Επενδύσεις σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού

5ο τεύχος Ην-Ων

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών στον Νομό Λασιθίου

«Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Νομού Λασιθίου, διαθέτει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου το οποίο και συστάθηκε προς διευκόλυνση των επιχειρηματιών που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στο νομό μας» τόνισε σε συνέντευξη που έδωσε στο «Ην-Ων» ο Νομάρχης Λασιθίου κ. Σήφης Αναστασάκης..
Σε ότι αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Νομαρχίας μας -συνέχισε- για τις επιχειρήσεις θα σας έλεγα ότι αυτό αφορά την ενίσχυση όλων εκείνων των υποδομών που είναι απαραίτητες για τη στήριξη της επιχειρηματικής δράσης. Αναφέρομαι στα οδικά δίκτυα και στα λιμενικά έργα, τα οποία ενοποιούν τον οικονομικό χώρο συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη ενσωμάτωση της οικονομίας μας στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον.
Επίσης ανέφερε «Στηρίζουμε την προσπάθεια δημιουργίας σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό μας, καθώς στην εποχή μας η γνώση έχει καταστεί ο σημαντικότερος παραγωγικός συντελεστής και με αυτήν την έννοια είναι απαραίτητη, για την αναπτυξιακή διαδικασία, η δημιουργία ανθρώπινου κεφαλαίου».
Ερ. Πόσες επιχειρήσεις έχει ο νομός και τι κονδύλια έχουν δοθεί για τη στηριξή τους;
Απ. Σημαντική είναι και η προσπάθεια που καταβάλλουμε στη δημιουργία ΒΙΟΠΑ σε διάφορες πόλεις του νομού μας, κατά το πρότυπο του ΒΙΟΠΑ Αγίου Νικολάου, που ήδη εγκαινιάστηκε και απομένουν κάποια συμπληρωματικά έργα υποδομής.
Τα ΒΙΟΠΑ συμβάλλουν στην χωροταξική διευθέτηση της επιχειρηματικής δράσης, με συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιβαλλοντικά συμβατές, ενισχύοντας, ταυτόχρονα, τις οικονομίες συγκέντρωσης και τα κοστολογικά οφέλη για εκείνες τις επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιούνται εντός του ΒΙΟΠΑ.
Σε ότι αφορά τη στήριξη της επιχειρηματικότητας σας κάνω γνωστό ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, δια της Αναπτυξιακής της εταιρείας, προωθεί τη χρηματοδότηση επενδυτικών εγχειρημάτων που άπτονται του πρωτογενή και του τριτογενή τομέα της οικονομίας μας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι την περίοδο 2003-2008, στα πλαίσια του προγράμματος LEADER+, διαχειριστήκαμε κονδύλια ύψους 10.594.900 ευρώ τα οποία και διαθέσαμε για τη χρηματοδότηση δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.
Επίσης, την ίδια περίοδο, διαχειριστήκαμε κονδύλια ύψους 11.000.000 ευρώ, στα πλαίσια των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), για τη στήριξη του αγροτικού μας τομέα.
Αξίζει ακόμη να αναφέρω ότι και στα πλαίσια της Δ΄  Προγραμματικής περιόδου επιλεγήκαμε να διαχειριστούμε, εκ νέου, το τοπικό πρόγραμμα LEADER+, γεγονός που καθιστά εφικτή τη συνέχιση της προσπάθειάς μας για στήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.
Ερ. Αν υπάρχει ενδιαφέρον από έλληνες και ξένους  επιχειρηματίες για συνεργασία και επενδύσεις στο νομό;
Απ. Ο Νομός μας διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον πρωτογενή και τον τριτογενή τομέα, οι οποίοι αποτελούν και τους δύο βασικούς πυλώνες της οικονομίας μας. Το μεγαλύτερο ποσοστό του τριτογενή τομέα αφορά τον τουρισμό, στα πλαίσια του οποίου, έχουν αναπτυχθεί σημαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες σε όλο το νομό. Το ενδιαφέρον, συνήθως, επικεντρώνεται στη δημιουργία σύγχρονων ξενοδοχειακών μονάδων, καθώς και σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Ερ. Υπάρχει σχέδιο προστασίας των παραλίων και του περιβάλλοντος;
Απ. Σε ότι αφορά την προστασία των παραλίων και του περιβάλλοντος σας κάνω γνωστό ότι η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση είναι υπεύθυνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων των έργων, με βάση την κείμενη νομοθεσία, η οποία έχει ενσωματώσει και όλες τις σχετικές οδηγίες τις ΕΕ για το περιβάλλον.
Επίσης, σε ότι μας αφορά, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε και την περιβαλλοντική διάσταση των δραστηριοτήτων στη βάση των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) που εκπονούμε για όλους τους Δήμους του Νομού.
Το λέω αυτό γιατί όπως γνωρίζετε τα ΣΧΟΟΑΠ αναδεικνύουν, μεταξύ άλλων, και το ζήτημα των χρήσεων γης, το οποίο σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον και την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης.
Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφέρω ότι σε ζητήματα περιβαλλοντικά μείζονος σημασίας, όπως είναι οι περιοχές NATURA, δυστυχώς δεν έχουμε τη θεσμική αρμοδιότητα για να παρεμβαίνουμε αποτελεσματικά για την προστασία τους.
Επίσης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο έχει και την αποκλειστική ευθύνη, δεν προχωρεί στη σύσταση φορέων διαχείρισης αυτών των περιοχών, με τη συμμετοχή και της αυτοδιοίκησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αβελτηρία ως προς τα ζητήματα της προστασίας και των επιβαλλόμενων παρεμβάσεων.

Βιογραφικό
Ο Σήφης Αναστασάκης γεννήθηκε στον Άγιο Νικόλαο (1950), πέρασε τα μαθητικά του χρόνια στη Σητεία όπου ο πατέρας του υπηρέτησε στην Α.Τ.Ε Σητείας και κατοικεί στην Ιεράπετρα από το 1979. Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Α.Π.Θ. Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας ήταν επικεφαλής κλιμακίου της 7ης ΜΟ.ΜΑ. για την κατασκευή έργων οδοποιίας στην Κρήτη. Εργάζεται από το 1978 στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Ν.Α Λασιθίου με κύριο αντικείμενο την μελέτη και κατασκευή δημόσιων έργων και είναι γνώστης των προβλημάτων του Νομού. Είναι από το 1999 μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λασιθίου και πρόεδρος της Επιτροπής Τεχνικού Κύκλου. Από το 2005 μέχρι σήμερα είναι Αντινομάρχης Τεχνικών έργων και Υποδομών και πρόεδρος της αντίστοιχης Νομαρχιακής Επιτροπής. Είναι παντρεμένος με την Νινέττα Δαμηλάκη, φαρμακοποιό και έχουν δύο παιδιά.

Επιστροφή στο 5ο τεύχος Ην-Ων