Υποβλεννογόνιο Ινομύωμα της Μήτρας Συμπτώματα και Θεραπεία

του Δρ. Αντώνη Μαραγκουδάκη

Το 20% των γυναικών εμφανίζει ινομυώματα της μήτρας εξ αυτών το 5%-6% είναι υποβλεννογόνιο και δημιουργεί μεγάλη αιμορραγία στην περίοδο. Οι δέκα απαντήσεις για το υποβλεννογόνιο ινομύωμα της μήτρας είναι:
Ερ. Τι είναι υποβλεννογόνιο ινομύωμα;
Απ. Το υποβλεννογόνιο ινομύωμα είναι ένας καλοήθης όγκος της μήτρας, ο οποίος προβάλλει μέσα στην ενδομητρική κοιλότητα. Πολλές φορές εμφανίζει και ενδοτοιχωματική μοίρα δηλαδή ένα τμήμα του συνολικού όγκου του βρίσκεται μέσα στο μυιμήτριο.
Ερ. Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίας;
Απ. Τα υποβλεννογόνια, όπως και τα άλλα ινομυώματα, πρωτοεμφανίζονται στην αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας. Είναι σπανιότερα στη δεκαετία των τριάντα και συχνότερα στη δεκαετία των σαράντα. Εάν δεν αφαιρεθούν, παραμένουν εφ΄ όρου ζωής.
Ερ. Τι συμπτώματα έχει;
Απ. Τα συμπτώματα είναι η μηνορραγία και ο πόνος. Πολλές φορές το υποβλεννογόνιο ινύωμα είναι μισχωτό και πιέζεται από τη μήτρα προς τα έξω, η πίεση αυτή προκαλεί πόνο. Με τον όρο μηνορραγία εννοούμε την αύξηση της ποσότητας και της διάρκειας του αίματος στη περίοδο.
Ερ. Έχει κάποια σχέση με τη κλιμακτηριακή φάση της γυναίκας;
Απ. Το υποβλεννογόνιο ινομύωμα, όπως και όλα τα ινομυώματα, εμφανίζεται (όπως προαναφέρθηκε) στην αναπαραγωγική ηλικία της γυναίκας. Η συχνότητα εμφάνισης στη κλιμακτηριακή ή περιεμμηνοπαυσιακή γυναίκα είναι συχνότερη σε σύγκριση με τη νέα γυναίκα. Εάν δεν αφαιρεθεί, το ινομύωμα υπάρχει και μετά την εμινόπαυση.
Ερ. Το ινομύωμα μετά την εμμηνόπαυση εξαφανίζεται;
Απ. Όχι. Το ινομύωμα μετά την εμμηνόπαυση εξακολουθεί να υπάρχει απλώς δεν μεγαλώνει.
Ερ. Το υποβλεννογόνιο ινομύωμα προκαλεί υπογονιμότητα;
Απ. Το υποβλεννογόνιο ινομύωμα, ανάλογα με το μέγεθος και την εντόπισή του, δυνατόν να εμποδίζει τη σύλληψη. Κυρίως εμποδίζει την αύξηση του κυήματος, την πρόοδο της εγκυμοσύνης και προκαλεί καθ’ έξιν εκτρώσεις (αποβολές).
Ερ. Μπορεί να συνηπάρχει με άλλα ινομυώματα;
Απ. Ναι και είναι πολύ συνηθισμένο.
Ερ.  Πως θεραπεύεται το υποβλεννογόνιο ινύωμα;
Απ. Η θεραπεία είναι χειρουργική.
Ερ. Υπάρχει συντηρητική θεραπεία με αποτελεσματικότητα, δηλαδή να εξαφανίζεται το ινομύωμα;
Απ. Όχι. Η συντηρητική θεραπεία υπό μορφή ενέσεων ή χαπιών αντιμετωπίζει μόνο την αιμορραγία και σε περίπτωση μεγάλης αιμορραγίας μπορεί να βοηθήσει διορθώνοντας την εργαστηριακή αιματολογική εικόνα.
Ερ. Ποιά είναι η χειρουργική θεραπεία; Πρέπει να αφαιρεθεί η μήτρα;
Απ. Όχι δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί η μήτρα. Η χειρουργική θεραπεία συνίσταται στην υστεροσκοπική αφαίρεση του ινομυώματος. Η επέμβαση γίνεται κολπικά και η ασθενής εξέρχεται την ίδια ή την επόμενη του χειρουργείου ημέρα. Η μετεγχειρητική πορεία είναι θαυμάσια, χωρίς ουροκαθετήρα, παρεντερική χορήγηση υγρών κ.λ.π. Η σίτιση και η κίνηση της ασθενούς γίνεται λίγες ώρες μετά το χειρουργείο, αφού υποχωρήσει η δράση της νάρκωσης.

Επιστροφή στο 20ο τεύχος Ην-Ων

Written by