Η συμβολή μας

1ο τεύχος Ην-Ων

Η αγορά της Κρήτης χρειάζεται ένα μοναδικό περιοδικό που να ασχολείται αποκλειστικά με την οικονομία της. Το «Ην-Ων» απευθύνεται τόσο σε επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί αλλά και σε όσους έχουν δραστηριότητα εκτός Κρήτης (στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό).
Ο τίτλος του περιοδικού σημαίνει αρχή και τέλος και αυτό ταιριάζει με την εικόνα του νέου περιοδικού, όπου μέσα από τις σελίδες του θα δείχνει νέα επιχειρηματικά προγράμματα από την αρχή έως το τέλος τους στους ιδιοκτήτες των εταιριών.
Γιατί η Κρήτη;
Η Κρήτη παράγει το 5,7% του συνολικού Α.Ε.Π της χώρας. Στον πρωτογενή τομέα παράγεται το 31%, στον δευτερογενή το 13% και στον τριτογενή τομέα το 56% του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα είναι 15% για τον πρωτογενή τομέα, 25% για τον δευτερογενή και 60% για τον τριτογενή. Το μεγαλύτερο μέρος του Α.Ε.Π. της Κρήτης παράγεται στο νομό Ηρακλείου (51,1%), ενώ ακολουθούν οι νομοί Χανίων (23,4%), Λασιθίου (13,7%) και Ρεθύμνης (11,8%).
Όσον αφορά τον δείκτη  παραγωγικότητας, το ποσοστό της Κρήτης συμπίπτει απόλυτα με τον γενικό Μέσο Όρο όλης της χώρας, αγγίζοντας το 72% του Μέσου Όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνεχή βελτίωση τα τελευταία χρόνια.
Η Κρήτη διαθέτει Πανεπιστήμιο, Πολυτεχνείο, αλλά και ένα από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα – όχι μόνον σε εθνικό – αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, το οποίο πρέπει να τονίσουμε ότι, συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξή της και στην αναγνώριση της χώρας σε διεθνές επίπεδο.
Ποια ανάγκη καλύπτει το Ην-Ων;
Σήμερα στην Κρήτη υπάρχουν πάνω από 40.000 μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ανάμεσα τους μερικές από τις οποίες είναι οι μεγαλύτερες της χώρας. Χιλιάδες επιχειρηματίες και στελέχη απασχολούνται στην διοίκηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
Οι παραπάνω παράγοντες ζητάνε  πληροφορίες και γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να υλοποιήσουν τις νέες ιδέες, να μπουν σε καινούριες αγορές, να αξιοποιήσουν επενδυτικές ευκαιρίες, καθώς και το νέο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, όπου θα περιγράφονται οι κύριοι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας μας σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο (ΕΣΠΑ 2007-2013).
Ποιος είναι ο στόχος του περιοδικού;
Στόχος του είναι να αποτελέσει απαραίτητο βοήθημα των επιχειρηματιών και των στελεχών των εταιριών, να παρέχει ενημέρωση για τα επιχειρηματικά και οικονομικά προγράμματα των εταιρειών, και πληροφόρηση στους επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Που θα κυκλοφορεί;
Το Ην-Ων θα αποστέλλεται  τόσο στην Κρήτη, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.

Επιστροφή στο 1ο τεύχος Ην-Ων