Την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011, Σεμινάριο Επιμόρφωσης για την «Κινητικότητα των Συλλογών», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. καθώς και σε χώρους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου και του Επιγραφικού Μουσείου διοργανώνει η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΔΜΕΕΠ) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού .
Το σεμινάριο απευθύνεται σε εργαζόμενους σε μουσεία που ασχολούνται συστηματικά με τη διαχείριση δανείων και τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και αποσκοπεί αφενός στην ενημέρωσή τους σχετικά με την ευρωπαϊκή κίνηση για την ενίσχυση της «Κινητικότητας των Συλλογών», όπως αυτή αποτυπώνεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ενεργειών που προωθούνται κατά προτεραιότητα και με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών-μελών από το 2003 μέχρι σήμερα, και αφετέρου στην πρόκληση εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με το νομοθετικό, θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο του δανεισμού πολιτιστικών αγαθών και την ανάδειξη «καλών πρακτικών» στον τομέα αυτόν.
Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν ως εκπαιδευόμενοι 60 νέοι αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι και ιστορικοί τέχνης από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ.Τ – συγκεκριμένα, 31 Εφορείες Αρχαιοτήτων καθώς και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Επιγραφικό Μουσείο, το Νομισματικό Μουσείο, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στην Αθήνα, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης στην Κέρκυρα – καθώς, επίσης και από μεγάλα κρατικά και ιδιωτικά μουσεία, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλ. Σούτζου, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα και το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη. Στο σεμινάριο θα συμμετάσχουν ακόμη εκπρόσωποι του Τμήματος Αρχαιοτήτων της Κύπρου.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα δίωρα θεματικά εργαστήρια που εστιάζουν σε ποικίλες πτυχές του δανεισμού, όπως στην ασφάλιση μουσειακών αντικειμένων και το σύστημα «Κρατικής Εγγύησης», που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, ως εναλλακτική πρακτική για τη μείωση του κόστους της ασφάλισης, τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την παροχή «ασυλίας από κατάσχεση» πολιτιστικών αγαθών υπό δανεισμό, την πρακτική του μακροχρόνιου δανεισμού και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μουσειακών συλλογών και τέλος, στη διαχείριση δανείων ως καθημερινή πρακτική και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικών με τη μεταφορά, την ασφάλεια, τη συντήρηση δανείων, τη σύναψη συμφωνητικών δανεισμού, τις δαπάνες του δανεισμού κλπ. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις σχετικά με τις αρχές δεοντολογίας που πρέπει να τηρούν τα μουσεία ως προς την «Κινητικότητα των Συλλογών» σύμφωνα με το Κώδικα Δεοντολογίας του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), την υποχρέωση ενδελεχούς έρευνας της προέλευσης των πολιτιστικών αγαθών από πλευράς των μουσείων που δανείζουν και δανείζονται στο πλαίσιο άσκησης της «δέουσας επιμέλειας» και τέλος, την τήρηση «καλής πρακτικής» ως προς τη διοικητική διαδικασία του δανεισμού αρχαιοτήτων.
Το σεμινάριο βασίζεται ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία που ακολουθεί στο πρότυπο δύο σεμιναρίων που διοργανώθηκαν στην Αμβέρσα (Δεκέμβριος 2010) και τη Βουδαπέστη (Φεβρουάριος 2011), με τη συμμετοχή εκπαιδευόμενων από όλη την Ευρώπη. Τα σεμινάρια αυτά διοργανώθηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “CollectionsMobility 2.0-LendingforEurope 21st. c” (www.lending-for-europe.eu), στο οποίο η Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. μετείχε ως εταίρος. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Απρίλιο 2011.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ»
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠ.ΠΟ.Τ. - ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
29-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
 
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου
09.00 – 09.45
Προσέλευση και εγγραφή
Eθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, είσοδος από Τοσίτσα 1
09.45 – 10.15
Χαιρετισμοί και εναρκτήριες ομιλίες
Δρ Λίνα Μενδώνη, Γενική Γραμματέας Πολιτισμού
Δρ Μαρία Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
 
10.15 - 10.30
Η συμβολή της ΔΜΕΕΠ στο πρόγραμμα για την «Κινητικότητα των Συλλογών»
Δρ Μαρία Λαγογιάννη, Διευθύντρια Μουσείων, Εκθέσεων
και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Αμφιθέατρο ΥΠΠΟΤ
 
10.30 – 10.50
Τοδιακρατικόέργο “Collections Mobility 2.0-Lending for Europe 21stc.”καιη
«Κινητικότητα των Συλλογών» ως ευρωπαϊκή πρωτοβουλία
Σοφία Τσιλίδου, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος, ΔΜΕΕΠ
 Αμφιθέατρο ΥΠΠΟΤ
 
11.00 - 13.00
Θεματικά Εργαστήρια
Oμάδα 1: Eργαστήριο Α’ Aσφάλιση/Κρατική Εγγύηση (Eπιγραφικό Μουσείο)
Ομάδα 2: Eργαστήριο Β’ Ασυλία από Κατάσχεση (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Ομάδα 3: Eργαστήριο Γ’ Μακροχρόνιος Δανεισμός (Επιγραφικό Μουσείο)
Ομάδα 4: Eργαστήριο Δ’ Πρακτική Άσκηση (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
 
13.00 – 14.00
Ελαφρύ Γεύμα
Αυλή Επιγραφικού Μουσείου
 
14.00 – 16.00
 
Θεματικά Εργαστήρια
Ομάδα 1: Eργαστήριο Β’ Ασυλία από Κατάσχεση (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Ομάδα 2: Eργαστήριο Γ’ Μακροχρόνιος Δανεισμός (Επιγραφικό Μουσείο)
Ομάδα 3: Eργαστήριο Δ’ Πρακτική Άσκηση (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Ομάδα 4: Eργαστήριο Α’ Ασφάλιση/Κρατική Εγγύηση (Επιγραφικό Μουσείο)
 
 
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου
09.00 – 11.00
Θεματικά Εργαστήρια
Oμάδα 1: Eργαστήριο Γ’ Μακροχρόνιος Δανεισμός (Επιγραφικό Μουσείο)
Ομάδα 2: Eργαστήριο Δ’ Πρακτική Άσκηση (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Ομάδα 3: Eργαστήριο Α’ Ασφάλιση/Κρατική Εγγύηση (Επιγραφικό Μουσείο)
Ομάδα 4: Eργαστήριο Β’ Ασυλία από Κατάσχεση (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
11.00 – 11.30
Διάλειμμα – Καφές
Αυλή Επιγραφικού Μουσείου
11.30 – 13.30
Θεματικά Εργαστήρια
Oμάδα 1: Eργαστήριο Δ’ Πρακτική Άσκηση (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Ομάδα 2: Eργαστήριο Α’ Ασφάλιση/Κρατική Εγγύηση (Επιγραφικό Μουσείο)
Ομάδα 3: Eργαστήριο Β’ Ασυλία από κατάσχεση (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο)
Ομάδα 4: Eργαστήριο Γ’ Μακροχρόνιος Δανεισμός (Επιγραφικό Μουσείο)
13.30 – 14.30
Ελαφρύ Γεύμα
Αυλή Επιγραφικού Μουσείου
14.30 – 15.00
Συμπεράσματα
Συντονιστές Εργαστηρίων Α’, Β’, Γ’, Δ’
Αμφιθέατρο ΥΠΠΟΤ
15.00 – 15.15
Κινητικότητα των πολιτιστικών αγαθών και Κώδικας Δεοντολογίας του ΙCOM
για τα Μουσεία
Δρ Tζένη Αλμπάνη, Αρχιτέκτων-Ιστορικός Τέχνης, ΔΜΕΕΠ
Αμφιθέατρο ΥΠΠΟΤ
15.15 – 15.30
Δανεισμός και τήρηση της «δέουσας επιμέλειας»
Σμαράγδα Μπουτοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Μη Δημοσίων
Αρχαιολογικών Μουσείων & Συλλογών και Αρχαιοπωλείων, ΔΜΕΕΠ
Αμφιθέατρο ΥΠΠΟΤ
15.30 – 15.45
Δανεισμός αρχαιοτήτων: oδηγός καλής πρακτικής
Αλεξάνδρα Αλεβίζου, Αρχαιολόγος, ΔΜΕΕΠ
Αμφιθέατρο ΥΠΠΟΤ
15.45 – 17.00
Συζήτηση
Αμφιθέατρο ΥΠΠΟΤ
                                               
 
            Εργαστήριο Α’
Ασφάλιση/Κρατική Εγγύηση
              Εργαστήριο Β’
      Ασυλία από Κατάσχεση
Χώρος διεξαγωγής
 
Επιγραφικό Μουσείο, Κτήριο
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αμφιθέατρο
Συντονιστές
Χαρίκλεια Λαναρά
Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Εκθέσεων
& Μουσειολογικής Έρευνας ΔΜΕΕΠ
Σοφία Τσιλίδου,
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος ΔΜΕΕΠ
Δρ Μάρλεν Μούλιου,
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος ΔΜΕΕΠ
Δρ Μαρία Τσαντσάνογλου,
Επιμελήτρια Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη
         
            Εργαστήριο Γ’
Μακροχρόνιος Δανεισμός
              Εργαστήριο Δ’
           Πρακτική Άσκηση    
Χώρος διεξαγωγής
 Επιγραφικό Μουσείο, Αίθουσα
Διαλέξεων       
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Βιβλιοθήκη
Συντονιστές
Δρ Αναστασία Λαζαρίδου,
Αν. Διευθύντρια Βυζαντινού &
Χριστιανικού Μουσείου, Αθήνα
Δρ Κατερίνα Μαυρομιχάλη,
Επιμελήτρια Κρατικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη
Νίκος Γκόγκολος,
Αρχειοθέτης Συλλογών (Registrar),
Mουσείο του Λονδίνου, Μ.Βρετανία
Δρ Αναστασία Γκαδόλου
Επιμελήτρια Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου, Αθήνα
Αλεξάνδρα Αλεξοπούλου
Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος ΔΜΕΕΠ