Υποαλλεργικό το γίδινο γάλα

16ο τεύχος Ην-Ων

«Το γίδινο γάλα σε σχέση με το αγελαδινό, σύμφωνα με αρκετές κλινικές έρευνες είναι υποαλλεργικό» επισημαίνει με δηλώσεις του ο αναπληρωτής καθηγητής και Διευθυντής στο Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολή του ΑΠΘ Γιώργος Αρσένος.
Ακόμη υπογραμμίζει «Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη σε πληθυσμό γιδιών όπου κατέχει το 47,6% της ΕΕ».
Στο πλαίσιο αυτό έχουν προταθεί μια σειρά από μέτρα, όπως: η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη βελτίωση του επιπέδου τεχνικοοικονομικών γνώσεων των εκτροφέων παραγωγών και μεταποιητών για τον κλάδο της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας και η αναβάθμιση των παρεχόμενων, τοπικά, υπηρεσιών από δημόσιες υπηρεσίες για στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής ανάπτυξης, με απώτερο στόχο τη δημιουργία «δικτύων» που θα περιλαμβάνουν παραγωγικές μονάδες και επιχειρήσεις υποστήριξης πρωτοβουλιών δημιουργίας και λειτουργίας αγροτικών επιχειρήσεων».
Επίσης, προτείνεται η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, με έμφαση στα βιολειτουργικά τρόφιμα ώστε να επιτευχθεί άμεση υποστήριξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την ανάπτυξη συστάδων αιγοπροβατοτροφίας. Ακόμη, η δημιουργία προτύπων μοντέλων ανάπτυξης αιγοπροβατοτροφικών επιχειρήσεων και μεταποιητικών μονάδων.
Σημαντική, επίσης, είναι η διαδραστική συνεργασία παραγωγών, μεταποιητών και επιστημονικού δυναμικού ώστε να λειτουργούν ως ένα οργανωμένο σύνολο στη διάδοση καλών πρακτικών και την κωδικοποίηση προτάσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας.

Επιστροφή στο 16ο τεύχος Ην-Ων