρίνει τη δήλωση του Κεμπέκ στις Οικοτουρισμού
– ΠΟΕ λαμβάνει μέρος στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική), κατά την οποία το πρόγραμμα «Αειφόρος Τουρισμός – εξάλειψη της φτώχειας» παρουσιάζεται (ST-EP).Η τελική δήλωση της συνόδου κορυφής περιλαμβάνει μια άμεση αναφορά στην αειφόρο ανάπτυξη του τουρισμού
– Φόρουμ IV του ΠΟΕ για τα κοινοβούλια και τις Τοπικές Αρχές: Πολιτική του Τουρισμού-Makers, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Παναμά
2003
– Στρατηγική του ΠΟΕ για τη Διαχείριση Κρίσεων εγκριθεί στην ITB Berlin (Γερμανία)
– Πρώτη Διεθνή Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή και Τουρισμού, Djerba (Τυνησία)
– XV της Γενικής Συνέλευσης του ΠΟΕ, στο Πεκίνο (Κίνα), εγκρίνει τη σύνθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για τον Τουρισμό Δεοντολογίας και ομόφωνα υποστηρίζει το πρόγραμμα αειφόρος τουρισμός – εξάλειψη της φτώχειας (ST-EP)
– Η Συνέλευση εγκρίνει τη μετατροπή του ΠΟΕ σε έναν εξειδικευμένο οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 453 (XV). Ο μετασχηματισμός επικυρωθεί στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα A/RES/58/232.
2004
– Πρώτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Τουρισμό Επικοινωνιών (TOURCOM), που διοργανώθηκε από τον ΠΟΕ στη Μαδρίτη, κατά τη διάρκεια της FITUR
– Η Παγκόσμια Επιτροπή Δεοντολογία Τουρισμού, ο φορέας υλοποίησης του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας (εγκρίθηκε το 1999), κατέχει την πρώτη συνεδρίασή της στη Ρώμη (Ιταλία)
2005
– Μετά το ασιατικό τσουνάμι καταστροφή τον Δεκέμβριο του 2004, Γενικός Γραμματέας του UNWTO συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του UNWTO που υιοθετεί το σχέδιο δράσης του Πουκέτ
– Συνέδριο του UNWTO για την «Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού (TSA): Κατανόηση Τουρισμού και το σχεδιασμό στρατηγικών» σε Iguazu, που οργανώθηκε από κοινού με τις κυβερνήσεις της Αργεντινής, της Βραζιλίας και της Παραγουάης
– Εφαρμόζοντας τη συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ UNWTO και η κυβέρνηση της Κορέας το 2004, η επίσημη έδρα του Ιδρύματος του UNWTO ST-EP ανοίγει στη Σεούλ.
– XVI UNWTO Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Ντακάρ (Σενεγάλη), επιβεβαιώνει την ηγετική UNWTO μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην εξάλειψη της φτώχειας μέσω της αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού. Francesco Frangialli (Γαλλία) επανεξελέγη για τρίτη θητεία ως Γενικός Γραμματέας
– Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την υιοθέτηση του UNWTO αρχικά στα αγγλικά και στα ρωσικά ЮНВТО
2006
– XXX επέτειο του UNWTO στη Μαδρίτη
– Υπό την προεδρία του Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Κόφι Ανάν, Διευθύνοντες Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΗΕ συνεδριάζει για πρώτη φορά στην έδρα του UNWTO
– Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τον Τουρισμό και Χειροτεχνίας, Τεχεράνη (Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν)
2007
– Πέμπτο Διεθνές Φόρουμ για Βουλευτών και Τοπικών Αρχών, Χαμαμέτ (Tunisia)
– Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο για την Κλιματική Αλλαγή και Τουρισμός, Νταβός (Ελβετία), ενέκρινε τη Διακήρυξη του Νταβός, που εγκρίθηκε με την υπουργική σύνοδο κορυφής του Λονδίνου για τον τουρισμό και την αλλαγή του κλίματος.
– Πρώτο Διεθνές Συνέδριο για τον Τουρισμό, Θρησκείες και τον Διάλογο των Πολιτισμών, Κόρδοβα (Ισπανία)
– Η XVII συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού που πραγματοποιήθηκε στο Cartagena de Indias, Κολομβία, εγκρίνει τη δήλωση του Νταβός και ενθαρρύνει UNWTO να ασχολείται η ίδια με την απάντηση σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας
2008
– UNWTO και άλλων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών παρουσιάζουν τα παγκόσμια κριτήρια Αειφόρος Τουρισμός στο Παγκόσμιο Συνέδριο Διατήρησης, Βαρκελώνη (Ισπανία)
– Η 84η Συνεδρία του Εκτελεστικού Συμβουλίου UNWTO προβλέπει το Resilience Επιτροπή Τουρισμού (TRC) για την αντιμετώπιση της οικονομικής ύφεσης, Μαδρίτη (Ισπανία)
– UNWTO ξεκινά η εκστρατεία ευαισθητοποίησης Προστατέψτε τα παιδιά από την εκμετάλλευση και τον Τουρισμό
– Μόνιμη Γραμματεία της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Δεοντολογία Τουρισμού εγκαινίασε, Ρώμη (Ιταλία)
2009
– Σε απάντηση στην παγκόσμια οικονομική κρίση, ο UNWTO Χάρτης πορείας για την ανάκαμψη της αναπτύσσεται, αποδεικνύοντας πώς ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη μετασχηματισμό στην Πράσινη Οικονομία
– XVIII συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του UNWTO, Αστάνα (Καζακστάν), συμφωνεί με τον οδικό χάρτη για την ανάκαμψη ως ένας τρόπος για την ενσωμάτωση του τουρισμού στα οικονομικά πακέτα στήριξης και διορίζει Taleb Rifai (Ιορδανία) ως Γενικός Γραμματέας του UNWTO για την περίοδο 2010-2013
– UNWTO και ο οικοδεσπότης Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού ένα side event στο COP-15 διαπραγματεύσεων που αποδεικνύουν τη δέσμευση της τουριστικής βιομηχανίας στο κλίμα επιτακτική ανάγκη, Κοπεγχάγη (Δανία)
2010
– Πρώτη συνεδρίασης T.20 των Υπουργών υπογραμμίζει τη συμβολή του τουρισμού στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη και τη μακροπρόθεσμη «πράσινη» μεταμόρφωση
Βιογραφικό
Ο Γεώργιος Δρακόπουλος είναι σήμερα Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO) και Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Έχει διατελέσει Πρόεδρος των Affiliate Membersτου UNWTO, Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ (1997-2014) και Project Manager ΣΕΤΕ (1994-1997).
Έχει κάνει ομιλίες και παρουσιάσεις σε περισσότερα από 280 εθνικά και διεθνή συνέδρια, παράλληλα με την παραγωγή 38 μελετών / εκδόσεων και 650 άρθρων για τον Τουρισμό.
Έχει MSc σε Τουριστικές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο του Surrey, UK. Σπούδασε επίσης Διοίκηση Τουρισμού στο ΤΕΙ Αθήνας και έχει εκπαιδευθεί στη Διοίκηση Ξενοδοχείων στην  Glion, CH.
Εξειδικεύεται στο lobbying για τον Τουρισμό καθώς και στη συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για την τουριστική ανάπτυξη.

Πηγή 22ο τεύχος Ην-Ων

Written by