Πρόταση κατέθεσε ο Περιφερειάρχης Σπύρος Σπύρου προς τον Υπουργό Πολιτισμού για τη στερέωση και ανάδειξη του μνημείου των Ενετικών ναυπηγείων στα Γουβιά.
Η Περιφέρεια κατέθεσε στο Υπουργείο Πολιτισμού προκαταρκτική μελέτη αποτύπωσης του μνημείου που εκπονήθηκε από το Πολυτεχνείο του Μπάρι στο Πρόγραμμα Interreg III – Ελλάδα –Ιταλία, με την οποία έγινε φωτογραφική τεκμηρίωση, ερμηνευτική ανάλυση και γραφική αναπαράστασή του μνημείου.