Καταστροφή μελισσών από φυτοφάρμακα

Υπερψηφίστηκαν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σημαντικές τροπολογίες για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ), τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στη γνωμοδότηση σχετικά με την υγεία των μελισσών και τις προκλήσεις του μελισσοκομικού τομέα.
Συγκεκριμένα, παρά την αντίδραση των συντηρητικών κομμάτων του Κοινοβουλίου, εγκρίθηκαν οι τροπολογίες που ζητούν τη διεξαγωγή ανεξάρτητων ερευνών για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις, που έχουν στις μέλισσες οι γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες, και την επιβολή μορατόριουμ στην καλλιέργεια τους στην περίπτωση που οι εν λόγω έρευνες αποκαλύψουν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των μελισσών.
Με μεγάλη πλειοψηφία υπερψηφίστηκαν και άλλες τροπολογίες  με τις οποίες ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει την «αρχή της προφύλαξης» και να επιβάλει πανευρωπαϊκή απαγόρευση χρήσης των νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων έως ότου αποδειχθεί από ανεξάρτητες επιστημονικές μελέτες ότι η χρήση τους δεν προκαλεί τοξικότητα στις μέλισσες, στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία λόγω χρόνιας έκθεσης. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη διεξαγωγής ανεξάρτητης μακροπρόθεσμης έρευνας σχετικά με τις επιπτώσεις της έκθεσης των μελισσών σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, καθώς αυτά ενδέχεται να προκαλούν προβλήματα στον προσανατολισμό τους.
Η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα ενσωματωθεί σε ένα τελικό ψήφισμα που θα συντάξει η Επιτροπή Γεωργίας και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Οκτώβριο 2011.

Πηγή 14ο Τεύχος Ην-Ων

Written by