Μαρίνα Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών στο Ηράκλειο

«Σε αναζήτηση Αναπτυξιακού Φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Βρυξέλλες για την Δικτύωση του Δήμου με εταίρους με σκοπό την εκμετάλλευση Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Ηρακλείου που δημιουργήθηκε με την συνένωση πέντε Δήμων (Ηράκλειο, Ν. Αλικαρνασσός, Τέμενος, Παλιανής, Γοργολαϊνη)» τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Αεράκης ο οποίος είναι αρμόδιος για τα: Ευρωπαϊκά Προγράμματα,  Ποιότητα Υπηρεσιών και Επιμόρφωση Προσωπικού.
Ακόμη ανέφερε ότι η δημιουργία μιας μαρίνας ευρωπαϊκών προδιαγραφών στα όρια του Δήμου μας είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Εξετάζονται διάφοροι χώροι, καθώς και η δυνατότητα εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε σύντομα σχετικά, το Ηράκλειο να έχει στη διάθεσή του την καλύτερη μαρίνα της νοτίου Μεσογείου.
Ερ. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του τμήματος ευρωπαϊκών προγραμμάτων προκειμένου να συνεχισθεί η ανάπλαση και η ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου;
Απ. Ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Ηρακλείου που δημιουργήθηκε με την συνένωση πέντε  Δήμων (Ηράκλειο, Ν. Αλικαρνασσός, Τέμενος, Παλιανής, Γοργολαϊνη) είναι ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της Ελλάδος και ο μεγαλύτερος της Κρήτης, με πλούσια χαρακτηριστικά που δίνουν την ευκαιρία, με ένα ορθολογικό σχεδιασμό, να υπάρξει ανάπτυξη προς όφελος όλων των πολιτών του. Ο νέος Δήμος Ηρακλείου, εκτός από τον αστικό χαρακτήρα του, εμπλουτίζεται, πλέον, με περισσότερα στοιχεία ορεινών και αγροτικών περιοχών, τουριστικών και παραθαλάσσιων περιοχών, που απαιτούν ένα διευρυμένο μοντέλο ανάπτυξης που περιλαμβάνει, εκτός από την αστική, την αγροτική, την περιβαλλοντική, την τουριστική, την αλιευτική και την ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα.
Οι μικρότεροι Δήμοι που συνενώθηκαν με το Ηράκλειο, δεν διέθεταν Διαχειριστική Επάρκεια, η οποία σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει το ΕΣΠΑ, είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να μπορεί ένας Δήμος να διεκδικήσει κονδύλια από Επιχειρησιακά, Τομεακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, τα οποία εξασφαλίζουν 100% χρηματοδότηση για έργα και δράσεις για κάθε Δήμο. Τώρα λοιπόν που αυτοί οι Δήμοι αποτελούν μέρος του διευρυμένου Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος βεβαίως διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια, ανοίγεται ένας δρόμος Ανάπτυξης και για τις περιοχές αυτές.
Ερ. Ποιος ο ρόλος και ο στόχος του τμήματος ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τον Δήμο;
Απ. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, με τον σχεδιασμό αναπτυξιακών παρεμβάσεων, σε όλο το εύρος του νέου διευρυμένου Δήμου Ηρακλείου.
Στην αξιοποίηση Αναπτυξιακών/Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων θα συμβάλλει και η ανάπτυξη συνεργασιών και σχέσεων μεταξύ του Δήμου και Εθνικών, Ευρωπαϊκών, Διεθνών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την Δικτύωση του Δήμου Ηρακλείου με άλλους Δήμους και Φορείς Διεθνούς εμβέλειας.
Για να επιτύχουμε τους στόχους μας πρέπει να γίνει Μελέτη Ανάλυσης και Καταγραφής των Αναγκών όλου του νέου Δήμου. Η επικοινωνία με όλους τους πρώην Δημάρχους για καταγραφή αναγκών της περιοχής τους είναι αναγκαία. Η επικοινωνία με υπαλλήλους που είχαν ως τώρα την αρμοδιότητα για την κατάρτιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Ετήσιου Τεχνικού Προγράμματος κρίνεται σημαντική. Το Τμήμα πληροφορείται έτσι και καταγράφει όλες τις ώριμες μελέτες που έχει η κάθε υπηρεσία σε όλους τους Δήμους που συνενώθηκαν και που μπορούν να αξιοποιηθούν με την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της υλοποίησης του αντίστοιχου έργου-δράσης. Αυτό επίσης που πρέπει να γίνει είναι η αναζήτηση Αναπτυξιακού Φορέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Βρυξέλλες για την Δικτύωση του Δήμου με εταίρους με σκοπό την εκμετάλλευση Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πάνω από όλα όμως, επειδή πεποίθησή μου είναι ότι όλα τα κάνουν οι άνθρωποι, το σημαντικότερο που πρέπει να γίνει άμεσα είναι η στελέχωση της Υπηρεσίας με ειδικούς επιστήμονες. Το προφίλ του εργαζόμενου που έχω στο μυαλό μου για την υπηρεσία αυτή είναι πτυχιούχος ανώτερης ή ανώτατης σχολής, με γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, ταξιδεμένος. Αυτό το δυναμικό στη συνέχεια πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο. Εδώ είναι αν θέλετε και ο σημαντικός ρόλος όλων εμάς που ηγούμαστε σε ομάδες ή τμήματα. Οφείλουμε να εμπνεύσουμε τους συνεργάτες μας. Τελικός στόχος παραμένει η εξυπηρέτηση του Πολίτη του Ηρακλείου του οποίου αισθάνομαι ότι έχω την μεγάλη τιμή να υπηρετώ.
Ερ.  Ποιες οι κοινές δράσεις του Δήμου Ηρακλείου με την Περιφέρεια Κρήτης;
Απ. Η εκλεγμένη Περιφέρεια πλέον, έχει σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει στο εξής για την ανάπτυξη της Κρήτης. Και όταν λέμε της Κρήτης εννοούμε όλης της Κρήτης. Αυτό θα γίνει με στοχευμένες ενέργειες που σκοπό θα έχουν την οικονομική αλλά και κοινωνική σύγκλιση των διαφορετικών περιοχών της που απαρτίζουν το Νησί μας. Είμαι πεπεισμένος ότι η Περιφέρεια σε συνεργασία με τον μεγαλύτερο Δήμο της Κρήτης που είναι και ένας από τους μεγαλύτερους και δυναμικότερους της Ελλάδας θα μπορέσουν σε αγαστή συνεργασία να συντονίσουν τον βηματισμό τους ώστε οι κοινές δράσεις που θα αναλάβουν στο μέλλον που θα είναι πολλές και ποικίλες, αρχής γενομένης κατά την γνώμη μου από τον πολιτισμό, ο οποίος είναι ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα τα οποία δεν έχουν επαρκώς προβληθεί, θα μπορέσουν να κάνουν την Κρήτη πρότυπο ισόρροπης και αειφόρου ανάπτυξης.
Ερ. Θα δημιουργηθεί καινούργια μαρίνα για τα κότερα και τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια στο Δήμο Ηρακλείου;
Απ. Η δημιουργία μιας μαρίνας ευρωπαϊκών προδιαγραφών στα όρια του Δήμου μας είναι στις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής. Εξετάζονται διάφοροι χώροι, καθώς και η δυνατότητα εκμετάλλευσης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ώστε σύντομα σχετικά, το Ηράκλειο να έχει στη διάθεσή του Μαρίνα τέτοιων προδιαγραφών, που να γίνει πόλος έλξης ανθρώπων που λόγω της έλλειψης αυτής δεν έβαζαν το Ηράκλειο στο πρόγραμμά τους.
Το Ηράκλειο αποτελεί το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, την πρωτεύουσα της περιφέρειας και το οικονομικό κέντρο του νησιού. Η πόλη αποτελεί, επίσης, το εμπορικό και επιστημονικό κέντρο του νησιού. Κατέχει στρατηγική γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, συνδέοντας τρεις ηπείρους και πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς. Πρόκειται για την γενέτειρα του πρώτου ευρωπαϊκού πολιτισμού από την Μινωική Περίοδο 3.000 π.X. με έδρα το Μινωικό Ανάκτορο της Κνωσού.
Οι τομείς κλειδιά της πόλης είναι ο τουρισμός, η γεωργία, το εμπόριο ενώ οι κάτοικοι ασχολούνται με τις καλλιέργειες: ελαιόδενδρα, αμπέλια, πορτοκαλιές, κηπευτικά.
Η διατροφή των Κρητών της πόλης είναι ονομαστή ως  κρητική διατροφή με βάση ελαιόλαδο, όσπρια, λαχανικά, φρούτα, κρασί. Το Ηράκλειο έχει μοναδικά αρωματικά φυτά ενώ υπάρχουν μουσεία όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και το Μουσείο Μάχης της Κρήτης.
Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα στην πόλη είναι: Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών και Σχολή Επιστημών Υγείας). Τ.Ε.Ι. (Σχολές: Τεχνολογικών Εφαρμογών, Διοίκησης και Οικονομίας, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογίας-Γεωπονίας).
Επίσης έχει ερευνητικά κέντρα τα οποία είναι: Ιδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH), Τεχνολογικό Πάρκο (Science and Technology Park of Crete STEP-C), ΕΛΚΕΘΕ Kέντρο Θαλάσσιας Έρευνας, Eνυδρείο Kρήτης (CretAquarium) του EΛKEΘE.
Επίσης έχει το δεύτερο Διεθνές Αεροδρόμιο της χώρας και το πρώτο σε ναυλωμένες πτήσεις (charter).

Βιογραφικό
Ο Γιώργος Ελ. Αεράκης γεννήθηκε στα Ανώγεια όπου και έζησε μέχρι δώδεκα χρονών. Στη συνέχεια η οικογένειά του, μετακινήθηκε αρχικά στο Ηράκλειο και αργότερα στην Αθήνα. Με την είσοδο της χώρας μας στην ΕΟΚ όπως λεγόταν τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1981, πέτυχε σε διαγωνισμό που οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την επόμενη χρονιά προσλήφθηκε στο Λουξεμβούργο, στην Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας.
Από τον Ιούλιο του 2010, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γερμανού κ. Klaus Welle, αποσπάστηκε  στο Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, υπεύθυνος για την πληροφόρηση και προώθηση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Hans-Gert Pöttering τον έχει βραβεύσει με το ανώτερο μετάλλιο (χρυσό) για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο Θεσμικό Όργανο κατά τη διάρκεια της θητείας του.
Έχει σπουδάσει Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία στη Γαλλία. Μιλάει γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Το 1993 με μερικούς άλλους λάτρεις της Κρήτης δημιούργησαν το Σύλλογο Κρητών Λουξεμβούργου. Είναι μέλος του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Εταιρείας Φίλων Νίκου Καζαντζάκη (Παράρτημα Λουξεμβούργου) και Επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Λουξεμβούργου.
Το καλοκαίρι του 2008 εκλέχτηκε στο Ρέθυμνο Πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών (www.pask.edc.uoc.gr), που είναι και το Ανώτατο Όργανο των Κρητών της Διασποράς. Κορυφαία στιγμή της  θητείας του η οργάνωση του Συνεδρίου (www.cretanscongress.gr) που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Νικόλαο το καλοκαίρι του 2010 με την παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδας κ. Γιώργου Παπανδρέου καθώς και του Προέδρου της Βουλής κ. Φίλιππου Πετσάλνικου.
Στις δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, οι δημότες του Ηρακλείου τον τίμησαν με την ψήφο τους και τον εξέλεξαν Δημοτικό Σύμβουλο στον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο Ηρακλείου. Στις 11 Ιανουαρίου 2011, ο Δήμαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης τον τίμησε αναθέτοντάς του το αξίωμα του Αντιδημάρχου με τις εξής αρμοδιότητες: Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Ποιότητα Υπηρεσιών και Επιμόρφωση Προσωπικού. Είναι παντρεμένος και έχει τρία αγόρια.

Πηγή 13ο Τεύχος Ην-Ων

Written by