Μαρίνα χωρητικότητας 200 σκαφών στη Σητεία

«Στην πολεοδόμηση 4,5 χιλ. στρεμμάτων για κύρια και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και στην ολοκλήρωση του Αεροσταθμού του Αεροδρομίου Σητείας προχωρά ο Δήμος της Σητείας» υπογραμμίζει σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο Δήμαρχος της Σητείας κ. Νίκος Κουρουπάκης.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι το έργο του Αεροδρομίου -διευκρίνισε- για να μπορεί να δεχθεί πτήσεις από το εξωτερικό και του Λιμανιού για την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων. Έχουμε προχωρήσει τη μελέτη για τη βελτίωση της μικρής Μαρίνας για την εξυπηρέτηση 200 σκαφών αναψυχής. Επίσης προωθούμε την ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ και τη βελτίωση του οδικού δικτύου.
Ερ. Ποια είναι η αναπτυξιακή στρατηγική του Δήμου Σητείας;
Απ. Η αναπτυξιακή στρατηγική της περιόδου 2007 – 2010 για το δήμο Σητείας όπως αυτή έχει ήδη αποτυπωθεί στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου μας, και η ιεράρχηση των Γενικών Στόχων και των Αξόνων Προτεραιότητας, δηλαδή του συνόλου των παρεμβάσεων που συνθέτουν τα μέσα για την επίτευξη των στόχων, βασίζεται στην αναπτυξιακή φυσιογνωμία του δήμου όπως διαμορφώνεται από τη σημερινή ταυτότητα της πόλης και τον ιδιαίτερο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο νέο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί.
Στην σύγχρονη, χωρίς σύνορα, οικονομία οι δήμοι αναδεικνύονται σημαντικότεροι των εθνικών κρατών για την επιλογή του τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και την αναζήτηση  θέσεων εργασίας, υπηρεσιών και τρόπων ζωής για τους πολίτες.
Οι δημοτικές αρχές είναι πλέον σε θέση να αναπτύσσουν μια πλατιά συμμαχία που εργάζεται για την ανάπτυξη του δήμου, επιτυγχάνοντας την ευρεία συναίνεση εκπροσώπων του ιδιωτικού, κοινωνικού και δημόσιου τομέα για τη δημιουργία ενός αναπτυξιακού οράματος.
Ο Δήμος Σητείας, ως ο αμεσότερος εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας, λειτουργεί καθοριστικά στο πλαίσιο όλων των παραπάνω εξελίξεων, με μοναδικό γνώμονα την αποτελεσματική και ποιοτική παροχή υπηρεσιών στους δημότες και την προώθηση των ευρύτερων συμφερόντων του δήμου.
Σήμερα και μετά από μία περίοδο στασιμότητας στα μεγάλα έργα, έχουν ξεκινήσει αναζωογονητικές παρεμβάσεις στις υποδομές ενώ παράλληλα υλοποιούνται από το δήμο Σητείας σημαντικότατα έργα, που αναμένεται να αλλάξουν την εικόνα και να βελτιώσουν τις προοπτικές του δήμου.
Συστατικό στοιχείο και βασική παράμετρος της ανάπτυξης του Δήμου, ως μικρού μεγέθους δήμου στην ανατολικότερη μεριά της Κρήτης, της Ελλάδας και της Ευρώπης, είναι ο τοπικός στρατηγικός σχεδιασμός που θα οδηγήσει την προσαρμογή της περιοχής στις εξελίξεις και στα νέα δεδομένα, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που έχουν προδιαγραφεί, την άρση των τυχόν περιορισμών που υπάρχουν και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Δήμος Σητείας.
Ο γενικός στρατηγικός στόχος του Δήμου Σητείας κατά την επόμενη περίοδο βασίζεται στο τετράπτυχο:
Ανάπτυξη – Συνοχή – Προστασία του Περιβάλλοντος
– Ανταγωνιστικότητα
«Όραμά μας αποτελεί η συμβολή – συνδρομή του Δήμου
• στην εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, της οικονομικής ευημερίας και απασχολησιμότητας του πληθυσμού,
• στην εξασφάλιση της ποιότητας ζωής, με την υιοθέτηση μοντέλου αειφόρου ανάπτυξης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος,
• στην ανάδειξη του πολιτιστικού – πολιτισμικού αποθέματος της περιοχής».
Η στρατηγική αυτή επιδίωξη προσβλέπει στην «ανάδειξη του Δήμου Σητείας σε σύγχρονη πόλη, μια πόλη ανοικτή, λειτουργική και ελκυστική, με αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής των πολιτών και παροχή διευρυμένων υπηρεσιών από μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση». Αυτό είναι το αναπτυξιακό όραμα του δήμου Σητείας για τη νέα προγραμματική περίοδο. Είναι δεδομένο ότι η επίτευξη του αναπτυξιακού αυτού οράματος υπερβαίνει τη χρονική περίοδο αναφοράς της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και εκτείνεται χρονικά.
Ερ. Ποια είναι η οικονομική ζωή της Σητείας;
Απ. Η οικονομία της επαρχίας στηρίζεται κυρίως στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή.
Η βιοτεχνική ανάπτυξη, το εμπόριο, η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα, οι υπηρεσίες αποτελούν επίκεντρο της αναπτυξιακής προσπάθειας των φορέων του Δήμου. Σητείας.
Σημαντικός άξονας ανάπτυξης με ταχύτατους ρυθμούς στα τελευταία χρόνια είναι η τουριστική βιομηχανία με μικρά και μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα υψηλών προδιαγραφών.
Ο Δήμος εστιάζει το ενδιαφέρον του στην ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων, και κατά συνέπεια των ευρημάτων της αρχαιολογικής έρευνας, στην οργανωμένη και οικολογική χρησιμοποίηση του περιβάλλοντος, στο ειδυλλιακό φυσικό τοπίο της Σητειακής γής και στον παραδοσιακό χαρακτήρα της Σητειακής ζωής. Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η πολύπλευρη προσέγγιση του «απαιτητικού επισκέπτη» και η καλύτερη δυνατή προβολή της πολιτισμικής κληρονομιάς και των αγαθών της Σητειακής γης.
Ερ. Τι έργα έχουν προγραμματισθεί για να τονωθεί τουριστικά η Σητεία;
Απ. Η ανάπτυξη του τουρισμού είναι προτεραιότητα γι΄αυτό προωθούμε και  έργα περιβάλλοντος, την ανάδειξη των ιδιαίτερου κάλλους τοπίων, όπως είναι οι φυσιολατρικές διαδρομές, η προσπελασιμότητα σε φαράγγια καθώς και η αισθητική αναβάθμιση των χωριών και της πόλης με αναπλάσεις και δενδροφυτεύσεις.
Ήδη  έχουν ενεργοποιηθεί αρκετές εταιρίες με αγροτουριστικά καταλύματα και μέσω της αναπτυξιακής εταιρείας των Δήμων συμμετέχουμε σε εκθέσεις τουρισμού και έχουν εκδοθεί ενημερωτικά έντυπα.
Ο Δήμος Σητείας μαζί με άλλους δήμους έχουμε υποβάλει πρόταση στο Interreg III  για το θαλάσσιο τουρισμό και πιστεύουμε ότι με την υλοποίηση των αναμενόμενων μεγάλων επενδύσεων στην ΠΕΡΠΟ του Δήμου καθώς και την πράσινη ενέργεια θα τονωθεί σημαντικά η τουριστική κίνηση.
Ερ. Ποια είναι η ιστορία της Σητείας;
Απ. Η πόλη της Σητείας πιθανώς ταυτίζεται με την κλασική και ελληνιστική Ητεία ή Ήτιδα ή Σηταία, πατρίδα του φημισμένου Μύσωνα, ενός από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας, αλλά και του Βιτσέντζου Κορνάρου, ποιητή του Ερωτόκριτου.
Κάποιοι απορρίπτουν αυτήν την άποψη και αναζητούν την αρχαία πόλη της Σητείας σε άλλες τοποθεσίες όπου δηλαδή υπάρχουν ερείπια Μινωικών οικισμών.
Είναι βέβαιο ότι η βυζαντινή πολιτεία της Σητείας βρίσκεται κάτω από τη σύγχρονη πόλη.
Η πολιτεία της Σητείας έζησε μεγάλες περιπέτειες. Το 1508 φοβερός σεισμός έπληξε την πόλη και προξένησε μεγάλες καταστροφές. Προτού ακόμα επιορθωθούν οι ζημιές του σεισμού αυτού οι επιδρομές του φοβερού Μπαρμπαρόσα ερήμωσαν τα Σητειακά παράλια. Το1538 επιτέθηκε εναντίον της πόλεως της Σητείας και σκόρπισε τον όλεθρο και την καταστροφή. Πολλοί πιστεύουν πως η πόλη εγκαταλείφθηκε τότε ολοκληρωτικά, πράγμα που μάλλον στερείται αλήθειας. Το 1648 οι Τούρκοι πολιόρκησαν την Σητεία. Η ενετική φρουρά της πόλης αμύνθηκε μέχρι το 1651 οπότε φαίνεται με την αποχώρηση της φρουράς ακολούθησε από την ίδια η καταστροφή των τειχών και των σπουδαιότερων κτισμάτων.
Η Σητεία ξαναχτίστηκε πάνω στα ερείπιά της το 1870. Το ρυμοτομικό σχέδιο ήταν του Αβνή Πασά και η νέα πόλη προς τιμή του ονομάστηκε «Αβνιέ», ονομασία που μόνο οι Οθωμανοί συνήθιζαν ενώ οι Έλληνες την έλεγαν Σητεία, ενώνοντας έτσι τους κρίκους της σπασμένης αλυσίδας στην ιστορία της.
Με την ανακατάληψή της από τους βυζαντινούς αναδείχτηκε σε σημαντικό εμπορικό λιμάνι του Βυζαντίου, με έντονη εμπορική δραστηριότητα, χαρακτήρα που κράτησε και στα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας.
Οι Βενετοί ονομάζουν τη Σητεία: «maximum statum et lumen ejiusdem insulae» δηλαδή «Μέγιστο σταθμό και φως του νησιού» και την καθιστούν κύριο εμπορικό σταθμό του Regno di Candia στο σταυροδρόμι της Ανατολής και της Αφρικής.
Για να σταθεροποιήσουν την κυριαρχία τους οι Βενετοί χτίζουν πολλά φρούρια σε διάφορα σημεία στρατηγικής σημασίας, τα οποία μπορεί να θαυμάσει ακόμη και σήμερα ο επισκέπτης
Ερ. Ποιοι είναι οι ιστορικοί χώροι;
Απ. Όλες οι ιστορικές περίοδοι έχουν αφήσει έντονα τα σημάδια τους στη γη της Σητείας. Μετά το σβήσιμο της μινωικής λάμψης η χώρα των Πραισίων συνέχισε μέσα σε εχθρικό περιβάλλον, αυτό των κατακτητών Δωριέων, τη μινωική της πορεία μέχρι που καταστράφηκε από την ισχυρή πόλη των Ιεραπυτνίων. Την ελληνική και ελληνιστική περίοδο διαδέχτηκε η ρωμαιοκρατία, αφήνοντας κι αυτή τα δικά της σημάδια. Οι ρωμαϊκές ιχθυοδεξαμενές, το ρωμαϊκό θέατρο στο Κουφονήσι, και άλλα ερείπια δείχνουν το πέρασμα των Ρωμαίων και τη σπουδαιότητα της επαρχίας κατά τους χρόνους αυτούς.
Η βυζαντινή περίοδος που ακολουθεί, σκαλίζει στο σώμα της περιοχής νέα φρούρια, καινούργιους οικισμούς, σπουδαία λιμάνια, μεγάλες και μικρές κατάγραφες εκκλησίες. Όσο κι αν αποτελούν εύκολη λεία πειρατών και ληστών η σητειακή γη και τα χωριά της συνεχίζουν μια πολιτισμική πορεία αδιάκοπη και σημαντική. Οι βενετσιάνοι -νέοι κύριοι του τόπου- θάβουν την προηγούμενη ιστορία κάτω από τα θεμέλια των δικών τους κτισμάτων και φροντίζουν να σφραγίσουν κι αυτοί ανεξίτηλα το πέρασμά τους.
Το φρούριο της Καζάρμας, οι διάσπαρτοι φεουδαρχικοί πύργοι, τα λαμπερά οικοδομήματα, οι νέοι οικισμοί που χτίζονται πάνω σε παλιούς ερειπωμένους, οι vigiliae και οι βάρδιες, τα μεγάλα αρχοντικά και οι πλούσιες επαύλεις, τα ισχυρά τείχη και τα πρόχειρα τειχίσματα, όλα αυτά είναι σημάδια μιας μακρόχρονης βενετσιάνικης εγκατάστασης που μπορεί να συναντήσει ο καθένας στο διάβα του.
Το ίδιο συνέβη και με τους διαδόχους των Βενετσιάνων, Οθωμανούς. Μόνο πως από αυτούς δεν έχουν απομείνει σημαντικά έργα πολιτισμού. Η ιστορία τους διατηρείται κυρίως σε γραπτά μνημεία, στα ονόματα των χωριών και των τοπωνυμίων στις ζωντανές παραδόσεις και στις λαϊκές ιστορίες που βρίσκονται βαθιά χαραγμένες στη μνήμη του σητειακού λαού. Για την ανάδειξη του πολιτιστικού – πολιτισμικού αποθέματος της Σητείας η κ. Κατερίνα Ζερβάκη, (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δήμου Σητείας και Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου) υπογράμμισε:
Η Σητεία, «Η αρχαία πύλη της Ανατολής», πατρίδα του σοφού Μύσωνα ποτισμένη από το λογοτεχνικό οίστρο του Κορνάρου, τη μουσική αύρα του Καλογερίδη και τη βαθύπνοη ρίμα του Ανταίου, αξιολογείται στη διαχρονική της πορεία ως η κοιτίδα του αρχαιότερου ευρωπαικού πολιτισμού της Ανατολικής Μεσογείου, ως η κοιτίδα μιας ιδιαίτερης κουλτούρας που αντανακλάται στο ήρεμο ψυχισμό των κατοίκων της με εμφανή τα χαρακτηριστικά της αυθεντικότητας, του λυρισμού και του πηγαίου ταλέντου.
Αυτή η πόλη οικοδομεί και χαίρεται το παρόν της και προσδοκά με αισιοδοξία το μέλλον της. Μπορεί και πρέπει να καλλιεργήσει και να ενισχύσει περαιτέρω το πολιτιστικό της απόθεμα ώστε να αναδειχθεί εστία πνευματικών αναζητήσεων, εστία μελέτης και έρευνας της Κρητικής γλώσσας (Λεξικό Ιδιωματισμών Κρητικής Διαλέκτου – Περιοχής Σητείας του Ν. Γαρεφαλάκη) και της Κρητικής Λογοτεχνίας (Κέντρο Ερευνών και Μελετών «Βιτσέντζος Κορνάρος»), σταθερός και μόνιμος τόπος διεξαγωγής επιστημονικών συναντήσεων ή διοργάνωσης επιστημονικών σεμιναρίων με αντικείμενο το πλούσιο πολιτιστικό της υπόβαθρο (λογοτεχνία – μουσική) όπως το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο που οργανώθηκε το καλοκαίρι του 2009 με θέμα «Ο κόσμος του Ερωτόκριτου και ο Ερωτόκριτος στον κόσμο» και απέσπασε τις θετικότερες κριτικές.
Αξιοποιήσιμες επιπλέον προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό είναι η καίρια γεωπολιτική της θέση, η συχνή, τακτική σύνδεσή της (αεροπορική – ακτοπλοϊκή) με μεγάλα αστικά κέντρα καθώς και η δυνατότητα συνένωσης και συνύπαρξης πολλών διάσπαρτων δημιουργικών δυνάμεων.
Με βάση τα παραπάνω φιλόδοξη προοπτική  αλλά στόχος και όραμα του Δήμου Σητείας είναι η διεκδίκηση ίδρυσης και λειτουργίας Πανεπιστημιακής Σχολής, σχολής ΤΕΙ και άλλων μορφωτικών ιδρυμάτων αφού σ’ αυτό συμβάλλουν η ποιότητα ζωής αλλά και η αναπτυξιακή δυναμική της πόλης.
Ο Δήμος Σητείας έχει το δικαίωμα μιας τέτοιας διεκδίκησης, ως απόδειξη ενδιαφέροντος της Πολιτείας για την ανάπτυξη μιας ακριτικής και απομακρυσμένης αλλά όχι απομονωμένης πόλης που δεν πρέπει να φαίνεται σαν απλή ένδειξη στο γεωγραφικό χάρτη της Ελλάδας.
Το όνομά της μπορεί και πρέπει να αναδειχθεί συνώνυμο μιας ιδιαίτερης πνευματικότητας. Στη Σητεία όπου, κατά τον Όμηρο, κατοίκησαν «μεγαλόψυχοι Ετεόκρητες» και όπου στους αιώνες που διαβήκανε γεννήθηκαν μεγαλόψυχοι και ήρεμοι τεχνίτες του λόγου και της μουσικής, και όπου πλανιέται ακόμη ζωντανός και σπινθίζει μέσα στη χειμαρρώδη ροή της σύγχρονης νοοτροπίας ο λόγος του Κορνάρου με τη μελωδικότητα, τη λαγαρότητα και  τον ερωτισμό του, έχουμε χρέος να υψώσουμε νησίδες πολιτισμικής δράσης που θα πιστώσουν άσφαλτα και θα ανανεώσουν την πολιτισμική μας ταυτότητα.
Συμπερασματικά, η οριοθέτηση ενός τέτοιου στόχου και η προσπάθεια για την κατάκτησή του είναι ηθική επιταγή και βαθύτατη ανάγκη γιατί συνδέει ένα λαμπρό παρελθόν με ένα στέρεο παρόν και οδηγεί σ ένα εντελέστερο μέλλον».

Βιογραφικό
Ο Νίκος Κουρουπάκης γεννήθηκε στη Σητεία το 1951 και σπούδασε στη Φυσικομαθηματική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Εξελέγη για πρώτη φορά Δήμαρχος το 1990 και για τρεις συνεχόμενες τετραετίες παρέμεινε σ’ αυτή τη θέση. Επανεξελέγη το 2006. Σαν Δήμαρχος επεκτείνει την πολιτική του δράση.
• Συμμετείχε στο Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Λασιθίου από το 1991 – 1998 και από το 1999 μέχρι το 2002 διετέλεσε Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Λασιθίου.
• Εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Λασιθίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, από το 1994 μέχρι το 1999.
• Διετέλεσε μέλος του Δ. Σ. του Περιφερειακού Ταμείου Κρήτης από το 2000 μέχρι το 2002.
• Διετέλεσε πρόεδρος του Σ.Ε.Δ.Η.Κ. (Συνδέσμου 60 ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης) από το 2000 μέχρι το 2002.
Επιπλέον διετέλεσε:
• Αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λασιθίου των Δήμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
• Μέλος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.
• Μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» που εδρεύει στα Χανιά.
• Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Παναγία Ακρωτηριανή» της Μονής Τοπλού από το 1992 μέχρι σήμερα.
Είναι Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών (ΑΚΙΠΟ) που αριθμεί 150 μέλη και εκδίδει εφημερίδα με τίτλο «ΝΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Πηγή 9ο Τεύχος Ην-Ων

Written by