Συνεργασία Κρητών και ξένων επιχειρηματιών

Την συνεργασία των τοπικών ελληνικών επιχειρήσεων της Κρήτης με ξένους επιχειρηματίες προωθεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου μέσω του Κέντρου Υποδοχής Επενδυτών Νομού Ηρακλείου, υπογράμμισε σε συνέντευξη της στο «Ην-Ων» η Νομάρχης Ηρακλείου κ. Βαγγελιώ Σχοιναράκη – Ηλιάδη.
Παρέχουμε -συνέχισε- την δυνατότητα πληροφοριών και στήριξης των τοπικών και ξένων ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Επίσης αναφέρθηκε στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τόνισε ότι «ο δρόμος για την ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως είναι η ηλιακή, αιολική, γεωθερμική και υδροηλεκτρική. Ήδη υπάρχουν αιτήσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα από πολλούς τοπικούς επιχειρηματίες».
Επιπλέον διευκρίνισε ότι το πρώτο μέλημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου είναι η προστασία, η αξιοποίηση και η σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.
Ερ. Εκτός από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Χωρικής Ενότητας Κρήτης – Νήσων Αιγαίου 2007- 2013, τι άλλα αναπτυξιακά σχέδια για τις εταιρίες προτείνει η Νομαρχία Ηρακλείου;
Απ. Ο ρόλος  της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης είναι να διαμορφώσει και να εφαρμόσει εκείνες τις πολιτικές που θα οδηγούν στην ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη του νομού. Εμείς  έχουμε διαμορφώσει και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε, σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος, ευρωπαϊκούς και άλλους φορείς, το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλέιου, με συγκεκριμένα έργα που πρέπει να υλοποιηθούν σε όλους τους τομείς ανά Διεύθυνση της Νομαρχίας  και συγκεκριμένο χρηματοδοτικό φορέα.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώνονται για όλες τις εξελίξεις που τρέχουν τόσο στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται όσο και γενικότερα, διότι μπορεί να προκύπτουν  ευκαιρίες και δυνατότητες συνεργασίας ή άλλες ωφέλειες. Η νομαρχία παρέχει τέτοια πληροφόρηση και είμαστε πάντα ανοιχτοί στη συνεργασία με τον επιχειρηματικό κόσμο για την οικονομική ανάπτυξη του νομού.
Ερ. Με ποιο τρόπο θα βοηθηθούν οι εξαγωγικές εταιρίες προκειμένου να μπορούν να ανταγωνισθούν τις αντίστοιχες ξένες κλαδικές επιχειρήσεις;
Απ. Η δικτύωση των επιχειρήσεων είναι ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας, καθώς και βελτιώνεται η πληροφόρηση, διευκολύνονται οι προμήθειες, δημιουργούνται οικονομίες κλίμακας και η θέση τους στην αγορά (τοπική, εθνική και διεθνή) γίνεται πιο ανταγωνιστική. Εμείς, έχοντας πλήρη επίγνωση των μεγάλων ωφελειών που προκύπτουν, στηρίζουμε κάθε ανάλογη προσπάθεια δικτύωσης των τοπικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, αλλά αναλαμβάνουμε και οι ίδιοι τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως με την έκδοση οδηγού επιχειρήσεων παραδοσιακών προϊόντων.
Ερ. Υπάρχει ενδιαφέρον από Έλληνες και ξένους επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε επενδύσεις στην Κρήτη. Τι μέτρα έχει πάρει η Νομαρχία Ηρακλείου προκειμένου να υπάρξει συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις;
Απ  Στην Νομαρχία Ηρακλείου μας λειτουργεί το Κέντρο Υποδοχής  Επενδυτών του νομού, με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και τη μείωση των χρόνων απόκρισης της διοίκησης στην έκδοση αδειών. Γενικότερα, σε όλες τις σχετικές δραστηριότητες της Νομαρχίας, όπως είναι η συστηματική πολιτική μας για την προβολή του νομού, η συμμετοχή μας σε εκθέσεις του εξωτερικού, οι επαφές μας με αξιωματούχους ή άλλους φορείς του εξωτερικού, η έκδοση ενημερωτικού υλικού κτλ, προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ο νόμος μας συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα για επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής μας για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και ότι οι τοπικές επιχειρήσεις είναι πολύ αξιόλογες, δυναμικές και εξωστρεφείς και η συνεργασία μαζί τους  θα είναι προς αμοιβαίο όφελος.
Ερ. Τι μέτρα έχει πάρει η Νομαρχία Ηρακλείου προκειμένου να προστατευθεί ο υδάτινος πλούτος εν όψει των καιρικών αλλαγών στην Κρήτη τα επόμενα χρόνια;
Απ. Πρώτο μας μέλημα είναι η προστασία, η αξιοποίηση και η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων. Διεκδικούμε μέσα από το πρόγραμμά μας την υλοποίηση και ολοκλήρωση έργων φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών, όπως της Πλακιώτισσας, Άνω Ασιτών Πρινιά, Αμιρών Αγίου Βασιλείου Καλαμίου και των αρδευτικών έργων «Αξιοποίηση του φράγματος Φανερωμένης» και « Αξιοποίηση των υδατικών πόρων του Πλατύ Ποταμού». Πέρα όμως από συγκεκριμένα έργα που πρέπει να γίνουν, χρειάζεται υψηλός βαθμός συνειδητοποίησης  από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και από κάθε μεμονωμένο πολίτη αναφορικά με τη μεγάλη σημασία που έχει η εξοικονόμηση νερού.
Ερ. Πόσο η αλλαγή του περιβάλλοντος  θα επηρεάσει την παραγωγή του νομού Ηρακλείου τα επόμενα χρόνια;
Απ. Η ανάπτυξη ή θα είναι βιώσιμη ή δεν θα υπάρξει καθόλου. Ο μόνος λοιπόν δρόμος για την βιώσιμη ανάπτυξη είναι η αξιοποίηση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική. Για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας ήδη τοπικοί επιχειρηματίες έχουν κάνει αίτηση να ενταχθούν στο αντίστοιχο πρόγραμμα. Το νησί μας έχει αναξιοποίητα αποθέματα τέτοιων πηγών και εμείς προωθούμε και στηρίζουμε έργα υποδομών σε αυτούς τους τομείς.
Οι επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία και η στήριξη των επιχειρήσεων αλλά και των ιδιωτών που χρησιμοποιούν ήπιες μορφές ενέργειας είναι απολύτως απαραίτητες και εκεί πρέπει να κατευθυνθούν οι πολιτικές του κράτους, της αυτοδιοίκησης, των πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων. Αν δράσουμε από τώρα με το μυαλό μας στο μέλλον, πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
Ερ. Ποια είναι τα σχέδια για την ενίσχυση της πολιτιστικής ζωής του νομού;
Απ. Ο πολιτισμός για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου είναι πρώτης προτεραιότητας. Έχουμε δεσμευθεί να εργασθούμε με όλες τις δυνάμεις μας και σε συνεργασία με τους ανθρώπους του πνεύματος, της τέχνης, της επιστήμης και του πολιτισμού, για να αναδείξουμε και να εδραιώσουμε τη θέση του Νομού Ηρακλείου και της Κρήτης ως ενός διεθνούς κέντρου πολιτισμού. Από τις πρώτες αποφάσεις που πήραμε ως Νομαρχιακή Αρχή, κάνοντας πράξη τις δεσμεύσεις μας, ήταν η σύσταση Νομαρχιακού Οργανισμού Πολιτισμού και Επιμόρφωσης Ηρακλείου. Οι  δράσεις μας εκτείνονται από την ίδρυση χορωδίας και συμφωνικής ορχήστρας της Νομαρχίας, μέχρι την υποστήριξη εκδόσεων, κινηματογραφικής ταινίας, κάθε είδους πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων κτλ. Αυτό που επιδιώκουμε είναι η υποστήριξη, η ανάδειξη και η προβολή των μορφών τέχνης, αλλά και των Ηρακλειωτών δημιουργών που δραστηριοποιούνται σε αυτές, ώστε να έχουν οι συμπολίτες μας πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες επαφής με τους σύγχρονους δημιουργούς και τα έργα τους

Βιογραφικό
Η Βαγγελιώ Σχοιναράκη – Ηλιάδη γεννήθηκε στο Πετροκεφάλι Καινουργίου Κρήτης το 1959. Τρίτο παιδί πολύτεκνης οικογένειας με πατέρα μετανάστη στη Γερμανία.
Είναι παντρεμένη με το δάσκαλο Γιώργο Σχοιναράκη και έχουν δύο παιδιά, το Μιχάλη (πτυχιούχο του Πανεπιστημίου Πειραιά, Τμήμα Ναυτιλιακών) και τη Μαρία (φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής).
Το επάγγελμα της είναι Δασκάλα είναι πτυχιούχος Παιδαγωγικής Ακαδημία και υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνιολογίας Παντείου Πανεπιστημίου.
Εκλέγεται Βουλευτής Ηρακλείου Κρήτης με το ΠΑΣΟΚ από το 2000 και είναι:
Κοσμήτορας στο Προεδρείο της Βουλής (Μάρτιος 2004 – σήμερα) .
Αναπληρώτρια Συντονίστρια Μορφωτικών Υποθέσεων του ΠΑΣΟΚ από το Μάρτιο 2005
Μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (2000 – 2004 και 2004 – σήμερα).
Μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού (2005 – σήμερα)
Πρόεδρος της Επιτροπής Ορθοδοξίας και Θρησκευμάτων της Βουλής (2001 – 2004)
Μέλος του Προεδρείου της ΚΟ ΠΑΣΟΚ (2002 – 2004).

Πηγή 2ο τεύχος Ην-Ων

Written by