Καταγραφή μνημείων πολιτισμού στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας

18ο τεύχος Ην-Ων

«Στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας υπάρχουν σημαντικά μοναστήρια που αποτελούν μνημεία  πολιτισμού και ιστορίας ενώ παράλληλα βρίσκονται διάσπαρτες στους περισσότερους οικισμούς δεκάδες βυζαντινές τοιχογραφημένες εκκλησίες, που ανάγονται στο 12ο-15ο αιώνα» τόνισε σε συνέντευξη στο «Ην-Ων» ο δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Ζαχαρίας Καλογεράκης.
Ερ. Ποια είναι τα αναπτυξιακά σχέδια του Δήμου;
Απ. Στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας προγραμματίζεται το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης: το νέο διεθνές αεροδρόμιο Καστελλίου. Στα πλαίσια αυτά, έχει εκπονήσει το επιχειρησιακό της σχέδιο με βάση την υλοποίηση του νέου διεθνούς αεροδρομίου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα που άπτονται του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής. Στόχος είναι ένα στρατηγικό σχέδιο που θα προσδιορίζει μια ελεγχόμενη ανάπτυξη με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για να μπορεί η λειτουργία του αεροδρομίου να κατευθύνεται προς τον άξονα της ανάπτυξης και όχι της υποβάθμισης της περιοχής και του περιβάλλοντος.
Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή προωθεί δράσεις που προσανατολίζονται στην κατεύθυνση ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του πληθυσμού, προκειμένου να αντεπεξέλθει στη δυναμική που θα δημιουργήσει το νέο αεροδρόμιο, τόσο στον τομέα της εμπορικής δραστηριότητας (ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές όπως ο αγροτουρισμός), όσο και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών.
Στα πλαίσια αυτά, οι δράσεις, οι παρεμβάσεις και τα έργα που υλοποιεί ή διεκδικεί η Δημοτική Αρχή έχουν ως γνώμονα την προώθηση και ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης με μοχλό την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος: περιβαλλοντικά έργα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιοκλιματικά δημόσια κτίρια ενεργειακής απόδοσης, ήπιες μορφές ενέργειας (βιοκαύσιμα), διαχείριση απορριμμάτων, αξιοποίηση των φραγμάτων της περιοχής στην κατεύθυνση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων, εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας με έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες κλπ.
Στόχος είναι η υλοποίηση επενδύσεων που να δημιουργούν προϊόν και απασχόληση, συμβάλλοντας σημαντικά και άμεσα στην άμβλυνση της παρούσας οικονομικής κρίσης, αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
Ερ. Υπάρχει σχεδιασμός ανάπτυξης για τον Ιστορικό Θρησκευτικό Τουρισμό;
Απ. Οι αγιογράφοι που τοιχογράφησαν τις εκκλησίες που είναι στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας εμπνεύστηκαν από τους ναούς της πρωτεύουσας του Βυζαντίου (Κωνσταντινούπολης) και η τέχνη τους εμπεριέχει καταβολές  από τη βυζαντινή αγιογραφία.
Η Δημοτική Αρχή έχει ήδη εντάξει στα Ολοκληρωμένα Σχέδια Περιοχών Υπαίθρου (ΟΣΑΠΥ) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 το έργο της καταγραφής, μελέτης και φωτογράφησης των τοιχογραφιών όλων αυτών των ναών και των μοναστηριών, πολλές εκ των οποίων φθείρονται ή είναι  φθαρμένες στο πέρασμα των χρόνων. Η ανάδειξη και η προβολή των Μοναστηριών και των Βυζαντινών Ναών θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο ανάπτυξης θρησκευτικού τουρισμού στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, που αποτελεί Δήμο με πλούσια ιστορία.
Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και καταγραφής θα αποτυπωθεί σε ένα λεύκωμα που θα τυπωθεί όχι μόνο στα ελληνικά, αλλά και σε διάφορες ξένες γλώσσες, σε ένα DVD που θα συνοδεύει το λεύκωμα, σε ένα οδηγό – φυλλάδιο που θα περιλαμβάνει διαδραστικό χάρτη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στον οποίο θα τοποθετηθούν όλα τα μοναστήρια και οι βυζαντινές εκκλησίες, καθώς και πληροφορίες πρόσβασης σ’ αυτές και προτεινόμενες διαδρομές για ξενάγηση. Επιπλέον, θα συνδυάζονται ευρύτερες πληροφορίες για το Δήμο, σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα καταγράφει, θα αναδεικνύει και θα προβάλλει τα μοναστήρια και τις βυζαντινές εκκλησίες του Δήμου, σε έναν αριθμό καρτών (καρτ ποσταλ), αντιπροσωπευτικών ναών και τοιχογραφιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και σε μια κινητή έκθεση φωτογραφίας που με το συνοδευτικό πληροφοριακό υλικό θα αναδεικνύει τη σημασία και ιστορική αξία των Μοναστηριών και των Βυζαντινών ναών του Δήμου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Παράλληλα, ενισχύουμε και στηρίζουμε δράσεις που προβάλλουν και αναδεικνύουν τον τομέα αυτό του πολιτισμού, όπως η διοργάνωση φωτογραφικής έκθεσης στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας με θέμα τον Ιστορικό Θρησκευτικό Τουρισμό του Νομού Ηρακλείου, που θα φιλοξενηθεί στην περιοχή μας το επόμενο διάστημα.
Ερ. Το προφίλ του Δήμου
Απ. Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας βρίσκεται στην ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου στην Κρήτη. Με βάση τον Καλλικράτη, ο νέος Δήμος Μινώα Πεδιάδας προήλθε από τη συνένωση των τριών πρώην Δήμων Καστελλίου, Αρκαλοχωρίου και Θραψανού. Αποτελείται από 71 οικισμούς και 32 δημοτικά διαμερίσματα, καλύπτοντας έκταση 398.206 στρεμμάτων. Σύμφωνα με τα δημογραφικά στοιχεία της απογραφής του 2001 ο συνολικός πληθυσμός του Δήμου είναι 20.332 πολίτες.
Το  47% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ασχολείται αποκλειστικά με τον πρωτογενή τομέα και δευτερευόντως, αλλά πολύ ενεργά ασχολείται το 25% περίπου. Επιπλέον, σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού της περιοχής ασχολείται με τη μεταποίηση, την τυποποίηση και την εμπορία, ενώ παράλληλα ιδιαίτερη δραστηριότητα στο σύγχρονο επιχειρείν σημειώνει και ο κλάδος των αγγειοπλαστών, που διατηρεί παράδοση αιώνων στο συγκεκριμένο τομέα και πρωτοπορεί πανελλαδικά.
Βάση της παραγωγής, αλλά και της εξαγωγικής δραστηριότητας του Δήμου είναι οι παραδοσιακές καλλιέργειες  και κυρίως η ελιά, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και την τοπική κουλτούρα. Ακολουθεί η αμπελοκαλλιέργεια και το κρασί, ενώ παράλληλα ο πληθυσμός δραστηριοποιείται εξαγωγικά και στον κτηνοτροφικό τομέα.

Βιογραφικό
Γεννήθηκε στο χωριό Νιπιδιτός της Δημοτικής Ενότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα.
Από το 1986 εργάζεται στη ΔΕΗ. Το 1977 εκλέχτηκε πρόεδρος του συλλόγου σπουδαστών της σχολής του και παράλληλα αντιπρόσωπος στην ΕΣΣΕ.
Το 1982 εκλέγεται πρόεδρος της κοινότητας Αρκαλοχωρίου και την ίδια περίοδο εκλέγεται μέλος της ΤΕΔΚ Νομού Ηρακλείου και στο προεδρείο της Τοπικής Ένωσης Κρήτης.
Το 1994 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου.
Από το 1994 έως το 1997 διετέλεσε Αντιδήμαρχος Ηρακλείου.
Από 1998 μέχρι το 2001, Δημοτικός Σύμβουλος Αρκαλοχωρίου.
Από το 1999 έως το 2002, εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.
Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.
Το 2010 εκλέχθηκε Δήμαρχος του Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
Στις 19/9/2011 εκλέχθηκε μέλος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης και αποτελεί μέλος της εκτελεστικής της επιτροπής.

Επιστροφή στο 18ο τεύχος Ην-Ων