Αξιοποίηση νέων τουριστικών αγορών

«Ολοκληρώνεται ο νέος σχεδιασμός στρατηγικής για την ανάπτυξη του τουρισμού με τη συμμετοχή όλων των φορέων της Κρήτης ενώ θα ενταθούν οι προσπάθειες για μεγαλύτερη αξιοποίηση των νέων τουριστικών αγορών όπως της Ρωσίας, της Ουκρανίας, των Βαλτικών χωρών, του Ισραήλ κ.α» επισήμανε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.
Ερ. Ποιος ο σχεδιασμός για τον τουρισμό του 2013 στην Περιφέρεια της Κρήτης;
Απ. Με δεδομένο πλέον ότι ο τουρισμός είναι ο τομέας που μπορεί να δώσει άμεσα αποτελέσματα όσον αφορά τα εισοδήματα και την απασχόληση σε συνθήκες έντονης κρίσης, το ενδιαφέρον μας και ο σχεδιασμός που το συνοδεύει για το 2013 εστιάζονται κυρίως:
– Στην άμεση έναρξη εφαρμογής της στρατηγικής για την τουριστική προβολή της Κρήτης μέσα από την υλοποίηση των εξειδικευμένων δράσεων που προτείνονται. Αυτή η στρατηγική με την ολοκληρωμένη της μορφή και με τη συμμετοχή όλων των φορέων του τουρισμού ολοκληρώνεται πολύ σύντομα και για πρώτη φορά η Κρήτη θα διαθέτει ένα σύγχρονο «εργαλείο και πλαίσιο» προώθησης της εικόνας της Κρήτης και του τουρισμού της.
– Θα ενταθούν οι προσπάθειες της Περιφέρειας για παραπάνω αξιοποίηση των νέων δυναμικών τουριστικών αγορών όπως η Ρωσία, η Ουκρανία, οι Βαλτικές χώρες, η Τουρκία, το Ισραήλ κ.α. έτσι ώστε τόσο να αντισταθμιστούν πιθανές απώλειες από τις κλασσικές τουριστικές αγορές της Ευρώπης που λόγω της κρίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα όσο και κυρίως για να αξιοποιηθούν στις νέες αυτές αγορές οι μεγάλες πληθυσμιακές δυνατότητες που υπάρχουν εκεί και αναζητούν νέους τουριστικούς προορισμούς.
– Η επέκταση κατ΄ αρχήν της τουριστικής περιόδου θα αποτελέσει ένα από τα βασικά θέματα που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του σχεδιασμού μας για τον επόμενο χρόνο. Το γεγονός ότι η επιμήκυνση βρίσκεται και στο επίκεντρο του Υπουργείου Τουρισμού μας διευκολύνει σε αυτή την επιλογή. Η Κρήτη διαθέτει όλα τα αναγκαία στοιχεία που απαιτούνται για μια παρατεταμένη διάρκεια τουριστικής περιόδου.
– Στοχεύουμε επίσης το επόμενο χρόνο να ενισχύσουμε την οργάνωση και την προβολή θεματικών μορφών τουρισμού όπως ο γαστρονομικός, ο θρησκευτικός, ο τουρισμός υπαίθρου, ο ναυταθλητικός κ.α.
Μορφές που συνδέονται άμεσα με τον πολιτισμό, τα τοπικά προϊόντα και τη φύση της Κρήτης. Ιδιαίτερα δε για το θρησκευτικό τουρισμό και τις νέες αγορές όπως Ρωσία και Ουκρανία, οι ενδείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές.
Ερ. Ποιός ο νέος σχεδιασμός για την ανάπτυξη της Περιφέρειας;
Απ. Στην Περιφέρεια Κρήτης καθημερινά εργαζόμαστε μεθοδικά και συντονισμένα ώστε να βγάλουμε την Κρήτη μπροστά χαράσσοντας μια νέα πορεία ανάπτυξης. Και έχουμε ξεκάθαρο όραμα για την Κρήτη το οποίο και έχουμε επικοινωνήσει προς πάσα κατεύθυνση:
«Ένα νησί πρότυπο ανάπτυξης με πυλώνες την ποιότητα ζωής των κατοίκων της, την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της, την έρευνα και καινοτομία, και την πράσινη ανάπτυξη».
Η προσέγγιση του οράματος μας προϋποθέτει την κοινή προσπάθεια και στράτευση όλων μας για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίοι είναι:
• Η Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας,
• Η ανάδειξη της Κρήτης σε διεθνή πόλο έρευνας και καινοτομίας,
• Η ενίσχυση της εξωστρέφειας προωθώντας ταυτόχρονα  τη διεθνή εικόνα της Κρήτης,
• Η Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
• Η Ενσωμάτωση της αειφορίας στις αναπτυξιακές επιλογές και παρεμβάσεις,
• Η αποτελεσματικότερη Οργάνωση και Διοίκηση της Περιφέρειας Κρήτης.
Την περίοδο αυτή είμαστε στην ολοκλήρωση της κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης με ορίζοντα 3ετίας. Θέματα που μας απασχολούν και έχουν προτεραιότητα το αμέσως επόμενο διάστημα είναι η εσωτερική οργάνωση όλων των υπηρεσιών της Περιφέρειας και η κατάρτιση του νέου οργανισμού λειτουργίας βάση των πραγματικών αναγκών μας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Κρήτης.
Στοχεύουμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την απορρόφηση του ΕΣΠΑ. Δίνουμε βαρύτητα στην εξωστρέφεια της Κρήτης με συγκεκριμένες δράσεις και συμμετοχές σε Ευρωπαϊκά Δίκτυα. Εργαζόμαστε στην κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων με ταυτόχρονη αύξηση θέσεων εργασίας στο νησί.
Στηρίζουμε και ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο. Προβάλουμε το εξαιρετικό τουριστικό προϊόν μας. Προωθούμε τις εξαγωγές των ποιοτικών παραγόμενων τοπικών προϊόντων της Κρήτης στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο.
Ερ. Ποιο είναι το ιστορικό της αιρετής Περιφέρειας;
Απ. Η θεσμοθέτηση και η λειτουργία της Αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης αποτελεί την πιο σημαντική μεταρρύθμιση της μεταπολιτευτικής περιόδου. Έτσι, ο χρόνος που έχουμε διανύσει μέχρι σήμερα ήταν υψηλής σημασίας για εμάς που αναλάβαμε την ευθύνη της οργάνωσης και της λειτουργίας του νέου θεσμού.
Παρά το ότι τα πρώτα νηπιακά βήματα του θεσμού έγιναν στο πιο δυσμενές πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι στόχοι που θέσαμε και οι παρεμβάσεις που κάναμε σε όλους τους τομείς ευθύνης μας, απέδωσαν σημαντικά αποτελέσματα για τους πολίτες.
Οι προσδοκίες των πολιτών που στήριξαν και μας εμπιστεύθηκαν την ευθύνη της συγκρότησης και λειτουργίας του νέου θεσμού, ήταν και παραμένουν μεγάλες, γεγονός που μας γεμίζει ευθύνη, ταυτόχρονα όμως αποτελεί πρόκληση για περισσότερη δουλειά και πρωτοβουλίες.
Η ομαλή μετάβαση από τη Νομαρχιακή στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με λιγότερα μέσα, πόρους και προσωπικό ήταν μεγάλο στοίχημα που κερδήθηκε λόγω της υπερπροσπάθειας που καταβάλλαμε όλοι.
Κυρίως όμως οι εργαζόμενοι, που παρά την δραματική μείωση των εισοδημάτων τους, υπερέβαλλαν εαυτούς και στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στις ευθύνες τους.
Παρά την ασάφεια του θεσμικού πλαισίου από τις πρώτες κιόλας ημέρες της λειτουργίας του θεσμού, η εξυπηρέτηση των πολιτών υπήρξε ικανοποιητική.  Ενώ με την πάροδο του χρόνου, την κατανόηση του θεσμικού πλαισίου, αλλά κυρίως με την αλλαγή νοοτροπίας που επιδιώξαμε και εν πολλοίς επιτύχαμε με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών με γρήγορο, ασφαλή, αξιόπιστο, υπεύθυνο, διαφανή τρόπο, ο χρόνος εξυπηρέτησης- παρά την αποδυνάμωση των υπηρεσιών μας – έχει περιορισθεί αισθητά, με την  ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών να έχει βελτιωθεί.
Η προσπάθεια μας δεν ολοκληρώθηκε. Το 2013 σχεδιάζουμε με περισσότερο εξορθολογισμό όλες τις λειτουργικές δαπάνες, χωρίς όμως να υποβαθμίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών και των μέσων που απαιτούνται για την παροχή τους.
Παρά τις δυσκολίες δεν έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει. Κυρίαρχο μέλημα μας είναι η σωστή και αγαστή λειτουργία των υπηρεσιών μας για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Επίσης συνεργαζόμαστε όλοι μαζί για τον καλύτερο προγραμματισμό και συντονισμό των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων της Κρήτης. Εμείς πιστεύουμε ότι η Κρήτη έχει απεριόριστες δυνατότητες και πλεονεκτήματα και πάνω από όλα έχει την δημιουργικότητα των κατοίκων της. Πρέπει να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, η Κρήτη ενιαία, μπορούμε να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα και να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχουμε θέσει.

Βιογραφικό
Ο Σταύρος Αρναουτάκης από τον Νοέμβριο του 2010 είναι ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης της Κρήτης. Γεννήθηκε το 1956 και μεγάλωσε στις Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης. Είναι Οικονομολόγος.
Στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το 1990  εκλέγεται σε ηλικία 34 χρονών  Δήμαρχος Αρχανών και παραμένει έως και το 2004.
Στη διάρκεια της θητείας του οι Αρχάνες κατακτούν το:
2ο Βραβείο στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό «Integrated and Sustainable Development of Exceptional Quality» το 2000, και 1ο Βραβείο στο Διαγωνισμό «Τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στον άνθρωπο» το 2002.
Από το 1991 έως το 2004 διετέλεσε Πρόεδρος της Αναπτυξιακής  Εταιρείας Ηρακλείου Α.Ε..
Με δική του πρωτοβουλία η Αναπτυξιακή Ηρακλείου γίνεται η πρώτη αναπτυξιακή εταιρεία στην Ελλάδα που απέκτησε δικό της γραφείο στις Βρυξέλλες.
Από το 2004 μέχρι το 2009 ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν μέλος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπή Αλιείας καθώς και της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
Στις βουλευτικές εκλογές του 2009 εξελέγη Βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και ανέλαβε Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Στις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 εξελέγη ο πρώτος αιρετός Περιφερειάρχης Κρήτης.
Είναι μέλος Δ.Σ. Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.Π.Ε.).
Είναι μέλος Δ.Σ. Δικτύου Παράκτιων Περιφερειών Ευρώπης (CPMR).
Είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ).

Πηγή 18ο τεύχος Ην-Ων

Written by