Νέα προγράμματα υγείας και περίθαλψης

1ο τεύχος Ην-Ων

Ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας και περίθαλψης προσφέρει η ασφαλιστική εταιρία General Union Health S.A. Πρόκειται για την νεώτερη ασφαλιστική επιχείρηση του Ομίλου General Union.
Σκοπός της νέας εταιρίας είναι η συνολική κάλυψη των αναγκών του ανθρώπου με διευρυμένες ασφαλιστικές  παροχές σε θέματα υγείας, περίθαλψης και ατυχημάτων, σε συνεργασία με την διεθνούς φήμης εταιρία BUPA International. Η αγγλική επιχείρηση είναι παγκοσμίως γνωστή  γιατί καλύπτει όλα τα έξοδα των νοσοκομείων και της περίθαλψης σε μεγάλα όρια.
Οι εταιρίες του Ομίλου δραστηριοποιούνται σε όλους τους γενικούς κλάδους όπως για την κάλυψη της κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης, του αυτοκινήτου, νομικής προστασίας, οδικής βοήθειας κ.α
Ειδικότερα οι κλάδοι ασφάλισης είναι:
– Αυτοκινήτων
– Περιουσίας
– Διαφόρων ατυχημάτων
– Προσωπικών ατυχημάτων
– Μεταφορών
– Τεχνικών ασφαλίσεων
– Εγγυήσεων
– Γενικής Αστικής Ευθύνης
– Σκαφών Αναψυχής
– Νομικής Προστασίας
– Οδικής Βοήθειας
Ενδεικτικά η Γενική Αστική Ευθύνη καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη από λάθη και παραλείψεις που προέρχονται από κάθε προσωπική – επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα του ασφαλισμένου, με ασφαλίσεις όπως:
Ασφάλιση Οικογενειακής Αστικής Ευθύνης
Αστική Ευθύνη Καταστημάτων Επιχειρήσεων
Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων
Αστική Ευθύνη Μηχανημάτων Έργου
Αστική Ευθύνη Ξενοδοχείων / Ενοικιαζόμενων Δωματίων
Αστική Ευθύνη Φροντιστηρίων, Νηπιαγωγείων & Παιδικών Σταθμών
Αστική Ευθύνη Ανέγερσης Οικοδομών
Αστική Ευθύνη Τεχνικών Έργων
Αστική Ευθύνη Διαχειριστή
Αστική Ευθύνη Συντηρητή Ανελκυστήρων
Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών – Φαρμακοποιών: Καλύπτει σφάλματα ή παραλείψεις του Ιατρού
-Φαρμακοποιού ή βοηθών του  κατά την άσκηση των καθηκόντων του(ς).
– Προσωπικό Ατύχημα: Η κάλυψη προσωπικού ατυχήματος διασφαλίζει την οικονομική σταθερότητα
του ασφαλισμένου μας και της οικογένειάς του σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή.
– Σκαφών Αναψυχής: Καλύπτει την εκ του νόμου Αστική Ευθύνη του ασφαλιζόμενου για Σωματικές Βλάβες – Υλικές Ζημίες που θα προκαλέσει το σκάφος σε τρίτους, καθώς και το ίδιο το σκάφος.
– Κλάδος Μεταφορών: Ο κλάδος Μεταφορών αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία του Ομίλου, με πολυετή εμπειρία στον χώρο, προσφέρει στους συνεργάτες άμεσα λύσεις για οποιαδήποτε απαίτηση έχει ο πελάτης.
– Κλάδος  Εγγυήσεων: Η General Union ΑΕΕΓΑ (εταιρία του Ομίλου) παρέχει υπηρεσίες και καλύψεις που μόνο μεγάλοι ασφαλιστικοί οργανισμοί κύρους μπορούν να προσφέρουν. Γι΄ αυτό είναι μία από τις λίγες ελληνικές εταιρίες που έχει  την άδεια να δραστηριοποιείται στον κλάδο. Ο κλάδος τελωνειακών εγγυήσεων καλύπτει από οποιαδήποτε αιτία απώλεια δασμών ή φόρων από εμπορεύματα που είναι αποθηκευμένα σε τελωνειακούς χώρους ή διακινούνται από χώρες εκτός  της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
– Κλάδοι Χρηματικών Απωλειών – Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού:  Συμπληρωματικά με την κάλυψη Πυρός, οι κλάδοι Χρηματικών Απωλειών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού  δίνουν την δυνατότητα στους συνεργάτες μας, να δημιουργήσουν ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη για οποιαδήποτε επιχείρηση, σε ανταγωνιστικό κόστος και  με ανταγωνιστικούς όρους και προϋποθέσεις.
Επίσης έχοντας πλήρη γνώση της ανάγκης που έχει ο άνθρωπος να νιώθει ασφαλής, ο Όμιλος της General Union προσφέρει στην αγορά εξειδικευμένα προγράμματα που καλύπτουν τις πολλαπλές απαιτήσεις του ασφαλισμένου.
Αυτό σημαίνει ότι συνεχίζει με άξονα τα βασικά χαρακτηριστικά της μέχρι τώρα στρατηγικής του:
– Πολιτική προσανατολισμένη στον άνθρωπο.
– Ενδυνάμωση του στελεχιακού δυναμικού και των συνεργασιών του.
– Αποτελεσματικός χειρισμός και των πιο δυσμενών οικονομικών συγκυριών.
– Συνεχής διεύρυνση των υπηρεσιών που παρέχει στους ασφαλισμένους του.
– Δημιουργία, όλο και πιο σύγχρονων και εξελιγμένων καλύψεων.
Η ιστορία του Ομίλου
Το 1981 ιδρύεται η ασφαλιστική εταιρία GENERAL UNION ΑΕΕΓΑ. Το χρονικό σημείο που τη συνδέει με την ιστορία του Ομίλου είναι το έτος 1986, όταν τη διοίκηση της εταιρίας, ανέλαβε ο αείμνηστος Γρηγόρης Διαμαντόπουλος,  ο οποίος ήταν μία ξεχωριστή προσωπικότητα και ένα από τα πιο σημαντικά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, με επιχειρηματικό όραμα και σύγχρονο τρόπο σκέψης.
Το έργο σου συνεχίζει σήμερα ο γιος του κ. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου.
Ο κ. Γ. Διαμαντόπουλος, έφερε  νέες σύγχρονες ιδέες ασφάλισης και διοίκησης στον Όμιλο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στις 5 πρώτες θέσεις στης ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς γενικών ασφαλίσεων, από άποψη παραγωγής.
Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του ομίλου έγινε το 1993  με την ίδρυση της GENERAL TRUST ΑΕΕΓΑ.
Το 2000 όμως αποτελεί έτος σταθμό και προσδιορίζει οριστικά τις κατοπινές εξελίξεις. Ο Όμιλος είναι μια πραγματικότητα και υποδέχεται την νέα χιλιετία, ανοίγοντας σε όλα τα επίπεδα νέους ορίζοντες.
Ξεκινά η έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου (εφημερίδα) General Union Group News και το 2001 δημιουργείται το site του Ομίλου www.gug.gr που εξελίσσεται σε ένα δικτυακό τόπο αμφίδρομης επικοινωνίας, αλλά και εξυπηρέτησης των  πελατών.
Το 2001, ο Όμιλος μεταφέρεται στα νέα κεντρικά ιδιόκτητα γραφεία του στον Πειραιά. Τον ίδιο χρόνο πραγματοποιείται και η αγορά νέων γραφείων  του Ομίλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Σε ό,τι αφορά στην κάλυψη των κτιριακών του αναγκών, τα επόμενα χρόνια, η αγορά και η ανέγερση νέων πολυώροφων κτιρίων έγινε επιτακτική ανάγκη, γεγονός που δηλώνει το ρυθμό ανάπτυξης των εταιριών του. Το 2002 ιδρύεται η GENERAL UNION Insurance Brokers S.A. Η οικογένεια του Ομίλου μεγαλώνει με γοργούς ρυθμούς. Το 2003 αγοράζονται νέα γραφεία σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο του Πειραιά και την ίδια χρονιά ιδρύεται η Γενική Αξιοποιήσεως & Εκμεταλλεύσεως Ακινήτων Ε.Π.Ε. G.U. Real Estate ltd, που ασχολείται με ό,τι αφορά στη διαχείριση,  στην εκμετάλλευση και στην κατασκευή ακινήτων.
Το 2004 η στρατηγική διεύρυνσης σε νέα πεδία, συνεχίζεται και εκφράζεται ακόμη μία φορά με την ίδρυση της GENERAL UNION HEALTH S.A., εξειδικευμένης ασφαλιστικής εταιρείας υγείας και περίθαλψης. Παράλληλα, το ίδιο διάστημα, η GENERAL UNION και η GENERAL TRUST δημιουργούν το δικό τους εξειδικευμένο τμήμα παροχής Νομικής Προστασίας, μια, ακόμη, εξειδικευμένη ασφαλιστική υπηρεσία που προσφέρεται στους ασφαλισμένους της General Union, παρέχοντάς τους νομική συνδρομή και υποστήριξη από έμπειρους δικηγόρους για οποιαδήποτε αστική υπόθεση.
Μελλοντικοί στόχοι του ομίλου της GENERAL UNION είναι η ανάπτυξη σε νέους σύγχρονους και αναγκαίους κλάδους ασφάλισης απαραίτητους για τη σημερινή κοινωνία, όπως είναι η νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, η ασφάλιση σκαφών, η ευθύνες επαγγελμάτων και προϊόντων κλπ.

Επιστροφή στο 1ο τεύχος Ην-Ων