Συγχωνεύσεις ασφαλιστικών εταιριών

«Στην ατομική ιδιωτική ασφάλιση, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών εισηγείται τη δημιουργία μιας κατηγορίας ασφαλιστικών προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά, για τα οποία θα ισχύσουν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα ώστε να είναι δυνατή η αποταμίευση και συσσώρευση προ φόρων» υπογράμμισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» η Γενική Διευθύντρια της Ένωσης κ. Μαργαρίτα Αντωνάκη.
Πάντως -συνέχισε- με τις αυξημένες προϋποθέσεις, λόγω της οικονομικής κρίσης, που θα πρέπει να πληροί μια ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να δραστηριοποιηθεί θα έλεγα ότι το μέλλον θα οδηγήσει πιθανόν σε λιγότερες αλλά σίγουρα ισχυρότερες οικονομικές μονάδες στον στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Ερ. Ποιες είναι οι προτάσεις της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) για τα προϊόντα των συντάξεων;
Απ. Οι προτάσεις της ΕΑΕΕ αφορούν γενικά το θέμα των συντάξεων και τα φορολογικά κίνητρα που πρέπει να δώσει η Πολιτεία -ακόμα και σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία- προκειμένου να ενθαρρύνει και να τονώσει τη συνταξιοδοτική αποταμίευση μέσω της ιδιωτικής πρόνοιας. Στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες, ο αναγκαστικός περιορισμός του 1ου Πυλώνα, δηλαδή της Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου το σύστημα να καταστεί βιώσιμο, οδηγεί στην ανάγκη ανάπτυξης ενός ευρύτερου συνταξιοδοτικού συστήματος που θα βασίζεται μεν στην Κοινωνική Ασφάλιση αλλά θα συμπληρώνεται από την Ιδιωτική Ασφάλιση μέσω του 2ου (Επαγγελματική Ασφάλιση- Επαγγελματικά Ταμεία) και του 3ου (ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα) Πυλώνα. Είναι γεγονός ότι οι ασφαλιστικές εταιρίες κατέχουν και τη γνώση και την εμπειρία ώστε να αναλάβουν ενεργό συμπληρωματικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών σύνταξης των πολιτών.
Σε ό,τι αφορά στις συγκεκριμένες προτάσεις της ΕΑΕΕ, για τα Επαγγελματικά Ταμεία προτείνεται η άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης, η οποία θα επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρίες να αναλάβουν ενεργό ρόλο στις Επαγγελματικές Ασφαλίσεις δηλαδή στα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα. Για τον 3ο Πυλώνα, την ατομική ιδιωτική ασφάλιση, η ΕΑΕΕ εισηγείται τη δημιουργία μιας κατηγορίας ασφαλιστικών προϊόντων με ειδικά χαρακτηριστικά, για τα οποία θα ισχύσουν συγκεκριμένα φορολογικά κίνητρα ώστε να είναι δυνατή η αποταμίευση και συσσώρευση προ φόρων.
Ερ. Ποιες οι αλλαγές στον κλάδο των αυτοκινήτων;
Απ. Στον κλάδο αυτοκινήτων σημαντική εξέλιξη αποτελούν οι μεγάλες αυξήσεις στα όρια των αποζημιώσεων που επέβαλε η 5η Κοινοτική Οδηγία και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση στα ασφάλιστρα αυτοκινήτων. Τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης αυξήθηκαν και συνεχίζουν να αυξάνονται ως εξής:
– Από 1/6/2009 σε περίπτωση σωματικής βλάβης, 500.000 ευρώ ανά θύμα (και όχι ανά ατύχημα πλέον) και σε περίπτωση υλικής ζημιάς 500.000 ευρώ (αντί των 10.000 ευρώ που ισχύουν) ανά ατύχημα.
– Από 1/1/2011 σε περίπτωση σωματικής βλάβης, 750.000 ευρώ ανά θύμα και σε περίπτωση υλικής ζημίας 750.000 ευρώ ανά ατύχημα, ενώ αναμένεται και τρίτη αύξηση.
– Από 1/6/2012 σε περίπτωση σωματικής βλάβης, 1.000.000 ευρώ ανά θύμα και σε περίπτωση υλικής ζημιάς 1.000.000 ευρώ ανά ατύχημα.
Προκειμένου, λοιπόν, οι ασφαλιστικές εταιρίες να είναι σε θέση να καλύψουν τις μεγάλες αυτές αυξήσεις στις καλύψεις και τις συνακόλουθες αποζημιώσεις είναι υποχρεωμένες να αυξήσουν και τα ασφάλιστρα.
Επιπλέον, η απόφαση 3/5/26.01.2011 της ΤτΕ σχετικά με τη διαδικασία διακανονισμού ζημιών και καταβολής αποζημιώσεων από τροχαίο ατύχημα και τις συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επιβάλλει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτων ένα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο οργανωτικών υποχρεώσεων και νέων διαδικασιών, με σκοπό την πλήρη εξασφάλιση των δικαιούχων. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τήρηση ειδικών έντυπων και ηλεκτρονικών αρχείων φακέλων ασφαλιστικών περιπτώσεων, υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων παραλαβής και παράδοσης εγγράφων και τήρηση σχετικού ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, υποχρέωση αιτιολογημένης προσφοράς ή απάντησης προς το δικαιούχο αποζημίωσης, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης αποζημίωσης κ.ά.
Ερ. Ποια η οικονομική πορεία των εταιριών για το 2010 και τι αναμένεται για το 2011;
Απ. Το 2010, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατέγραψε μείωση 2,1%, συγκρινόμενη με το 2009, οφειλόμενη στην κάμψη των ασφαλίσεων ζωής (-7,6%), ενώ αντιθέτως οι ασφαλίσεις κατά ζημιών είχαν μικρή αύξηση (2,6%). Από την άλλη πλευρά, οι αποζημιώσεις  συνέχισαν τη μεγάλη αύξηση των τελευταίων ετών η οποία κυμαίνεται στο 6-12% ετησίως. Η αποτίμηση των επενδύσεων επηρεάστηκε αρνητικά λόγω της αξίας των κρατικών ομολόγων, της πτώσης του Χρηματιστηρίου και της τρέχουσας αξίας των ακινήτων.
Είναι σαφές ότι η κρίση επηρέασε σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2010, συγκρατώντας την ανάπτυξη των προηγούμενων ετών και επιβαρύνοντας την ασφαλιστική αγορά καθώς μειώθηκε η αγορά νέων προγραμμάτων είτε λόγω μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών είτε λόγω ψυχολογικών παραγόντων και ταυτόχρονα αυξήθηκε ο ρυθμός των εξαγορών. Από την άλλη πλευρά, αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με άλλους κλάδους, η πλειοψηφία των ασφαλισμένων διατηρεί τα συμβόλαια παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, εκτιμώντας ότι είναι η θωράκισή τους ενάντια στις δυσκολίες.
Σχετικά με το 2011 αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Λαμβάνοντας υπόψη το μακρο- οικονομικό περιβάλλον της χώρας σίγουρα η πρόβλεψη δεν είναι θετική και εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί η αρνητική πορεία του 2010. Από την άλλη πλευρά δε μπορεί να αγνοήσει κανείς το γεγονός ότι η Ιδιωτική Ασφάλιση αποτελεί έναν από τους λίγους τομείς που μπορούν να γνωρίσουν σημαντική ανάπτυξη. Και πραγματικά έχουμε πολλούς λόγους να πιστεύουμε στην προοπτική της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς:
– Νομοθεσία: Το Solvency II έρχεται να θωρακίσει τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο και τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.
– Εποπτεία: Η ανάληψη της εποπτείας της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδος, φορέα αδιαμφισβήτητου κύρους προσθέτει στην αξιοπιστία της αγοράς.
– Περιορισμός κρατικών παροχών στη σύνταξη και την υγεία: Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και οι σοβαρές περικοπές στην Κοινωνική Ασφάλιση φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για πρόσθετη συνταξιοδοτική αποταμίευση και ιδιωτική πρωτοβουλία στις συντάξεις και αλλά και την υγεία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη είναι η ελληνική Πολιτεία να πάρει συγκεκριμένα μέτρα και να καταστρώσει σε συνεργασία με την ασφαλιστική αγορά πλάνο ανάπτυξης, ώστε:
– να λυθούν χρονίζοντα προβλήματα της αγοράς (ανασφάλιστα οχήματα, έλεγχος κόστους κλάδου Υγείας)
– να δοθούν κίνητρα για την ενθάρρυνση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης αλλά και για την υποχρεωτική ασφάλιση από καταστροφικούς κινδύνους
Ερ. Πόσες ασφαλιστικές εταιρίες έχουν δυσμενή στοιχεία και ποιες θα συγχωνευθούν; Δηλαδή ποιος αναμένεται να είναι ο νέος χάρτης των ασφαλιστικών εταιριών για το 2011;
Απ. Αρμόδια για τα θέματα αυτά είναι η Εποπτική Αρχή του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης, η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι έχουμε μια νομοθεσία απόλυτα εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή, ενώ ταυτόχρονα η εποπτεία που ασκείται από την ΤτΕ αυξάνει σημαντικά την αξιοπιστία του κλάδου. Επιπλέον η επικείμενη εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας Solvency II, η οποία δεν επιφέρει μόνο υψηλότερες απαιτήσεις κεφαλαιακής φύσεως αλλά επιβάλλει οργανωτικές αλλαγές και ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση σίγουρα θωρακίζει τη φερεγγυότητα του κλάδου. Με βάση τα παραπάνω και τις αυξημένες προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί μια ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να δραστηριοποιηθεί θα έλεγα ότι το μέλλον θα οδηγήσει πιθανόν σε λιγότερες αλλά σίγουρα ισχυρότερες οικονομικές μονάδες στον στο χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Ερ. Μπορείτε να μας μιλήσετε για το συνέδριο της 16ης Ιουνίου 2011;
Απ. Στις 15 & 16 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Γενική Συνέλευση και το 3ο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (CEA) στην Αθήνα. Η CEA αποτελεί την ένωση – «ομπρέλα» των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών ενώσεων. Το κορυφαίο αυτό γεγονός της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς συγκέντρωσε στην Αθήνα σημαντικές προσωπικότητες από τον ευρωπαϊκό ασφαλιστικό κλάδο.
Σημαντικό γεγονός της Γενικής Συνέλευσης της CEA ήταν η εκλογή του κ. Sergio Balbinot, Διευθύνοντα Συμβούλου του Generali Group ως νέου Πρόεδρου του οργάνου, με τριετή θητεία.
Το 3ο Διεθνές Συνέδριο της  CEA, το οποίο παρακολούθησαν πάνω από 350 Έλληνες και ξένοι συμμετέχοντες είχε τίτλο: «Insurance Reform: opportunity or threat?» και αφορούσε τις επερχόμενες λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης αλλαγές στο τρόπο ρύθμισης και εποπτείας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με κύρια έμφαση στις συνέπειες αυτών των αλλαγών στον τομέα των ασφαλίσεων. Τις απόψεις τους πάνω στις προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις εξέφρασαν με ομιλίες κορυφαίοι διαμορφωτές γνώμης ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνελ συζητήσεων στα οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών και Διευθύνοντες Σύμβουλοι μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων.
Στην CEA συμμετέχει και η  Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος η οποία λειτουργεί με τη σημερινή της δομή από το 1992 μετά τη συνένωση των τότε Ενώσεων με στόχο την εκπροσώπηση της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς από ένα και μοναδικό φορέα η φωνή του οποίου θα είναι συλλογική και ως εκ τούτου ισχυρή.
H Ένωση έχει σήμερα ως μέλη της, ασφαλιστικές εταιρίες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% της παραγωγής ασφαλίστρων στην ελληνική αγορά.
Κάτω από ένα ευέλικτο πλαίσιο ενιαίας δράσης που εξασφαλίζεται μέσω της ΕΑΕΕ, οι ελληνικές ασφαλιστικές εταιρίες εργάζονται για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης.
Η ιστορία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ανατρέχει στις αρχές του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα στο έτος 1907, όταν ιδρύθηκε για πρώτη φορά η «Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών ασφαλείας κατά του πυρός».  Στην Ένωση αυτή συμμετείχαν οι παρακάτω 14 ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες εργάζονταν την εποχή εκείνη στην Ελλάδα: Riunione Adriatica di Sicurta, Allianz Versicherungs A.G., North British & Mercantile Insurance Company Limited, Assicurazioni Generali de Trieste, Societe Anonyme d’ Assurance Generales «La Nationale» (ΕΘΝΙΚΗ), Commercial Union Assurance Company Limited, Sun Fire Office, La Baloise, Royal Exhance Assurance, Rossia, Phenix Autrichien, Guardian Assurance Company Limited, Phenix Francais. Το 1908 έγινε μέλος και η «Phoenix Assurance Co Ltd».
Η Ένωση, λόγω διαφόρων νομικών δυσχερειών συστήθηκε σε Σωματείο το 1929, οπότε και συντάχθηκε και το καταστατικό της, το οποίο με τις διάφορες τροποποιήσεις ισχύει μέχρι σήμερα. Η δράση της Ένωσης, ήδη από την εποχή εκείνη, υπήρξε πολλαπλή. Εκπροσωπείτο στο «Συμβούλιο Εποπτείας Ασφαλίσεων» και από το 1929 στο «Συμβούλιο Εμπορίου και Βιομηχανίας», που υποκατέστησε το προηγούμενο, με αντιπρόσωπό της που εξέφραζε τις απόψεις της Ένωσης στα ασφαλιστικά ζητήματα, αρμοδιότητας του εν λόγω Συμβουλίου. Έτσι, έγινε σύντομα ο κεντρικός ρυθμιστής της ασφαλιστικής κίνησης στην Ελλάδα.
Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, τόσο η εξέλιξη της ασφαλιστικής αγοράς, όσο και η ανάγκη προστασίας των συμφερόντων της ασφαλιστικής τάξης οδήγησαν στη δημιουργία περισσότερων συλλογικών φορέων, όπως: ο «Σύνδεσμος των εν Ελλάδι εργαζομένων Θαλασσασφαλιστικών Εταιριών», ο «Σύνδεσμος Ασφαλιστών Ατυχημάτων», ο «Σύνδεσμος Ασφαλειών Ζωής», η «Ένωση Ασφαλιστών Ελλάδος», η «Ένωση Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών», και η «Ελληνική Ασφαλιστική Ομοσπονδία».
Τα παραπάνω σωματεία συγχωνεύονται με την «Ένωση των εν Ελλάδι εργαζομένων Εταιρειών Ασφαλείας κατά του πυρός» και το 1959 δημιουργείται το πρώτο ενιαίο συλλογικό όργανο της ασφαλιστική τάξης με την επωνυμία «Ένωσις των εν Ελλάδι εργαζομένων Ασφαλιστικών Εταιριών».
Η Ένωση του 1959 διασπάστηκε δύο φορές. Το 1968, με τη δημιουργία της «Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος» και το 1982, με τη δημιουργία της «Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών». Έτσι, μέχρι το 1987 λειτουργούσαν στην αγορά τρεις ασφαλιστικές ενώσεις. Το 1987 αποφασίζεται η προσχώρηση στην «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών» των εταιριών-μελών της «Ένωσης Ασφαλιστών Ελλάδος» και η τελευταία μετατρέπεται σε «Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών» (Ε.Ι.Α.Σ.). Το Ε.Ι.Α.Σ. αποτελεί από τότε τον πρώτο συγκροτημένο και απόλυτα ειδικευμένο σε ασφαλιστικά θέματα εκπαιδευτικό οργανισμό της χώρας.
Το 1992 αποφασίζεται η προσχώρηση και των εταιριών-μελών της «Ένωσης Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών» στην «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών», η οποία αποκτά και τη σημερινή ονομασία της, «Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος».
Ο στόχος είναι, μέσα από τους κόλπους της μίας και ενιαίας Ένωσης, να συντονίζεται η δράση της ασφαλιστικής εργασίας στην ελληνική αγορά και να εκπονείται το πρόγραμμα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του θεσμού της Ιδιωτικής Ασφάλισης.
Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, είτε στο σύνολό της είτε μέσω των Κλαδικών της Επιτροπών, οργανώνει και υλοποιεί μια σειρά πολυσχιδών δραστηριοτήτων μέσα στα πλαίσια της επίτευξης των Καταστατικών Στόχων της είναι:
– Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους εκπροσώπους των εταιριών-μελών για ειδικά κλαδικά θέματα.
– Συμμετοχή σε Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές που αφορούν στην επεξεργασία και προετοιμασία Σχεδίων Νόμου σε θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος κατόπιν επίσημης πρόσκλησης των αρμοδίων Υπουργείων.
– Στατιστικές έρευνες. Η Ένωση εκδίδει την «Ετήσια Στατιστική Έκθεση» για τη χρηματοοικονομική πορεία του κλάδου στο σύνολό του καθώς και τη «Στατιστική Επετηρίδα για την Ασφάλιση Αυτοκινήτων». Επίσης, οι Κλαδικές Επιτροπές συλλέγουν και επεξεργάζονται στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, τις αποζημιώσεις και τα γενικά στοιχεία που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του κάθε κλάδου ατομικά.
– Σύναψη Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Ασφαλιστικών Υπαλλήλων με την Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος.
– Μελέτη και εισαγωγή του Θεσμού του «Φιλικού Διακανονισμού» που στοχεύει στη καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού και την αναβάθμιση του κλάδου. Ο «Φιλικός Διακανονισμός» ξεκίνησε στην Ελλάδα, τον Μάιο του 2000 με προοπτική συνεχούς βελτίωσής του.
– Συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχαίας, Σχολεία και Δήμους όλης της χώρας για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Συγκεκριμένα, για τους ελέγχους που διενεργεί καθημερινά η Τροχαία, η ΕΑΕΕ προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει συσκευές ανίχνευσης αλκοόλης, αλκοολόμετρα, ραντάρ και όργανα μέτρησης βάθους προφίλ ελαστικών. Επίσης, πραγματοποιεί ημερίδες σε πόλεις της Ελλάδας και ειδικές επισκέψεις σε Σχολεία και Δήμους, πάντα με τη συνεργασία της Τροχαίας, καθώς και διάφορες ενημερωτικές καμπάνιες με θέμα την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
– Ενημέρωση δημοσιογράφων του κλαδικού Τύπου και των ΜΜΕ για σημαντικά θέματα της ασφαλιστικής αγοράς με Συνεντεύξεις, Δελτία Τύπου, άρθρα και άλλες εκδηλώσεις.
– Ημερίδες σε συνεργασία με Οικονομικές Σχολές Πανεπιστημίων για την ενημέρωση των φοιτητών για την Ασφαλιστική Αγορά και τις δυνατότητες απασχόλησης σε μια ασφαλιστική εταιρία.
– Οργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου. Η ΕΑΕΕ οργανώνει κάθε χρόνο Διεθνές Συνέδριο Ασφαλιστών και Αντασφαλιστών στην Ύδρα με μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από πολλές χώρες. Στόχος είναι να προβληθεί η χώρα μας ως κέντρο των εξελίξεων στις περιοχές της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας, και να δοθεί η ευκαιρία στους ασφαλιστές των συμμετεχόντων κρατών να έρθουν σε επαφή με αντασφαλιστές της Δυτικής Ευρώπης.
– Καθιέρωση «Ημέρας Ιδιωτικής Ασφάλισης» η οποία θα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 11 Νοεμβρίου με στόχο την ανάδειξη της σημαντικής συμβολής του κλάδου στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου αλλά και τη καλλιέργεια της ασφαλιστικής συνείδησης του κοινού.
– Διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης για τη διερεύνηση των αντιλήψεων και απόψεων του κοινού για τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρίες με σκοπό τη συνεχή βελτίωσή τους.
– Έκδοση μηνιαίου ενημερωτικού οργάνου με τίτλο «Ασφαλιστικά Νέα». Στόχος του ενημερωτικού αυτού εργαλείου είναι να πληροφορεί, σύντομα και υπεύθυνα, τον ασφαλιστικό κόσμο για τα δρώμενα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της ιδιωτικής ασφάλισης και φυσικά για τις συνεχείς και δυναμικές παρεμβάσεις της ΕΑΕΕ σε νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο σε ολόκληρο το φάσμα των ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και για τις λοιπές εκδηλώσεις και δραστηριότητές της.
Νέο σχέδιο νόμου για την ασφαλιστική αγορά
Το νέο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την «Εδραίωση της διαφάνειας στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς» αναμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ασφαλιστικής αγοράς με ιδιαίτερο βάρος στην ενίσχυση των κανόνων διαφάνειας στην προώθηση και παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών και τη δικαιότερη κατανομή δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ανάμεσα στα εμπλεκόμενα στη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης μέρη.
Αναλυτικότερα οι σημαντικότερες  αλλαγές για την προαγωγή της διαφάνειας στην  παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών είναι 13 (δεκατρείς). Συγκεκριμένα:
– Καθιερώνονται υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης  για όλα τα σημαντικά στοιχεία της ασφαλιστικής σύμβασης. Ιδιαίτερα σημαντική για τις ασφαλίσεις ζωής είναι η πληροφόρηση για το συνολικό κόστος σύναψης της ασφάλισης
– Επεκτείνονται προστατευτικές δικλίδες που ισχύουν για τις συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στις ασφαλιστικές συμβάσεις ζωής που είναι συνδεδεμένες με επενδύσεις.
– Λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή ανακριβών εντυπώσεων και για τη διαφάνεια των παραδειγμάτων που χρησιμοποιούνται για την απλουστευμένη παρουσίαση των ασφαλίσεων ζωής.
– Το κόστος πρόσκτησης της ασφάλισης, τα διαχειριστικά έξοδα και η συμμετοχή του λήπτη της ασφάλισης στις υπεραποδόσεις θα πρέπει πλέον να περιλαμβάνονται  στο ίδιο το ασφαλιστήριο .
– Καθιερώνεται ρητά η ευθύνη των διαμεσολαβούντων για τη συλλογή των αναγκαίων πληροφοριών από τον λήπτη της ασφάλισης, τη διαβίβασή τους στον ασφαλιστή, την ορθή ενημέρωση του λήπτη της ασφάλισης κ.ά.
– Για την παραβίαση ορισμένων σημαντικών υποχρεώσεων του διαμεσολαβούντα καθίσταται συνυπεύθυνη και η ασφαλιστική εταιρεία, εκτός αν  αποδείξει την έλλειψη υπαιτιότητάς της.
– Θεσπίζονται υποχρεώσεις ενημέρωσης του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης για όλες τις μεταβολές ή τις εξελίξεις που τον ενδιαφέρουν.
– Το δικαίωμα εξαγοράς δεν μπορεί να περιοριστεί πέραν του ενός έτους αντί των τριών ετών που προβλέπεται σήμερα και τα συμβόλαια ζωής αποκτούν σημαντική αξία εξαγοράς ήδη στην πρώιμη φάση της ασφάλισης.
– Ενισχύεται η θέση των διαμεσολαβούντων απέναντι στις ασφαλιστικές εταιρείες όσον αφορά τις απαιτήσεις των προμηθειών τους από τις συμβάσεις ασφαλίσεων ζωής για τις οποίες διαμεσολάβησαν, ώστε να κατανέμεται αυτή σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.
– Καθίστανται πλέον διαφανής ο τρόπος αναπροσαρμογής του ασφαλίστρου στις νοσοκομειακές καλύψεις και αποτρέπονται τα φαινόμενα αλόγιστων αυξήσεων και αιφνιδιασμού των καταναλωτών.
Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να καθορίζει υποχρεωτικά με τη σύμβαση τα κριτήρια και τους δείκτες που θα λαμβάνει υπόψη για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων.
– Θεσπίζονται κανόνες διαφάνειας για τις χρεώσεις των υπηρεσιών ιδιωτικής νοσηλείας που διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση των ασθενών.
– Καταργείται το καθεστώς που επέτρεπε να ισχύουν οι γενικοί όροι ασφαλίσεως (ψιλά γράμματα), ακόμη και στην περίπτωση που δεν δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή να λάβει γνώση αυτών.
– Αποτρέπονται φαινόμενα αδικαιολόγητων καθυστερήσεων στην καταβολή των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, ιδίως μάλιστα στις περιπτώσεις των μικρών αποζημιώσεων όπου οι δικαιούχοι, θεσπίζονται ελάχιστα ποσά για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υφίσταται ο δικαιούχος του ασφαλίσματος.

Πηγή 14ο Τεύχος Ην-Ων

Written by